اجرای تست نوردهی از پشت (بخش سی و ششم)

کد مقاله: ۸۱۱ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ - مشاهده: ۱۴,۰۱۵

یک قطعه از کلیشه به ابعاد (۱۵*۳۵cm) را از پشت به ده منطقه که هر کدام دو سانتی متر پهنا دارد تقسیم کرده و علامتگذاری می نماییم.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
 

اجرای تست نوردهی از پشت
یک قطعه از کلیشه به ابعاد (15*35cm) را از پشت به ده منطقه که هر کدام دو سانتی متر پهنا دارد تقسیم کرده و علامتگذاری می نماییم.
کلیشه باید با ورقه محافظ باید رد واحد نور دهی قرار گیرد و پایه پلیستر کلیشه به سمت منبع نور دهی باشد.نوردهی بدون وکیوم ودر فاصله زمانی ثابت انجام می- پذیرد ومرحله به مرحله نوردهی برای مدت زمان از پیش تعریف شده ای صورت خواهد گرفت.
توجه داشته باشید که:
- مدت وفاصله نوردهی بستگی به نورUVخروجی دارد دستگاههایی که دارای تعداد لامپ خروجی زیادی هستند،نسبت به لامپهای استاندارد به فاصله کمتری نیاز دارند
- لامپهای مصرف شده نسبت به لامپهای جدید به مدت زمان نوردهی طولانی تری نیاز دارند.
- بعد از اینکه مرحله تست نوردهی از پشت پایان یافت،کلیشه را چرخانده وورقه محافظ را از روی آن برمی داریم.سپس دو سوم از سطح کلیشه را با استفاده از یک جسم مات می پوشانیم.
بخش باقی مانده از سطح را به مدت حدود پنج دقیقه با وکیوم وبدون فیلم نگاتیو،نور می دهیم.سپس قطعه را طوری شستشو میدهیم که حتی مناطقی که نور کمتری دریافت کرده اند هم به سمت پایه سته شوند.
کلیشه ای با درجه بندی های مختلف بدست خواهد آمد. قطعه شستشو شده را باید در دستگاه خشک کن برای ده تا پانزده دقیقه قرار داد وبعد از اینکه دکای آن در درجه حرارت اتاق پایین آمد مرحله اندازه گیری ضخامت کلیشه را برای هر بخش جداگانه انجام می دهیم.
در شکل زیر مشاهده میکنید که هر قسمت که بخش هایی که از قبیل تقسیم بندی شده اند،دارای ضخامت وعمق برجستگی متفاوتی هستند وهمانگونه که در شکل مشاهده میکنید مناطقی که در معرض نور دهی از پشت ناکافی وغیر موثر قرار گرفته اند دارای عمق برجستگی کمتری نسبت به مناطقی که در معرض نور دهی از پشت کافی وبیشتر قرار گرفته اند میباشند.

به دست آوردن عمق برجستگی متفاوت بعد از نور دهی متفاوت

 

اختلاف بین ضخامت کل قسمت نور نخورده کلیشه وضخامت هر یک از قسمتها،عمق برجستگی برای هر قسمت را نشان میدهد.مقادیر بدست آمده برای بدست آوردن زمانهای نوردهی مناسب با توجه به ضخامت پایه کلیشه ،نمودار زیر را شکل میدهد.
(زمان نوردهی از پشت را نسبت به عمق برجستگی)

 

این نمودار براساس ضخامت پایه کلیشه فلکسو گرافی براساس نور دهی از پشت میباشد.در این نمودار مشاهده می نمایید که در اثر زیادتر شدن زمان نوردهی ضخامت پایه کلیشه هم افزایش پیدا می کند،بنابراین براساس ضخامت پایه کلیشه فلکسو گرافی مورد نظر،زمان نوردهی از پشت را تعیین میکنیم.
البته تست کردن زمان نوردهی از پشت وشستشو میتواند با هم ترکیب شود.اما چون تست شستشو به ندرت صورت جداگانه انجام میشودمرز این قسمت باید مشخص وملموس باشد.با طولانی تر شدن زمان نوردهی از پشت،زمان شستشو کاهش می یابد.اگر چه برای محاسبه زمان هر کدام رابطه وجود دارد.

بدست آوردن زمان شستشو:
دو بخش از کلیشه را به اندازه مساوی نوردهی شده اند (پنجاه درصد)با دو مدت زمان متفاوت شستشو دهید.به عنوان نمونه از مقادیر زیر استفاده نمایید:
- کلیشه با ضخامت  3/17      حدود 7  دقیقه
- کلیشه با ضخامت 4/7         حدود 14 دقیقه
- کلیشه با ضخامت 6/50       حدود 18 دقیقه
بعداز گذشت ده دقیقه زمان خشک شدن ،عمق برجستگی باقی مانده بر روی هر دو بخش را اندازه گیری کنید.با کم کردن این مقادیر از ضخامت کل کلیشه شما میتوانید عمق برجستگی را محاسبه کنید.

بدست آوردن زمان نوردهی از پشت:
دو قطعه از کلیشه خام به ابعادCM 5*10را از پشت ،با روکش محافظ ،با زمان های نوردهی مختلف نوردهی می نماییم.یکی از زمانهای نوردهی باید کوتاهتر وزمان نوردهی دیگر باید طولانی تر از زمان نوردهی صحیح بدست آمده باشد.اگر زمان نوردهی در حدود چهل ثانیه باشد،می توان قطعه کلیشه خام را به ترتیب برای بیست تا شصت ثانیه نوردهی کرد.سپس کلیشه را میچرخانیم و ورقه محافظ را از روی آن جدا میکنیم.نیمی از کلیشه را با یک جسم کدر(مانند یک ورقه مقوای 300گرمی)پوشش میدهیم.قسمت باقی مانده کلیشه را از سمت ژلاتین وزیر وکیوم،به مدت سه تا دقیقه (بسته به ضخامت کلیشه)نوردهی میکنیم.زمان شستشو باید به اندازه کافی طولانی باشد تا زمان نوردهی کمتر شود.قسمت هایی که پلیمر نشده اند با فشار برس وحلال شسته خواهند شد.
بعد از خشک شدن وپایین آمدن دمای کلیشه در درجه حرارت اتاق (ده دقیقه)ضخامت پایه وعمق برجستگی را اندازه گیری می نماییم. مقادیر بدست آمده را در نمودار برخلاف زمان های نوردهی هم تراز ومرتبط با خط مستقیم قرار میدهیم.با این نمودار زمان نوردهی از پشت را برای عمق برجستگی های مناسب میتوانید پیدا کنید.
این تست های سریع نتایج دقیقی به ما می دهند،به طوری که زمان شستشو وزمان نوردهی از پشت به مقدار صحیح شان نزدیک باشند،ممکن است است اشتباهی در زمان شستشو وزمان نوردهی از پشت رخ بدهد که در این صورت آزمایشی که قبلاً توضیح داده شده است را باید تکرار نمایید.

   

گردآوری:
ابراهیم رستمی (کارشناس چاپ)

Gmail:erostami1355@gmail.com
 

   

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پنجم )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش ششم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هشتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش یازدهم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش دوازدهم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش سیزدهم)
بررسیعوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش چهاردهم)
بررسی عوامل تولیدو چاپ کارتن(بخش پانزدهم)
بررسیعوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش شانزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن(بخش هفدهم)
بررسی عوامل تولیدو چاپ کارتن(بخش هجدهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نوزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن(بخش بیستم)

بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن(بخش بیست و یکم)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن(بخش بیست و دوم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش بیست وسوم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش بیستوچهارم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش بیست و پنجم)
بررسی عواملتولیدوچاپ کارتن(بخش بیستوششم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش بیست وهفتم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش بیسوهشتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیست ونهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی ام)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی و یکم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی و دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی وسوم)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن(بخش سی وچهارم)
ررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی وپنجم)

 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● گلستان   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی