مجمع انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

کد مقاله: ۸۴۴ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ - مشاهده: ۷,۰۵۳

مجمع عمومی عادی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق با حضور اکثریت آرا برگزار گردید

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
New Page 1
مجمع عمومی عادی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در روز دوشنبه مورخ 24 خرداد ماه 1395 در محل انجمن برگزار گردید
پس از قراعت گزارش هیئت مدیره و همچنین گزارش بازرس انجمن کلیه اعضا ،گزارشات فوق را تایید نموده و پس از رای گیری هزینه حق عضویت در انجمن برای سال 95 به تصویب رسید
در خصوص افزایش سرانه مصرف کارتن در داخل کشور مقرر گردید برنامه ریزی هایی در این خصوص بعمل اید
 
   
   

[بازگشت به فهرست]