تست تاباندن نور بر سطح کاغذ و مقوا

کد مقاله: ۷۵۳ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ - مشاهده: ۲,۴۸۱

بر روی محصولات کاغذی و مقوای تست های زیادی انجام می گردد که یکی از آنها تست های فیزیکی نوری- حرارتی- الکتریکی و ... می باشد. در این فیلم تست تاباندن نور بر سطح کاغذ و مقوا را مشاهده می نمایید و انعکاس آنها را بررسی می کنیم. در این تست قدرت جذب - انعکاس- پراکندگی و انتقال نور بررسی می گردد. که از بررسی آنها مقدار روشنایی - کدری - نوع بافت و رنگ آنها مشخص می گردد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

[بازگشت به فهرست]