درس هایی از کاغذ سازی (پالپر در سیستم کاغذسازی)

کد مقاله: ۷۰۵ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ - مشاهده: ۱,۵۵۷

تولید خمیر مطلوب برای ماشین کاغذ توسط پالپرها انجام می گیرد

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

[بازگشت به فهرست]