سیستم انتقال مرکب: (بخش پنجاه و دوم)

کد مقاله: ۸۸۴ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ - مشاهده: ۴,۸۲۶

سیستم مرکب دهی Rollers systemسیستمی کم هزینه است.اندازه گیری درست مرکب در این سیستم تنها برای حیطه محدودی ممکن است

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

میزان انتقال مرکب به عوامل زیر بستگی دارد:
-میزان ضخامت مرکب
-میزان تماس (که با سرعت وشکل هندسی اجزاء در ارتباط است
-فشار تماس مابین سیلندرها (در سیستم Rubber Rollers)یا تیغه با آنیلوکس (در سیستم Chambered Doctor Blade))
- ویسکوزیته مرکب
- میزان دما
- خصوصیات کلیشه وشرایط گراماژکاغذ ورطوبت ورق کارتن
سیستم انتقال Rubber Rollers:
در این نوع سیستم مرکب به وسیله پمپ از مرکب دان پمپ شده وما بین دو سیلندر ریخته میشود(میزان مرکب باید به اندازه قطر یک مداد باشد).میزان لایه قطر مرکب بسته به نوع سیستم پنوماتیکی است که دو سیلندر را با یکدیگر درگیر کرده است،مقدار فشار باید به حدی باشد که فیلمی یکنواخت در سراسر سیلندر آنیلوکس مشاهده گردد.
سیستم مرکب دهی Rollers systemسیستمی کم هزینه است.اندازه گیری درست مرکب در این سیستم تنها برای حیطه محدودی ممکن است. زیرا اگر هنگام تولید طولانی مدت،بیش از اندازه مرکب ارسال شود ،در فضاهای خالی بین نقاط تصویری روی کلیشه توده مرکب جمع میشود.اگر مرکب خیلی کم ارسال شود دیگر نمیتوان اطمینان داشت که کلیشه به طور کامل مرکب بگیرد،در نتیجه تصویر چاپی دچار مشکل می شود.
میزان ویسکوزیته مرکب در این سیستم اگر شرایط مرکب استاندارد باشد بین 18تا 22ثانیه میباشد.(Zahn cup#2).

نسبت میزان درجه سختی سیلندر Rubber Roll با آنیلوکس:

Rubber Hardness(Shore A scale)

Anilox Cell count

65-60

165-150

70-65

180-165

75-70

200-180

80-75

200-360

85-80

360+

سیستم محفظه بسته با تیغه(Chambered Doctor Blade):

در این نوع سیستم مرکب از مرکب دان به داخل محفظه پمپ میشود ومرکب بوسیله تیغه ی فلزی ویا پلاستیکی از روی سطح سیلندر آنیلوکس پاک میشود.
نحوه ی قرار گرفتن تیغه داکتر را در شکل میبینید:

استفادهی نامناسب از تیغه ی داکتر داکتر:
زمانی که تیغه داکتر کوتاه شده وتیغه جدید جایگزین شده است.باید تنظیمات دوباره تصحیح شود. در غیر این صورتفشار بیش از حد ابتدا باعث آسیب رساندن به تیغه وسپس به سطح سیلندر آنیلوکس میشود.زمانیکه فشار بیش از حد باشد،لبه تیغه به سمت داخل خم شده واز این قسمت با سیلندر آنیلوکس مماس گردیده وپس از مدتی قسمت خم شده شکسته شده وبه شکل تراشه فلزی بزرگی بین تیغه و نورد قرار میگیرد که می تواند به سیستم مرکب رسانی آسیب رساند.

طرز قرار گرفتن صحیح تیغه داکتر بلید :
در زمان اعمال تنظیمات درست اندازه گیری دقیق و بهتر مرکب سبب بهبود کیفیت کار چاپی ودرستی عملکرد تیغه وسیلندر خواهد شد.

نکاتی در مورد کار با سیستم Rubber Rollersو Chambered Doctor Blade:
کلیشه رنگ را از آنیلوکس گرفته و آنرا درزمان عبور شیت کارتن از زیر خود به کارتن انتقال می دهد . در این قسمت فاصله غلطکها و سیلندر ها نسبت به هم بسیار بسیار مهم می باشد و کار اپراتور برای گرفتن یک چاپ درست و صحیح در اولین قدم و مهمترین قدم تنظیم فشار سیلندر های anilox rolle یا نسبت به هم در سیستم رابررول و یا تنظیم فشار تیغه داکتربلید در سیستم داکتربلید می باشد تا میزان بار رنگ جهت انتقال به کلیشه تنظیم شود و بهتر آن است در ابتدای تنظیمات این میزان مقداری کم باشد تا دیگر فشارها با دقت بیشتری انجام شود ودر نهایت با اضافه کردن مقداری میزان بار رنگ پوششی مناسب در چاپ داشته باشیم.
از دیگر فشارهای مهم می توان به فشار anilox rolle به کلیشه یاد کرد که اگر این فشار کم باشد در واقع آنیلوکس با کلیشه تماس درستی ندارد تا رنگ را به کلیشه انتقال بدهد . وبالعکس اگر فشار بیش از حد زیاد باشد ضمن آسیب رساندن به کلیشه و کم شدن عمر مفید کلیشه باز هم انتقال رنگ به درستی صورت نمی گیرد و فشار زیاد نیز می تواند باعث بد رنگ گرفتن کلیشه بشود و دیگر فشار مورد بحث فشار کلیشه به کارتن است که اگر این فشار نیز کم باشد رنگ از کلیشه به کارتن به خوبی منتقل نمی شود . وبالعکس اگر این فشار زیاد باشد .باز هم ضمن فرسوده شدن زود هنگام کلیشه و آسیب دیدن کلیشه کنگره های کارتن در آن نقاط (نقاط تماس با کلیشه ) له شده واز مقاومت کارتن می کاهد.و در این حالت چاپ با کیفیتی نیز نخواهیم داشت و چاپ در روی کارتن سایه ای پر رنگ خواهد بود.
فشار کارتن به کلیشه را توسط سیلندر فشار می توان تنظیم نمود چون کارتن از بین سیلندر فشار و سیلندرکلیشه عبور می کند .
از موارد بسیار مهم این قسمت یعنی فاصله سیلندر ها نسبت به یکدیگر موازی بودن آنها نسبت به یکدیگر میباشد که عدم توازی در این سیلندرها بسیار حالت بدی است که اپراتور ها را به اشتباه می اندازد .
یعنی هر دو سمت سیلندرها نسبت به یکدیگر فاصله ای درست داشته باشند.
و یک سمت سیلندر نسبت به سمت دیگر نزدیکتر یا دور تر نباشد .
که در این حالت یک سمت پر رنگتر و سمت دیگر کم رنگ میشود.برای کالیبره کردن چاپها و بر طرف نمودن این مورد ها امکاناتی بر روی دستگاه میباشد تا بوسیله فیلر کردن سیلندرها را با هم موازی نمود .ممکن است غلطکهای فیدر رول نیز نسبت به هم موازی نباشند ویک سمت آن نسبت به سمت دیگرش نزدیک یا دورتر نسبت به هم باشند.
که این مورد را در تمام قسمتها ی چاپ مثل روتاری دایکات و... نیز باید در نظر گرفت و با هم موازی و هم فشار نمود.
نکته بسیار مهم در چاپ فلکسو و دیگر ماشین آلات واحد تبدیل کارتن سازی ضخامت شیت ها و مسیری که شیت در داخل دستگاهها عبور میکند .یعنی سیلندرها نسبت به هم باید در موقیعتی قرار بگیرند تا به راحتی کار خود را انجام داده تا ضمن بدست آمدن کیفیت خوب به خود نیز آسیب نزنند.
یعنی اگر کلیشه با سیلندر آنیلوکس تماس بسیار درست ومناسبی داشته باشد و رنگ را از آن سیلندر به خوبی دریافت نماید ولی فاصله سیلندر فشار از سیلندر کلیشه زیاد باشد و شیت کارتن در زمان عبور از کلیشه فشار مناسبی نداشته باشد پس واضح است که به درستی رنگ را از کلیشه نگرفته و چاپ درستی نخواهیم داشت.
ویا اینکه سیلندرRubber roller که روکش لاستیکی دارد فاصله اش از سیلندر آنیلوکس کم باشد قطعا رنگ به میزان کافی به سیلندر آنیلوکس نرسیده و پوشش رنگ بعد از انتقال به آنیلوکس و متعاقب آن به کلیشه کم می باشد و کلیشه نیز از میزان رنگ کافی بهرمند نخواهد بود و آنقدر از رنگ غنی نمی باشد تا بتواند چاپ خوب با پوشش درستی را داشته باشیم .ویا عکس این موضوع شاید فاصله رابررول از آنیلوکس بسیار زیاد باشد و رنگ بسیار زیادی را به سیلندر آنیلوکس و متعاقب آن به کلیشه و بعد به کارتن انتقال دهد که میتواند باعث پاشیدگی رنگ و عدم وضوح چاپ بدلیل زیاد بودن رنگ می باشد .
این مسئله در سیستم داکتربلید در چاپهای پیشرفته و مدل بالا نیز مشهود می باشد و تفاوتی از نظر اپراتوری باسیستم Rubber Rollerندارد.
لازم به توضیح میباشد در سیستم داکتربلید تیغه میبایستی پس از مدتی کار کردن که کیفیت و دقت آن کاسته شد تعویض شوند تا همیشه پوششی مناسب و یکنواخت از رنگ بر روی سیلندر anilox roll باشیم.

از دیگر موارد مهم در بدست آوردن چاپ خوب و قابل قبول استفاده از رنگ سالم و استاندارد و ویسکوزیته (غلظت) مناسب میباشد که ویسکوزیته در رنگ بسیار اهمیت دارد و عدم داشتن غلظت مناسب می تواند کیفیت چاپ را بسیار تحت تاثیر قرار داد.

برای اندازه گیری ویسکوزیته رنگها از وسیله ای بنام cup Dine استفاده میشود که پس از پر کردن ان از رنگ زمان تخلیه رنگ از آن با گرفتن زمان خالی شدن آن اندازه گیری می نمایند اگر رنگ دارای ویسکوزیته بالا باشد تخلیه کامل رنگ از cup 4 Dineدر زمان بیشتری صورت میگیرد .
و بالعکس اگر از ویسکوزیته پایین تری برخوردار باشد تخلیه رنگ از ظرف در زمان کوتاه تری انجام خواهد شد.
و این مورد بسیار مهم است تا چاپی با کیفیت و پوشش خوب و یکنواختی را مشاهده نمایم.
و این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که برای پایین آوردن ویسکوزیته مایع extender(احیا کننده) که بدون رنگ دانه می باشد و از فرشند گان مرکب می توان به راحتی آنرا تهیه نمود میبایستی استفاده کرد تا شاهد خراب شدن مقادیر زیادی از رنگ نباشیم و نیز چاپ گرفته شده نیز فاقد کیفیت نباشد .
همچنین رعایت این موارد می تواند در میزان کف کردن رنگ نیز تاثیر داشته و جلوی این حالت را نیز گرفت البته جریان داشتن بیش از حد نیاز رنگ در سیستم و نوع پمپ ها ی رنگ کش نیز تاثیر زیادی در کف کردن رنگ دارد .
که اگر پس از رعایت تمام موارد مذکور باز نیز شاهد کف کردن رنگ بودیم می توانیم از محلول ضد کف نیز استفاده نمود یا اینکه رنگ داخل ظرف را در سفارشهای تیراژ بالا تعویض نمود و پس از ته نشین شدن کف رنگ آنها مجددا با رنگ تعویضی جا گزین کرد.
میزان ویسکوزیته نوع رنگ که باید استاندارد باشد همچنین استفاده از رنگ در شرایطی که فاقد کف باشد ونیز جریان اندازه و مناسب رنگ در سیستم از عوامل دیگر مهم در بدست آوردن چاپ خوب وبا کیفیت میباشد وپس از موقعیت درست سیلندر ها نسبت به هم که تماس وفشار درست به هم داشته باشند این مورد دومین عامل موثر در داشتن کیفیت خوب می باشد .
سیلندر کلیشه در یونیت های رنگ این امکان را دارند که در جهت هماهنگ شدن با خط تولید و دیگر رنگها جابجا شده تا خود را با دیگر رنگها و موقعیت ماشین هماهنگ نمایند.
و این حالت در دو صورت ممکن است : 1- حرکت 360 درجه سیلندر کلیشه که به تنهایی می تواند موقعیت خود را تا 360 درجه تغییر داده وکلیشه را بالا یا پایین بیاورد . تا جایی که شیت کارتن و رنگهای دیگر هماهمنگ باشد در بسیاری از اوقات شاید اتفاق بایفتد همه شرایط برای گرفتن چاپ درست آماده باشد.
ولی چاپی در روی شیت مشاهده ننمائیم در این حالت در زمانی که شیت کارتن از محل سیلندر کلیشه در حالتی می گذرد که کلیشه آغشته به رنگ در سمت دیگر سیلندر و شیت کارتن قرار دارد و تماس با شیت نخواهد داشت.
یک نوع جابجایی دیگر نیز برروی سیلندر کلیشه امکان پذیر می باشد که این جابجایی محدودمی باشد و آن جابجایی عرضی سیلندر کلیشه میباشد.
در حالتی که کلیشه ها و رنگها منطبق با هم شده ولی از نظر موقعیت عرضی با هم هماهنگ نباشند با داخل یا بیرون کشیدن سیلندر های کلیشه می توان آنها را بر هم منطبق کرد تا چاپ در محل درست خود قرار گیرد.

 

بستن کلیشه بر روی سیلندر چاپ:

ادامه دارد....

گردآوری:ابراهیم رستمی
Gmail:erostami1355@gmail.com

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 1 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 2)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 3)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 4)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 5 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 6)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 7)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 8)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 9)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 10)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 11)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 12)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 13)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 14)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 15)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 16)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 17)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 18)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 19)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 20)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 21)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 22)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 23)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش 24)

بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 25)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 26)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 27)
بررسی عوامل تولیدو چاپ کارتن (بخش 28)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 29)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 30)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 31)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 32)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 33)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 34)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 35)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 36)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 37)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 38)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 39)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 40)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 41)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 42)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 43)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 44)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 45)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 46)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 47)

بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 48)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 49)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 50)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 51)


[بازگشت به فهرست]