اجزای یک ماشین چاپ(بخش چهل و پنجم)

کد مقاله: ۸۵۱ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ - مشاهده: ۲,۵۴۴

در این بخش در مورد اجزای یک ماشین چاپ میپردازیم ونکاتی را که در بالا بردن کیفیت چاپ موثر است پرداخته می شود. یک دستگاه چاپ کارتن از بخش های مختلفی تشکیل شده است که ناهماهنگی هر کدام از آنها میتواند در کیفیت چاپ تاثیر گذار باشد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

دستگاه چاپ کارتن (In line)از قسمتهای:
تغذیه
چاپ
خط انداز وچاقو
دایکات
تاکن (فولدر)
شمارشگر(کانتر اجکتور )
تشکیل یافته است که هر کدام در این بخش توضیح داده خواهد شد.
تغذیه (فیدر)Feeder

اولین یونیت از ماشین چاپ فلکسو می باشد که کار اصلی آن فرستادن شیت کارتن بصورت تک تک و در زمان درست و هماهنگ با یونیت های چاپ و چاقو ها و دایکات روتاری ماشین می باشد .
که اگر این کار بدرستی و در زمان مناسب خود صورت نگیرد شیتها تک تک به داخل دستگاه نروند و یا اینکه در زمان درست و هماهنگ با یونیت های دیگر دستگاه نباشند .قطعا محصول درست و سالمی را دریافت نخواهیم نمود.
از این مواردی که در این یونیت بسیار اهمیت دارد ارسال یکنواخت و هماهنگ شیت داخل ماشین می باشد بصورتی که هر سمت شیت کارتن موازی با فیدر داخل دستگاه شود تا اینکه چاپ ها و مراحل بعدی نیز موازی با شیت باشند اگر یک سمت شیت زود تر از سمت دیگر داخل شود کارتن حاصله دارای چاپ و سایر موارد بصورت درستی نخواهد شد .
در این حالت مواردی مثل نا موازی بودن کاربر ( در سیستم کاربر در فیدر) یا مستحلک شدن رولر ها در سیستم مشابه sun feed وعدم ساکشن بصورت یکنواخت در ساکشن باکس زیر فیدر و همچنین عدم تعادل در شاخک های نگهدارنده شیتها که موجب می شوند شیت ها تک تک وارد ماشین شوند می توانند عامل اصلی این حالت باشند.
تنظیم کاربر که تقریبا در ماشینها ی فلکسو عمومیت دارند بصورتی است که در زمانی که تا آخرین حد حین کار کردن به سمت عقب کشیده می شود حدود 3 الی 5 میلی متربرای شیت سه لا و8تا12 میلیمتربرای شیت 5لایه از شیت عقب تر برود تا منتها الیه شیت داخل شیار کاربر افتاده وبا حرکت کردن کاربر به سمت جلو شیت را داخل ماشین بفرستد .
اگر این فاصله کم باشد کاربر نمی تواند شیت را به داخل هدایت نماید زیرا که برجستگی ای که روی شمش کاربر در نظر گرفته شده است به پشت شیت نرسیده تا بتواند شیت را به داخل دستگاه هل بدهد.
و بالعکس اگر این فاصله زیاد باشد ممکن است شیت ها را چند تایی به داخل دستگاه ار سال نماید یا اینکه زمان ورود شیتها با یونیت های بعدی چاپ نا هماهنگ باشد .
از مواردی که میتواند در این یونیت ایجاد مشکل نماید عدم دقت در سایز شیتها و نیز کاس بودن شیت ها می تواند مشکل ساز باشد که راه حل این موارد بصورتی است که اگر اندازه شیت ها بزرگ و کوچک از نظر طول شیت آنها را تفکیک کرده وبه دو گروه کوتاه وبلند ها تقسیم شوند .
کوتاه ها اگر بقدری کوتاه باشند که پس از تبدیل شدن لب چسب آنها خیلی کوچک شده ویا اینکه شیتها بدون لب چسب شده باشند غیر قابل استفاده برای آن سفارش هستند ولی اگر اندازه شیتها بزرگ تر از سایز معمول باشند گاید(راهنما) کارتن را کمی باز نموده و تولید شوند که در این حالت می بایستی گاید سمت مخالف لبچسب را باز نمایند تا اضافی شیت توسط تیغه برش قبل از چاقو ها بریده شود.واگر دستگاهی تیغه ی برش را نداشت میتوان کوتاهی وبلندی را سمت لبه اتصال قرار داد.
و اما تولید ورقهای کاس که بسیار مشکل ساز بوده و باعث بالا رفتن میزان ضایعات در کار شود نیز تا حدی امکان پذیر میباشد بصورتی که سرعت ماشین را پایین آورده وشیتها را از سمت سردرب تا کنیم وسمت تا شده را جلو بیندازیم تا راحت تر توسط فیدر داخل دستگاه بروند برای تولید شیت هایی که معیوب می باشند ریگلاژ مناسب و درست یونیت فیدر بسیار می تواند مشکل گشا باشد .
نظافت به موقع ساکشن ها(مکنده قسمت فیدر) و ساکشن باکس ها و مسیر وکیوم فیدر بسیار مهم می باشد تا این قسمت از یونیت کار خود را درست انجام دهد.
از دیگر متعلقات یونیت فیدر غلطکهای کشنده شیت یاfeed roll می باشد که این غلطکها ریگلاژی بوده ونسبت به هم نزدیک یا دور می شوند و اندازه درست فاصله آنها از یکدیگر بصورتی است که شیت کارتن را خوب بگیرد ولی این فاصله بقدری یاشد که فلوت شیت کارتن پس از عبور از آن له و خوابیده نشود .
شیت ها پس از ارسال توسط سیستم کابر فلکسوها در داخل ماشین در تمام مراحل تا ابتدای توسط کشنده ها قفل شده و به همان صورت وتناسبی که باید مسیر را طی نمایند توسط این کشنده ها هم مهار شده هم فاصله خود را از یکدیگر رعایت می کنند.
اگر فشار این کشنده ها که فید رول هم جزئی از آنها ست و کار انتقال درست شیت ها را در زمان درست هماهنگ با یونیت های چاپ و غیره را انجام می دهند زیاد باشد فلوت کارتن را له کرده و ضمن کاسی از مقاومت کارتن کیفیت چاپها و چاکها را پایین می آورد .
وبالعکس اگر این فشار از حد مورد نیاز کمتر باشد باعث می شود شیتها با فاصله درست و مناسب از یکدیگر از هم داخل ماشین حرکت ننمایند که این حالت می تواند باعث عدم تطبیق چاپها و چاکها با هم بشود .این مورد اساسی در چاپ فلکسو بسیار بسیار مهم بوده حال اینکه در بسیاری از کارخانجات یا سهل انگاری در این مورد باعث پایین آمدن کیفیت در محصول خود می شوند.
ادامه این مورد در فولدر و لبچسب تا انتهای خط تولید نیز اهمیت دارد ولی اهمیت آن بیشتر در قسمت چاپها و چاکها محسوس میباشد.
 


ادامه دارد....

گردآوری:ابراهیم رستمی
Gmail:erostami1355@gmail.com

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 1 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 2)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 3)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 4)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 5 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 6)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 7)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 8)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 9)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 10)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 11)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 12)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 13)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 14)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 15)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 16)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 17)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 18)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 19)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 20)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 21)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 22)

بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 23)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش 24)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 25)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 26)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 27)
بررسی عوامل تولیدو چاپ کارتن (بخش 28)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 29)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 30)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 31)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 32)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 33)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 34)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 35)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 36)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 37)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 38)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 39)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 40)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 41)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 42)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 43)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 44)

 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● گلستان   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی