اهمیت و جایگاه نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

کد مقاله: ۷۹۶ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ - مشاهده: ۱۰,۷۱۴

برگزاری و حضور در نمایشگاه و رویدادهای تجاری از این دست را میتوان به عنوان یکی از موثرترین روشها برای پوشش و پاسخگویی به دامنه وسیع نیازهای حوزه بازرایابی و جایگاه سازی بنگاه های اقتصادی ارزایبی کرد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
ایجاد و توسعه روابط تجاری با مشتریان بالقوه و بالفعل،امکان جذب شرکای تجاری ،امکان جذب موثرتر و بهینه تر پرسنل و نیروی کار ماهر و با انگیزه،جایگاه سازی و برندسازی شرکت و محصولات و خدمات ،یافتن تامین کنندگان با شرایط رقابتی و ویژگیهای جدید،آشنایی با توانایی ها و جایگاه رقبا،آشنایی با تکنولوژی و فن آوری های روزآمد دنیا و ده ها مزیت دیگر ... ،تمام این ویژگیها را شما میتوانید در یک بسته جامع جستجو کنید،... نمایشگاه.
انجام مطالعات مستمر و پیوسته و ارایه راهکارواجرای هدفمند میتواند جایگاه رویدادهای تجاری اینچنین را تا حد یکی از عوامل مهم و      تاثیر گذار در شد تولید ناخالص ملی  ارتقا دهد.
نمایشگاهها میتوانند فرصت خوبی جهت ارزیابی بازار و بررسی سطح کشش تقاضا برای ارایه یک محصول و یا خدمت جدید باشد.همچنین با ارزیابی بازخورد بازدیدکنندگان می توان حضور در نمایشگاه را به عنوان یکی از ابزارهای مطالعه بازار در نظر گرفت.
نمایشگاه برای شرکتهای دارای سابقه و برند میتواند به عنوان عامل قدرت نمایی و حفظ جایگاه در نظر گرفته شود ،حال آنکه شرکتهای تازه تاسیس نیز میتوانند نمایشگاه را به عنوان فرصتی برای ارزیابی میزان کارایی استراتژی های بازاریابی خود و سطح ضریب نفوذ در بازار ،ارزیابی نمایند.
موارد و مباحث مطرح شده تا این مرحله بیشتر معطوف به حوزه اقتصاد خرد بوده ،و به تبعات مثبت حضور در نمایشگاه برای بنگاهها اقتصادی  به صورت مختصر  اشاره گردید.
با اندک مطالعه و بررسی کمی و کیفی نمایشگاهها در حوزه های مختلف پزشکی ،صنعتی ،خودرو،چاپ و بسته بندی ،ماشین آلات ،مواد غذایی ،کتاب و فرهنگ ،نرم افزار و سخت افزار و تکنولوژی های نوین در کشورهای همسایه ایران نظیر امارات و ترکیه ،به راحتی میتوان آثار مثبت و عمیق و موثر برگزاری نمایشگاههای بین المللی و منطقه ای را در حوزه  اقتصاد کلان کشورهای مذکور مشاهده کرد.
برنامه ریزی مناسب و  چیدمان جهت دار عناوین نمایشگاه ها  وانطباق آن بر الگوی رشد اقتصادی و برنامه های توسعه اقتصادی  هر کشور میتواند  متضمن دستیابی به اهداف اقتصادی کلان باشد.
از حوزه اقتصاد خرد وکلان و تاثیرات مثبت  انکارناپذیر آن در حوزه اقتصاد که بگذریم ،میتوان از منظر اجتماعی و افزایش باور ملی نیز ،برگزاری نمایشگاه ها را مورد مطالعه قرارداد.
رویدادهای تجاری عموما محل مناسبی جهت تبادل دانش و فن آوری روز میباشد.آگاهی از آخرین دستاوردهای جهانی ،ارایه محصولات و فن آوری های بومی ،ایجاد و افزایش انگیزه در کارآفرینان و بهره مندی از همایش ها و سمینارهای حاشیه ای نمایشگاهی در جهت ارتقا آگاهی و انتقال دانش میتواند علاوه بر آثار مثبت اقتصادی موجب رشد باور ملی و ارتقا جایگاه تولیدات ملی گردد.
در کنار موارد مذکور یعنی تبیین جایگاه نمایشگاها به عنوان ابزار مارکتینگ و بازاریابی مناسب ،عامل موثر بر حوزه اقتصاد خرد و کلان برای شرکت کنندگان و اقتصاد ملی و همچنین رویکرد اجتماعی و ارتقا باور ملی در برگزاری نمایشگاه میتوان به دستاورد دیگری نیز اشاره داشت.
 
صنعت برگزاری نمایشگاه ها  امروزه به عنوان یک مهارت در ارتباط نزدیک با حوزه گرافیک و تبلیغات ،روانشناسی ، جامعه شناسی و روابط عمومی در حد ملی و بین المللی ،پتانسیل بالایی برای درآمدزایی و اشتغالزایی دارد. 
آنچه بیان شد بیش از هرچیز نمایانگر تخصصی بودن حوزه برگزاری و اجرای نمایشگاه است. حوزه ای که به شدت نیازمند مطالعات جامع و فراگیر،برنامریزی صحیح و هوشمندانه ،اشراف به مسال اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ملی ،منطقه ای و بین المللی و آشنایی با اصول و مهارتهای روابط عمومی و اطلاع رسانی میباشد.
صدها نفرساعت مطالعه صحیح و هدفمند و بهره مندی از کارگروه و مشاورین زبده و مجرب شرط لازم در برگزرای هر نمایشگاه می باشد ،تامین منابع ،بستر مناسب و زیرساخت های شهری نیز شرط کافی در برگزاری یک نمایشگاه موفق ،تاثیرگزار و پرثمر است.
حال که به توان و حوزه تاثیر رویدادهای تجاری مانند نمایشگاه ها اشاره گردید،به حوزه پراهمیت و اثرگذار و موتور شتابدهنده صادرات غیرنفتی یعنی صنعت عظیم چاپ و بسته بندی و اهمیت نمایشگاه در توسعه کمی و کیفی و ضریب تاثیر این صنعت بر ساختار اقتصادی کشور میپردازیم.
نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران (البته چنانکه از نام آن برمی آید "بین المللی" است یعنی " نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران ").
با رعایت انصاف باید به این نکته اشاره داشت که برگزاری نمایشگاه حتی با مختصات سنوات گذشته نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران کاری بسیار دشوار،پیچیده و پرزحمت است.بدون تردید مجریان در برگزاری نمایشگاه هر ساله زحمات بسیاری را متحمل میشوند ،اما باید پذیرفت حتی در رعایت و پوشش حداقل های اجرای یک نمایشگاه بین المللی نیز نتوانسته اند حرفی برای گفتن داشته باشند.
 مبحث قیاس با نمایشگاههای تخصصی حوزه چاپ و بسته بندی در ترکیه ،امارات ،چین ،تایلند و یا در حد اعلای آن دروپا نیست که فاصله بسیار زیاد و معنی داری با نمایشگاههای مذکور به لحاظ کیفیت اجرا و در بیشتر موارد مذکوردر کمیت بازدیدکننده تخصصی و دستاوردهای ملموس و اجرایی داریم .بحث اجرای استاندارد و حداقلی نمایشگاه با رعایت اصول اولیه آن است. 
از سهم تحریم ها و مناسبات بین المللی سالهای اخیر که بگذریم ،باید پذیرفت که این نمایشگاه از حیث تاریخ ،مدت زمان ، نحوه اجرا ،میزان هزینه برای شرکت کنندگان ،نحوه بازاریابی و جذب مخاطب ،تبلیغات،جذب حامی ویژه ،حمل و نقل ،رویدادها و کنفرانسهای موازی و حاشیه ای ،تاثیرگذاری منطقه ای و بین المللی ،مخاطب شناسی و حتی در پدیده هایی بسیار ابتدایی و واجب همچون وب سایت ،کاتالوگ و بروشور و راهنمای مناسب  در پایین ترین سطح ممکن میباشد.جایگاه مطلوب و منطبق با  آنچه پیشتر و در بخش ابتدایی یادداشت آورده شد که هیچ ...
شاید بتوان از  نمایشگاه Drupa  به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین رویدادهای حوزه چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته در دنیا نام برد.نمایشگاهی که تا کنون هر 4 سال یک بار به ارایه آخرین دستاورد ها در حوزه پیش از چاپ ،چاپ و پس از چاپ و بسته بندی و نیز کاربرد تکنولوژی های روز در حوزه های مرتبط می پردازد. به دلیل رشد شتابان فن آوری در حوزه چاپ و بسته بندی و تاثیرات بنیادی تکنولوژی در ایجاد تحول و تعریف و بازتعریف حوزه های نوین در حیطه چاپ و بسته بندی ،مجریان نمایشگاه Drupa  تصمیم به برگزاری نمایشگاه در بازه زمانی سه ساله گرفته اند.پس از 2016 نمایشگاه های آتی در 2019 ،2022 و 2025 برگزار خواهد شد که از هم اکنون استراتژی های کلان دوره های آتی تدوین شده است.
 
 
صرفا با عنایت به همین موضوع اخیر و بدون توجه به تاثیرات بالقوه نمایشگاه و ملزومات اجرای موفق آن که پیشتر آورده شد ،این سوالات مطرح میگردد که:
-  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران چه اهداف از پیش تعیین شده ای رادنبال میکند ؟
- درصورت وجود اهداف ! مطالعات میدانی ،ملی و منطقه ای آن چه بوده و توسط کدام گروه متخصص انجام شده است؟
- نمایشگاه سال 1394 چه تفاوتی با دوره پیششین خواهد داشت و یا باید داشته باشد ؟ 
- افق نمایشگاه 1395 و 1396 چیست و تا چه حد اهداف آن با اهداف و برنامه ریزی نمایشگاه 1394 هم سو میباشد؟
- چرایی کاهش یکساله بازه زمانی برگزاری نمایشگاه Drupa  و تاثیرات بالقوه و بالفعل آن بر نمایشگاه تهران چیست ؟
- نمایشگاه های کشور های همسایه خصوصا ترکیه و امارات به لحاظ زمان ،نحوه اجرا و دامنه مخاطب چه مختصاتی دارند؟
- میزان موفقیت نمایشگاه در جذب مخاطب تخصصی (بدون در نظر گرفتن نمایشگاه های موازی در زمان اجرا) از چه طریق اندازه گیری میشود و به چه میزان است؟
- در صورت وجود نمایشگاه موازی در پایتخت و داشتن قدرت انتخاب برای مشارکت کنندگان مزیت رقابتی و قابل ذکر نمایشگاه فعلی چیست ؟
- ماموریت وچشم انداز نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران چیست ؟
نگارنده به عنوان یکی از مشارکت کنندگان و غرفه گزاران نمایشگاه که تقریبا 10 دوره در نمایشگاه تهران حضور داشته است ، یکی از دلایل استقبال نسبی و قبول مشارکت شرکت کنندگان را انحصار ایجاد شده و بی رقیبی نمایشگاه حاضر میداند.این رویداد تجاری به عنوان تنها رویداد ملی  با رویکرد تخصصی در حوزه چاپ و بسته بندی در پایتخت بوده و همواره توانسته علی رغم ضعف های فراوان اجرایی و حتی هزینه زا برای شرکت کنندگان ،در سایه بی رقیبی و انحصار  به حیات خود ادامه دهد.
خوشبختانه در نمایشگاه بیست و دوم (1394) صرف نظر از بازه زمانی غیرمعقول آن و مشکلات زیرساختی که متوجه مجریان نمیباشد ،شاهد تحولی محسوس  در حوزه اجرا بودیم .به لطف تکنولوژی و شبکه های اجتماعی و بهره مندی صحیح مجریان از این ابزار در این دوره ارتباط سریع و موثر مجریان با مشارکت کنندگان را شاهد بودیم .حضور دوربار ماشین  آلات چاپ پس از طی دوره تحریم ها،پوشش خبری نسبتا مناسب ،سرکشی مرتب و مستمر مسوولین در طی روزهای نمایشگاه جهت رفع مشکلات احتمالی مشارکت کنندگان ، تغییر وب سایت نمایشگاه، همایشها و کارگاه های آموزشی، رشد کمی مشارکت شرکتهای خارجی و... همه و همه میتواند نوید بخش تغییرات و تحولات اساسی تر در دوره های بعدی و یا به بیانی دیگر در حوزه چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته در ایران باشد.
تار و پود افزایش موثر و ارزش آفرین صادرات غیرنفتی بدون تردید تنیده با  صنعت چاپ و بسته بندی میباشد ،پر واضح است که برای حرکت بسوی تحقق رشد اقتصادی ناشی از صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال نیازمند توسعه صنعت چاپ و بسته بندی و نشر میباشیم و باید باور داشت که در کنار تلاش برای رشد آگاهی و دانش و توسعه آن در میان فعالین این حوزه و بهره مندی از فن آوری های نوین ، باید نگاه متفاوتی به جایگاه ،توان بالقوه و ویژگیهای کلیدی نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران داشت.
امید است با اجماع کلی و تلاش برای هم افزایی و دوری از کشمکشهای درون صنفی و بی ثمر  شاهد برگزاری نمایشگاهی هدفمند ،برنامه ریزی شده و پربار و از همه مهمتر در شان نام و جایگاه کشور عزیزمان ایران باشیم.
 
علی فرهمندی 
دبیر انجمن واردکنندگان کاغذ،مقوا و فراورده های سلولزی

[بازگشت به فهرست]