بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش دهم)

کد مقاله: ۷۲۷ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ - مشاهده: ۳,۱۵۸

مشکل: لاینر در اثر فشار سیلندر پرس در روی خطوط تماس با فلوت بریده وخرد میشود Single face liner damaged by pressure roll

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
مشکل

علل:
-فشار سیلندرپرس به سیلندر کنگره پایین زیاد است.
-سیلندر پرس کثیف است.
-سیلندر پرس با سیلندر کنگره پایین موازی نیست.
-سیلندر پرس مستهلک ویا دو پهن شده است.
-سیلندرهای کنگره به صورت نابرابر در طول مستهلک شده اند.
-کاغذ فلوت خیس است.


مشکل:
خطوط چسب به صورت منقطع روی لاینر دبل فیسر تشکیل شده است.
Spotty glue application on double backer side
خطوط منقطع، واز نظر چسبندگی، ضعیف روی لاینر دبل فیسر تشکیل شده است.
علل:
-تماس غلطک فشار Rider Rollروی ماشین چسب با سینگل فیسر کم است.
-Rider Rollکثیف شده است.
-غلطکهای چسب مربوط به Glue Machineکثیف است وبا چشمه های آن در قسمتهایی از غلطک پر شده است.
-نشاسته ژله خشک شده روی تیغه پاک کن Doctor Rollویا بین Doctore Roll،Glue Rollموجب بروز این مشکل شده است.


مشکل:
کم وزیاد شدن میزان خطوط چسب
Variations in glue pattern
نشانگر کم وزیاد شدن چسب هم در جهت حرکت ماشین وهم در جهت عرض ماشین است. ممکن است این مشکل روی لاینر سینگل فیسر اتفاق بیافتد ویا روی لاینر دبل فیسر .
علل:
الف:بروز اشکال فوق در عرض ماشین
-غلطک چسب وچسب گیر با هم موازی نیستند.
-تیغه پاک کن روی Doctore Rollیا شل شده ویا کثیف است.
-بلبرینگ ها ویا بوش های غلطک چسب ویا چسب گیر معیوب شده اند.
-Rider Rollروی ماشین چسب تراز نیست.
-غلطک چسب ویا چسب گیر در بعضی نواحی زخمی شده است.
ب:بروز اشکال فوق در جهت حرکت (طول)ماشین:
-غلطک چسب ویا چسب گیر تاب برداشته اند ویا دو پهن شده اند.
-تسمه دبل فیسرDouble facer beltلرزش دارد.


مشکل:
پاشیدگی چسب روی لاینر دبل فیسر
Smearing in double facer
پاشیدگی ولکه های بزرگ روی لاینر دبل فیسر به علت لغزش فلوت روی لاینر زیر تسمه دبل فیسر وقبل از ژله شدن نشاسته.
علل:
-فشار Rider Rollزیاد است(ویا فشار Contact Barزیاد است)
-فشار ترمز لاینر روی ماشین چسب زیاد است.
-پلاته های داغ (Hote Plates)کثیف شده اند .
-تسمه بزرگ دبل فیسر شل شده ویا روی پولی بزرگ Drive Drum
لغزش دارد.
-تسمه بزرگ دبل فیسر وتسمه پایین cooling section belt با سرعتهای متفاوت حرکت می کنند.
-غلطکهای سفت کن تسمه پایین Support Rolls بعلت فرسودگی ویا خرابی بلبرینگ پایین افتاده اند.
-لاینر ماشین چسب خیس است.


مشکل:
له شدن فلوت
نوک فلوت ها پهن وقامت فلوت خم شده است.
علل:
-کاغذ فلوت خیس است.
-بعضی از غلطکهای روی پل که تاب برداشته باشند.
-انباشته شدن سینگل فیسر روی پل.
-فشارWeb Tensioner روی پل که برای مهار کردن سینگل فیسر به کار گرفته میشود زیاد است(البته روی ماشینی که این دستگاه را داشته باشد)
-فشار Rider Roll زیاد است ویا این غلطک با غلطک چسب موازی نیست.
-سطح پلاته های داغ کثیف است.چسب خشک شده پرز کاغذ وغیره روی آنها چسبیده وانباشته شده است.
-پلاته ها تراز نیستند ولبه بعضی از آنها بالاتر از سطح دیگری است.
-شمش بالا برنده تسمه در زمان کارکرد ماشین کاملا ًپایین تر از سطح پلاته ها قرار نمیگیرد وکمی بالاتر می ایستد.
-بعضی از غلطکهای فشار روی تسمه دبل فیسر از یک سمت افتاده اند(در ماشینی که سیستم انتقال Ballast Roll را دارد.)
-تسمه بالا وپایین دبل فیسر با سرعت متفاوت حرکت میکند.
-فشار غلطکهای بخش قطع کن زیاد است ویا از حالت موازی خارج شده اند.


مشکل:
لبه لاینر سینگل فیسر نچسبیده وباز میشود
انگشتی نزدیک به لبه وکنار ورق (ویا عرض کاغذ)قرار گرفته وطبعاً امکان ایجاد خط خشک بدون چسب در این قسمت وجود دارد،لذا در صورت امکان رول کاغذ لاینر را در جهت عرض جابجا میکنیم تا کاغذ از این محدوده دور شود ویا در قسمت Slitter Scorer با جابجا کردن در جهت عرض وکم وزیاد کردن کناره قسمت نچسبیده را به کناره ترکیب می افزاییم.
سایر علل:
-لبه رول لاینر خیس است.
-لبه کاغذ لاینر از نظر ضخامت نازکتر از حد است.
-چسب روی سیلندر کنگره ودر مجاورت لبه کاغذ انباشته شده است.
-چسب روی سیلندر پرس ودر مجاورت لبه کاغذ انباشته شده است.
-فشار سیلندر پرس زیاد است.
-سیلندر پرس با سیلندر کنگره پایین موازی نیست.
-کشش نابرابر در عرض کاغذ لاینر.
-گونیا های روی پل بیش از حد بسته ونزدیک به هم هستند.
-سرعت زیاد است.
-چاقوهای برش کناره کند شده اند ویا خوب و محکم باهم جفت نیستند.
ادامه دارد...

 

گردآوری :


ابراهیم رستمی

gmail:erostami1355@gmail.com
 

ررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پنجم )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش ششم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هشتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نهم)

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● گلستان   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی