سمینار واحد بخار و تجهیزات احتراق ، فناوریهای بازیافت حرارت در مقیاس صنعتی

کد مقاله: ۸۸۳ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ - مشاهده: ۱,۱۰۹

برگزاری سمینار واحد بخار و تجهیزات احتراق ، فناوریهای بازیافت حرارت در مقیاس صنعتی جهت مدیران انرژی ، مهندسین تاسیسات ، مدیران فنی و مهندسی کارحانجات صنایع چوب و کاغذ بزرگ ، صنایع بزرگ کارتن سازی توسط شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
تاریخ سمینار: 95/07/07
ساعت شروع: 15
محل برگزاری سمینار: سالن کنفرانس تعاونی
 سرفصل موضوعات:
ملاحظات مصرف انرژی و راندمان سیکل بخار 
افزایش راندمان دیگ بخار در مقیاس صنعتی و محدودیت تجهیزات جانبی
فناوری تجهیزات بازیافت حرارت در سیستمهای احتراق
بازیافت حرارت در سیکلهای گرمایش و سرمایش زمان دار
مخاطبین :
مدیران انرژی ، مهندسین تاسیسات ، مدیران فنی و مهندسی
صنایع مورد بحث:
کارحانجات صنایع چوب و کاغذ بزرگ ، صنایع بزرگ کارتن سازی ،تاسیسات و تجهزات مقیاس صنعتی
ارائه کننده:
شرکت دانش بنیان صنعتی در زمینه تجهیزات مربوط به فرآیندهای انرژی
 
 
 
 

[بازگشت به فهرست]