بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش یازدهم)

کد مقاله: ۷۳۲ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ - مشاهده: ۳,۱۴۰

مشکل: لاینر دبل فیسر در لبه ویا کناره ورق نچسبیده وباز میشود لبه کاغذ لاینر روی ماشین چسب از فلوت جدا میشود ونچسبیدگی از لبه به سطح ورق در عرض ادامه می یابد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

علل:
-لاینر خیس است .
-حرارت دبل فیسر پایین بوده وکافی نیست.
-غلطکRider Rollاز حالت موازی با غلطک چسب خارج شده است.
-Hot Platesاز طراز خارج شده واز یک طرف اندکی پایین افتاده است.
-بالابر های تسمه دبل فیسر در یک طرف کاملاً نخوابیده اند.
-پلاته های دبل فیسر کثیف اند ونشاسته وپرز کاغذ در سطح آنها انباشته شده است.
-غلطکهای هرز گرد روی تسمه دبل فیسر در یک طرف بالا قرار گرفته اند.
-Infeed Rolls رولهای کشنده مربوط به قطع کن از حالت موازی خارج شده اند.
-کشش نابرابر در عرض کاغذ لاینر ماشین چسب.
-Single face web))سینگل فیس روی پل به حالت موج دار در قسمت کنار،ویا در کل عرض،وارد ماشین چسب میشود.
-در قسمت لبه ورق(که نمی چسبد)چسب زیاد ویا کم خورده میشود به عبارت دیگر انتقال چسب یکسان صورت نمیگیرد.
-چاقوی برش کناره ترکیب اگر به گونه ای بسته شده باشند که روی شافت بالا ،چاقو به سمت بیرون وروی شافت پایین به سمت درون قرار گیرد به کیفیت چسب لبه وکناره ورق لطمه وارد می شود.
-چاقوی برش کناره کند شده ویا چاقوی بالا وپایین محکم به هم مماس نیستند.


مشکل:
لاینر سینگل فیسر نمیچسبد Single face Liner Loose
یا به عبارت دیگر لاینر دستگاه سینگل فیسر نمیچسبد یا به صورت ضعیف میچسبد
علل:
-سرعت پایین است ومیزان حرارت در حد بسیار بالایی است،مخصوصاًاگر لاینر نازک (گرماژ پایین)استودر حد زیادی روی Preheaterپیچیده شده باشد.
-از دوش بخار(Steam Shower)روی فلوت در حد کافی استفاده نشده است.
-لاینریا فلوت ویا هر دو خیلی خشک هستند.
-ویسکوزیته چسب بسیار پایین است.
-گاهی نیز ویسکوزیته چسب بسیار بالاست وحرارت در حد کافی برای ژله شدن نشاسته نیست در این حالت لاینر خوب نمی چسبد وخطوط چسب سفید رنگ میشود.
-لاینر از نظر گرماژ سنگین است یا اینکه لاینر خیس است،میزان حرارت کافی نیست در Preheaterکندانس جمع شده است(سیفون داخل Preheaterدچار مشکل شده است.)
-درجه حرارت سیلندرهای کنگره پایین است.(احتمال بریدن ویا برگشتن سیفون وجود دارد.)
-فاصله غلطک چسب با سیلندرکنگره پایین زیاد است چسب به خوبی به نوک فلوت منتقل نمیشود.
-فاصله بین انگشتی ها وسیلندر کنگره پایین خیلی کم است (فشار انگشتی ها زیاد است )ومانع این میشود که غلطک چسب با فلوت به خوبی تماس بگیرد.


مشکل:
لاینر دبل فیسر به خوبی نمی چسبد
لاینر دبل فیسر که در حقیقت لاینر سطح خارجی کارتن است نمی چسبد ویا به صورت ضعیف می چسبد.
علل:
-کاغذ لاینر خیلی رطوبت دارد.
-کاغذ لاینر خیلی خشک است،لذا موجودی آب چسب قبل از آنکه نشاسته به نقطه ژله رسیده وچسبنده شود به درون کاغذ جذب می گردد.(خطوط چسب سفید رنگ میشود.)
-پلاته های دبل فیسر در حد ماکزیمم داغ نیستند.
-نشاسته ژله نشده وخطوط چسب خشک وسفید رنگ به نظر میرسند.
-چسب به اندازه کافی به نوک کنگره منتقل نمیشود ویا اینکه چسب خیلی زیاد روی کنگره های فلوت قرار میگیرد.
-فشار Rider Rollکم است.
-تسمه دبل فیسر لغزش دارد این مسئله باعث میشود زمانی که نشاسته در نوک فلوت در حال ژله شدن است روی لاینر بلغزد ومانع چسبیدن لاینر به فلوت شود.


مشکل:
Washboardingموجدار شدن سطح ورق
ممکن است روی سطح خارجی وحتی سطح داخلی ورق موجدار شود،این مشکل در مورد لاینر های نازک بسشتر اتفاق می افتد.
چسب به جای اینکه در نوک قله فلوت قرار گیرد به سطح دیواره فلوت نفوذ کرده وزمانی که آب خود را در برابر حرارت از دست داد،ونشاسته ژله شد لاینر به داخل کنگره های فلوت کشیده شده ودر نتیجه سطح ورق موجدار میشود.
علل:
-ویسکوزیته چسب خیلی زیاد است.
-نسبت سرعت غلطک چسب وسرعت کاغذ صحیح نیست وزمانی که غلطک چسب سریعتر دوران میکند چسب را زیادتر از حد لزوم به نوک فلوت منتقل مینماید وموجب این میشود که زیادی چسب تحت فشار دبل فیسر ویا سیلندر پرس (روی ماشین سینگل فیسر) به دیواره های فلوت نفوذ کند.
-حرارت خیلی زیاد است


مشکل:
حبابBlisters
نقاط کوچک وبزرگ نچسبیده در سطح ورق روی لاینر دبل فیسرویا روی لاینر سینگل فیسر در قسمتها ونقاط نامنظم لاینر به فلوت نمی چسبد.
علل بروز این اشکال روی لاینر سینگل فیسر:
-میزان نابرابر چسب در مجاورت یک یا چند انگشتی (در ماشین Finger type)ودر مجاورت یک یا چند چاک مکش (در ماشین Fingeless type)
-کاغذ فلوت بعد از کنگره شدن به خوبی داخل کنگره تا جائیکه تحت فشار سیلندر پرس به لاینر میچسبد مهار نمیشود.
-رگه های مرطوب در کاغذ لاینر یا فلوت.
-نشاسته در بعضی نواحی به خوبی ژله نمیشود لذا چسبندگی در این نواحی به اندازه کافی قوی نیست که لاینر را روی کنگره فلوت نگه داشته ومانع جدا شدن آن وقتی که سینگل فیس از سیلندر پرس جدا شده وبه سمت پل هدایت میگردد بشود
علل ایجاد مشکل روی لاینر دبل فیسر:
-کافی نبودن میزان چسب در بعضی از نقاط.
-فشار تسمه دبل فیسر کافی نیست به عبارت دیگر فاصله بین تسمه وپلاته های داغ زیاد است(تسمه خوب پایین نمی آید)

مشکل:
برش کنار ورق ریشه ریشه وناصاف است
اصطلاحاًدر بعضی از کارتن سازیها به آن برش پلیسه دار گفته میشود.
علل:
-هد چاقوی برش روی شافت محکم بسته نشده است.
-شافت های مربوط به هد چاقوها با هم موازی نیستند.
-تیغه چاقوهای برش کند ویا پریده شده است.
-نسبت سرعت دوران چاقوهای برش با سرعت حرکت ورق صحیح نیست(سرعت دوران چاقو بایستی بیشتر از سرعت حرکت ورق باشد)
-ورق خیلی خشک است
ادامه دارد...
 

 

گرد آوری:
ابراهیم رستمی
Gmail:erostami1355@gmail.com
 
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پنجم )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش ششم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هشتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دهم)
 
 
 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● گلستان   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی