بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش ششم)

کد مقاله: ۷۰۰ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ - مشاهده: ۴,۳۱۱

چرا ورق کارتن کاس میشود؟

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
علت اصلی کاس شدن ورق با بیانی ساده به قرار زیر است:
وقتی که کاغذ رطوبت جذب می کند منبسط می شود و وقتی که رطوبت را از دست بدهد منقبض می گردد.
حرارت دادن به کاغذ خروج رطوبت از کاغذ را تسریع می کند وقتی که دو لاینر با هم ترکیب شده اند ((در مورد مسئله کاس همواره باید به لاینر ها معطوف شود)) و یکی از آن دو لاینر بیشتر از لاینر دیگر رطوبت داشته باشد لاینر مرطوبتر در برابر حرارت بیشتر منقبض شده و ورق در همان جهت لاینر مرطوب کاس می گردد.
برخی از لاینرها بر حسب آنکه طریقه ساخت و تولید آنها چگونه بوده و یا از چه مواد اولیه ای ساخته شده اند ((از چه نوع ضایعات کاغذ و یا خمیر کاغذ و غیره...)) درجه انقباض بیشتر و یا کمتری دارند.
لاینر هایی که با ماشین کاغذ سازی سیلندر تایپ Cylinder Type تولید شده اند در مقایسه با لاینر های تولید شده روی ماشین FourdrinierTypeبیشتر کاس می شوند.
بایستی بخاطر داشت که ((کاسی در دو طرف همان لاینری که رطوبت را از دست می دهد اتفاق می افتد.))
هنر تولید ورق صاف و بدور از کاست در این است که نسبت خروج رطوبت از دو لاینر را با هم برابر نمائیم به گونه ای که یک لاینر بیشتر از لاینردیگرمنقبض و یا منبسط نشود و در موقع خروج ورق از ماشین مقوا سازی لاینر های دو طرف به یک اندازه منقبض و یا منبسط شده باشند.
پس همیشه بایستی توجه داشت که رطوبت لاینرهای دو طرف ورق را یکسان تنظیم کنیم.(منظور از لاینر های دو طرف یعنی لاینر سر دستگاه چسب و لاینر اولین سینگل فیس است(مثلا C فلوت)کاسی همچنین بعلت نا برابر بودن فشار کششی که روی لاینر طرفین ورق (سطح رویی و سطح زیرین ورق)ایجاد می شود و یا ما ایجاد می کنیم اتفاق می افتد.
همچنین مثلا اگر جک کاغذ ازحالت موازی خارج شود(یک فک پائین تر از فک دیگر بوده و محور کاغذ کاملا با افق برابر نباشد)کشش دو سمت کاغذ(سمت متصدی و سمت موتور)با هم فرق داشته و کاغذ از یک طرف بیشتر کشیده می شود این حالت موجب بروز کاس پیچیدگی ورق می گردد.

انواع کاسی
در حقیقت مشکل کاس شدن ورق در 15 نوع مختلف امکان دارد بروز کند.
ولی 6 نوع بعنوان مشکل شش گانه کاسی ورق مطرح است.در صفحات بعدی این شش نوع با ذکر علت و نحوه مقابله با آن توضیح داده شده است.
کاس نرمال یا کاس از روUp Warp
علت بروز این مشکل بر اساس توضیحاتی که قبلا در مورد کاسی داده شده اینست که رطوبت موجود در سینگل فیس((یعنی محصول ماشین های سینگل فیس که از بالای پل به داخل ماشین جذب و سپس به زیر تسمه دبل فیس هدایت می شود))بیش از رطوبت لاینر نهایی و یا به اصطلاح لاینر سر ماشین چسب(Glue machine liner)است.
به عبارت دیگر لاینر سینگل فیس مرطوب تر از لاینر دبل فیس است.
ما بایستی این تعادل و رطوبت را برقرار کنیم تا اشکال برطرف شود,پس باید:
-سینگل فیس را به دور گرم کن قبل از ماشین چسب Triplex preheater زیاد بپیچانیم.
-اگر مقوای سه لایه تولید کنیم می توان برای تعدیل رطوبت سینگل فیس را از دور تا دور گرم کن (طبقه دوم و سوم) رد کنیم.
-پیچش لاینر سر دستگاه چسب را به دور گرم کن کم کنیم تا با انتقال حرارت کمتر رطوبت در لاینر مذکور بیشتر باقی بماند.
-Steam Shower (دوش بخار)روی کاغذ فلوت را در صورتیکه به فرم پذیری فلوت و شکل گیری کنگره لطمه وارد نشود کم کنید(تا رطوبت کمتر به سینگل فیس منتقل شود).
-پیچش کاغذ فلوت را روی (Preconditioner)ماشین سینگل فیس افزایش دهید.
-پیچش کاغذ لاینر را روی Preheater(ماشین سینگل فیس)افزایش دهید.
-میزان سینگل فیس که روی پل انباشته شده کاهش دهید تا سینگل فیس بیشتر در معرض هوا قرار گرفته و رطوبت از آن در اثر تبخیر خارج شود.
-میزان چسب را روی سینگل فیس با احتیاط و مراقبت کم کنید البته در صورتیکه به چسبیدن فلوت و لاینر لطمه وارد نشود.
-میزان چسب را روی Glueماشین افزایش دهید تا رطوبت در لاینر دبل فیس زیاد شده و به میزان رطوبت لاینر سینگل فیس نزدیک شود.
((کاس از زیر))Down Warp
علت بروز این مشکل بر اساس توضیحات قبل این است که رطوبت لاینر ماشین چسب(یعنی روی کارتن)بیشتر از رطوبت سینگل فیس (که از بالای پل به دستگاه چسب هدایت می شود)می باشد.
در نتیجه در مجاورت محفظه های داغ دبل فیسر ((Hote Plate)) با از دست دادن رطوبت منقبض شده و مشکل فوق را ایجاد کند.
اقدامات اصلاحی زیر جهت ایجاد تعادل در رطوبت لایه ها راه حل هایی برای رفع این مشکل است.
1:میزان چسب روی Glue Machine راکم می کنیم البته تا حدی که لطمه به چسبیدن لاینر ماشین چسب به فلوت وارد نشود.
2:میزان حرارت دبل فیسر را در صورتی که امکان داشته باشد زیاد می کنیم.
3:پیش لاینر ماشین چسب را به دور Preheaterافزایش می دهیم.
4:پیچش لاینر سینگل فیسر را به دور Preheaterروی دستگاه سینگل فیسر کاهش می دهیم.
5:پیچش سینگل فیس را(که از بالای پل وارد ماشین چسب می شود)به دور گرمکن Triplex کاهش می دهیم.
6:دوش بخار Steam Shower را روی فلوت (ماشین Single Facer) زیاد می کنیم.
7: میزان چسب را روی ماشین Single Facer زیاد می کنیم.
8:اگر روش های فوق کارساز نبود سرعت ماشین مقوا سازی را کاهش می دهیم.
کاس در طول
End To End Warp
این مشکل در سطح رویی و همچنین سطح زیر ورق امکان دارد ایجاد شود.

الف: کاس طولی(در سطح رویی ورق )
توضیح:سطح رویی به معنی روی کارتن نیست بلکه منظور سطح ورق است که در حین عبور از ماشین مقواسازی با تسمه دبل فیسر تماس دارد.
علت بروز این مشکل وجود فشار کشش سینگل فیس است((که از بالای پل وارد ماشین چسب می شود))
-روش رفع اشکال:
1: فشار کشش سینگل فیس را کاهش دهید(اگر بالای پل سینگل فیس انباشته شده با کاهش سرعت سینگل فیسر و همچنین افزایش سرعت دبل فیسر انباشتگی را کم کنید)
2: کشش لاینر Glue machine را با افزایش فشار ترمز جک کاغذ افزایش دهید.

ب: کاس طولی(در سطح زیر ورق)
یعنی سطحی که در حین عبور از ماشین مقواسازی با سطح Hote Plates تماس دارد.
علت بروز این مشکل وجود فشار کشش لاینر روی ماشین چسب (Glue Machine)
روش رفع مشکل
1-فشار ترمز کاغذ ماشین چسب را کاهش دهید.
2-فشار سینگل فیسر بالای پل را افزایش دهید.
3-سطح پلاته های داغ(Hot Plates )دبل فیس را تمیز کنید ویا روغن کاری نمایید.
کاس پیچیده ویا کاس در طول قطر(قطر مسطیل ورق)
Twist or Diagonal Warp
علت بروز این کاس کشش نابرابر ویافشار نابرابر در عرض web((اعم از عرض سینگل فیس بالای پل و یا در عرض کاغذ که در حال بازشدن از روی رول و ورود به ماشین سینگل فیسر و یا ماشین چسب است)) میباشد.
علل نابرابری کشش و یا فشار که در بالا به آن اشاره شده ذیلاً شرح داده میشود.
طبیعی است اقدامات اصلاحی همان رفع عللی است که تشریح میگردد.
1_ جک کاغذ تراز نیست یعنی نوک مخرو طهانی کر وسط کاغذ قرار می گیرند درست روبروی هم و در خط تراز نیستند، بایستی تراز شود.
2_غلطک قابل تنظیم (slice roll) از تنظیم خارج شده است بایستی تنظیم شود.
3_غلطک ثابت(splice roll)و یا غلطک متحرک مربوط به preheater (که توسط آن میزان پیچش کاغذ را تغییرمیدهید)تراز نیست بایستی تراز شود.
4- SPLICE ROLL ویا ROLLSTAND(جک کاغذ)و یا با PREHEATERبا ماشین (مثلاً سیلندر پرس) موازی نیست بایستی موازی شود. -نشاسته خشک شده و یا مواد دیگر روی غلطک تنظیم پیچش کاغذ روی PREHEATERو یا روی خود preheaterانباشته شده است بایستی تمیز شود.
6-گونیا های بالای پل از تراز خارج شده و یا با سایر غلطک ها موازی نیستند ویا اینکه از مرکز خارج شده اند بایستی تصیح شوند.
7-غلطک فشار روی ماشین چسب (rider roll)تراز نیست.
8-تسمه بزرگ دبل فیس بطور نامساوی (در عرض) ورق را می کشد.
9-کناره رول کاغذ روی درامpreheater با استحکام و تماس خوب نمی خوابد با تنظیم غلطک هرز گرد تماس را تصحیح کنید.
10-رول کاغذ یک طرف شل و یک طرف سفت پیچیده شده است،توسط غطک های هرز گرد کشش را به گونه ای که کاغذ کاملاً مسطح بدون شل و سفت بودن در دو طرف روی preheater پیچیده شده و وارد ماشین شود تنظیم کنید.اگر شل و سفت در دو طرف رول کاغذ خیلی زیاد بود رول را پیاده کرده وبه فروشنده برگشت دهید
کاسی که شکل sرا در عرض ورق ایجاد می کند
S warp
علت بروز این مشکل تلرانس میزان رطوبت وهمچنین رگه های رطوب در امتداد محور استوانه رول کاغذ ویا کاغذ فلوت است.
البته شرایط،وضعیت ماشین در صورتیکه به گونه ای باشد که انتقال حرات و یا چسب در عرض کاغذ یکنواخت صورت نپذیرد.می تواند علت بروز و ایجاد مشکل کاس ورق از نوع S باشد.در صورتیکه کاسی ناشی از رگه های خیس در طول محور رول کاغذ باشد غیر قابل کنترل است،و اگر میزان این کاسی در حد زیادی بود بایستی رول پیاده شده،عودت داده شود.چون بخش عمده ای از ورق هایی که بدین گونه تولید شود،تبدیل به ضایعات شده بعلاوه در موقع تبدیل به ماشین های چاپ،صدمه وارد خواهد شد.احتمالاًباعث کنده شدن و ضایع شدن کلیشه نیز خواهد گردید بهر حال علل عمده بروز کاسی از نوع Sبه قرار زیر است؛
1-رگه های مرطوب در عرض کاغذ لاینر و یا کاغذ فلوت.
2- نازک بودن ضخامت در لبه کاغذ فلوت و لاینر( وقتی که ضخامت کاغذ را اندازه می گیرید متوجه می شوید که ضخامت لبه کاغذ کمتر از وسط آن است .این مسئله موجب برور کاس Sمنتها در خلاف و بر عکس کاس S ناشی از مورد یک می شود.
3-شل بودن پیچش کاغذ در لبه های رول کاغذ لاینر به گونه ای که کاغذ یکسان به درون ماشین کشیده نمیشود در نتیجه در بخش لبه های رول کاغذ روی گرم کن با تماس کامل پیچیده نشده وحرارت به تمام قسمتهای کاغذ مخصوصا به لبه های کاغذ به صورت یکنواخت منتقل نخواهد شد ومشکل فوق بروز میکند بایستی توجه داشت که همیشه کاغذ اعم از لاینر ویا فلوت باید محکم ویکنواخت با سطح گرمکن تماس کامل داشته باشد تا میزان رطوبت در عرض کاغذ یکنواخت تامین شود.
4-مرطوب بودن لبه رول کاغذ به علت انبار کردن رولها در فضای باز وغیره.
5-تراز نبودن وهمچنین موازی نبودن رولها در بخشهای مختلف ماشین (جکهای کاغذ وغیره)که از تماس کامل ومحکم کاغذ لاینر با گرمکن جلوگیری میکند واتقال حرارت به لاینر به صورت یکنواخت انجام نمی پذیرد.
6- غلطک چسب وچسب گیر (Applicator Roll&Doctor Roll) ماشین سینگل فیسر با هم موازی نیستند.
7-تیغه پاک کن روی غلطک چسب گیر ماشین سینگل فیسر(Scraper Blade)در قسمتی شل بوده ویا کثیف است.
8- بعضی قسمتهای غلطک چسب ویا چسب گیر ماشین سینگل فیسر زخمی شده ویا صدمه دیده واز همان قسمتها چسب زیادتر به نوک کنگره منتقل شده عدم تعادل موضعی در میزان رطوبت ایجاد می نماید.
9-غلطک فشار(Rider Roll)در ماشین چسب (Glue Machine)از حالت موازی خارج شده است.
10-غلطک چسب و چسب گیر (Doctor roll&Aplicatore Roll Glue Machine)از حالت موازی خارج شده اند.
11-تیغه پاک کن مربوط به غلطک چسب گیر ماشین چسب یا در قسمتی از طول خود شل شده وموجب انتقال چسب اضافی در همان قسمت میشود ویا کثیف شده است.
 
ابراهیم رستمی Gmail:erostami1355@gmail.com 

 بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پنجم )
مصاحبه با آقای رستمی ،نویسنده کتاب طراحی و چاپ کارتن
 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● گلستان   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی