بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش هشتم)

کد مقاله: ۷۲۲ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ - مشاهده: ۳,۲۱۸

کاغذ فلوت از نظر ارتفاع کنگره کوتاه شده است.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
فلوت به خوبی شکل گرفته است ولی ارتفاع کنگره ها کوتاه تر از اندازه استاندارد  است که در حداکثر مجاز فشار،حرارت وغیره روی سیلندرهای کنگره ماشین قابل حصول است.
توضیح:نبایستی این عیب با عیوب خمیدگی وله شدن کنگره فلوت اشتباه تعبیر شود.
همانطور که گفته شد کنگره های فلوت بدون خمیده شدن ویا له شدن فرم گرفته اند،فقط ارتفاع آنها کمتر از ارتفاع تعبیه شده روی سیلندر های کنگره های سینگل فیسر میباشد.
علل بروز اشکال فوق:
سیلندرهای کنگره فرسوده شده اند.
فشار سیلندرهای کنگره کافی نبوده است.
میزان رطوبت در کاغذ فلوت بسیار بالا بوده است.
فشار ترمز فلوت خیلی زیاد بوده است.
کوتاه بودن کنگره های فلوت که در بالا توصیف شد غالبا در حد عیب ونقص مورد نظر قرار نمیگیرند وحتی گاهی نرمال تلقی میشود.ولی Flate Crush Valueبایدتوجه داشت که این نقیصه باعث پایین آمدن-
وکاهش توان ایستادگی کارتن در چیدمان پس از بسته بندی محصول در انبار مشتری وحمل ونقل خواهد شد.
کوتاه وبلند شدن فلوتHigh-Low corrugation
علل بروز این مشکل:
-لرزش سیلندرهای کنگره
- موازی نبودن سیلندرهای کنگره
- کثیف بودن سیلندرهای کنگره ویا وجود فرورفتگی وآثار صدمات روی سیلندرهای کنگره
- ناکافی بودن فشار بین سیلندرهای کنگره
- کاغذ فلوت یا زیادتر از حد خیس بوده ویا زیادتر از حد خشک بوده است.
- فشار ترمز کاغذ فلوت خیلی زیاد ویا خیلی کم بوده است.
- رول کاغذ فلوت دو پهن شده است ودر نتیجه در حین کار لنگ میزند ،به این ترتیب مثل این است که فشار ترمز را مرتبا ًکم ویا زیاد کنیم وبروز نقیصه فوق ناشی از همین حالت است.
- سیلندرهای کنگره در حد نرمال داغ نشده اند.
- تیغه ها روی سینگل فیسر Finger Typeبا سیلندر کنگره پایین فاصله بیش از حد دارند ودر نتیجه کاغذ فلوت از داخل کنگره های سیلندر گاهی خارج شده وتغییر فرم میدهد(Too much fluff out)(پهن شدن فلوت)
- تیغه ها کثیف اند ویا تیغه تاب برداشته است(در مورد سینگل فیسرFinger Type)
خرد شدن فلوتCorrugation Fractured
علل بروز این مشکل:
- کاغذ فلوت زیاد خشک ویا زیاد خیس است.
- فشار ترمز کاغذ فلوت خیلی زیاد است.
- رول کاغذ فلوت دو پهن است.
- فشار مابین سیلدرهای کنگره خیلی زیاد است.
- سیلندرهای کنگره کثیف،یا فرسوده ویا صدمه دیده اند
- سیلندرهای کنگره از حالت موازی خارج شده اند.
ادامه دارد....
گردآوری :
ابراهیم رستمیerostami1355@gmail.com
 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی