فرایند واترمارک و قرار دادن نخ امنیتی در اسکناس یورو

کد مقاله: ۶۹۵ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ - مشاهده: ۱,۳۹۶

فرآبند واترمارک کردن به دو صورت انجام می شود: ۱- واترمارک مُولد (Mould) یا قالبی که جلوه خاکستری دارد

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
۲- واترمارک دندی رول (Dandyroll) این نوع اثر سفید و سیاه رنگ دارد. فرآبند قرار دادن نخ امنیتی نیز در اسکناس به دو صورت انجام می شود: ۱- امبد کردن (Embeded) که نخ به صورت کامل وارد سلولز می شود و در حقیقت بین کاغذ قرار می گیرد. پنجره ای (windoewd) که در الیاف کاغذ به صورت یکی درمیان قرار گرفته است.

[بازگشت به فهرست]