احتمال‎ زياد نابينايي‎ در افراد سيگاري‎

کد مقاله: ۷ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۴/۱۵ - مشاهده: ۲,۳۳۵

تحقيقات‎ اخير نشان مي‎ دهد احتمـال‎ نابينايي‎ در افراد سيگاري‎ دو برابر بيشتر از افراد غير سيگاري‎ است‎به‎‎‎ نوشتـه روزنـامـه ديلـي‎ ميـرور

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
تحقيقات‎ اخير نشان مي‎ دهد احتمـال‎ نابينايي‎ در افراد سيگاري‎ دو برابر بيشتر از افراد غير سيگاري‎ است‎به‎‎‎ نوشتـه روزنـامـه ديلـي‎ ميـرور , كارشناسان‎ معتقدند حدود 54 هزار سـيگـاري‎ در انگليس‎ از نوعي‎‎ تاري‎ ديد رنج‎ مي برنـد كه‎ حاصل‎‎ سيگار كشيدن‎‎ است‎ و همين عـامـل , دليل‎ اصلي‎‎ نابينايي در اين‎ افراد است‎بر اساس‎ اين‎‎ تحـقيـق‎ , رابـطه‎ بـيـن سيگار كشيدن‎‎‎ و نابينايي‎ همچون رابطه‎ ميان استعمال‎ دخانيات‎‎ و سرطان‎ ريه‎ است .

[بازگشت به فهرست]