انجمن واردکنندگان کاغذ ، مقوا و فراورده های سلولزی

کد مقاله: ۶۴۳ - تاریخ درج: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ - مشاهده: ۲,۰۹۸

نحوه شکل گیری و اهداف انجمن واردکنندگان کاغذ ، مقوا و فراورده های سلولزی

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
باتوجه به درخواست مکرر  اعضای سایت در خصوص نحوه شکل گیری و اهداف انجمن واردکنندگان کاغذ ،مقوا و فراورده های سلولزی ، با توجه به موارد زیر می تواند به نحوه شکل گیری این انجمن و اهداف تا حدودی آشنا شد
گزارشات کامل تر متعاقبا به اطلاع اعضا خواهد رسید
 
تشکیل انجمن کارفرمایان و واردکنندگان کاغذ و مقوا در مجمع عالی واردات
دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایراندر خصوص وضعیت بازار کاغذ
منتخب کاغذفروشان: روزهای خوبی در انتظار بازار کاغذ است
آگهی فراخوان ثبت نام عضویت و دعوت به مجمع عمومی مؤسسین انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و فرآورده های سلولزی
گفت و گو اختصاصی با مدیر عامل شرکت پرسال از تشکیل انجمن کاغذ
مصاحبه تلفنی با سر کار خانم پروا سلطانی
هیئت مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولوزی انتخاب شدند

[بازگشت به فهرست]