كليدهاي موفقيت ذهن را چگونه تقويت كنيم !

کد مقاله: ۲۹ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۵/۳۰ - مشاهده: ۱,۷۹۴

تنبلي يكي از شايع ترين مشكلاتي است كه مردم با آن دست به گريبان هستند. حتما شما هم كارهاي عقب افتاده مهم زيادي داريد كه مدت هاست آن ها را عقب مي اندازيد و اقدامي براي انجام دادنشان نمي كنيد . چقدر كارهاي عقب افتاده داريد ؟ چرا زودتر اقدام نمي كنيد ؟

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

تنبلي يكي از شايع ترين مشكلاتي است كه مردم با آن دست به گريبان هستند. حتما شما هم كارهاي عقب افتاده مهم زيادي داريد كه مدت هاست آن ها را عقب مي اندازيد و اقدامي براي انجام دادنشان نمي كنيد . چقدر كارهاي عقب افتاده داريد ؟ چرا زودتر اقدام نمي كنيد ؟

مطالعه و بررسي زندگي مردان و زنان موفق كه سرعت قابل ملاحظه اي در پيشرفت داشته اند ، نشان مي دهد كه مهمترين ويژگي آن ها (( عمل گرايي )) است ، اين افراد فورا و مستقيما به سراغ كارهاي اصلي خود مي روند وخود را موظف مي كنند تا به طور مداوم و خستگي ناپذير به انجام كارشان پرداخته و آن را به اتمام رسانند. امروز و فردا كردن و به تعويق انداختن كارها علت اصلي ناكامي هاي زندگي افراد است. يكي از راه هاي رسيدن به يك زندگي عالي و موفقيت شغلي اين است كه عادت شروع كردن فوري كارهاي اصلي و مهم و تمام كردن آنها را در خود ايجاد كنيد . وقتي اين عادت در شما ايجاد شود ديگر به پايان رساندن كارهاي مهم آسان تر از رها كردن و به تعويق انداختن آنها مي شود. فقط به كمي تغيير در انديشه و تمرين نياز داريد . بهترين تمريني كه به شما توصيه مي كنم خوردن يك بشقاب خوراك سوسك با سس مورچه است.

يك بشقاب خوراك سوسك ميل كنيد!

اگر در صورتي كه فورا به سراغ كارهاي مهمتان نرويد ، مجبور باشيد يك بشقاب خوراك سوسك بخوريد چه مي كنيد ؟ اگر من به جاي شما بودم ، فورا كارم را شروع مي كردم ! عقب انداختن كارها فرصتهاي پيشرفت زيادي را از شما سلب نموده و صدمات فراواني به زندگي تان زده است كه اگر به دقت به آنها بينديشيد ، خواهيد ديد كه خوردن سوسك راحت تر از پذيرفتن آن همه صدمات است و حاضر مي شويد خوراك سوسك را بخوريد ولي زمان به عقب برگردد و تنبلي خود را جبران كنيد.

زياد به گذشته فكر نكنيد و به فكر امروز و فردا باشيد . به خاطر داشته باشيد كه آينه عقب ماشين براي آن نيست كه عقب عقب رانندگي كنيد ، بلكه براي آن است كه گاهي پشت سر خود رانيز نگاه كنيد ! پس بهتر است از همين حالا نگاه خود را به زندگي و رفتارتان تغيير دهيد و يادتان نرود كه جلوي ضرر را هروقت بگيريد ، منفعت است .

يك بشقاب خوراك سوسك بخوريد!

اگر مهمترين كاري كه قرار است در طول روز انجام دهيد ، خوردن يك بشقاب سوسك باشد، چه مي كنيد ؟ بهترين اقدام اين است كه قبل از هر كاري فورا خوراك سوسك را ميل كنيد ، يعني بنشينيد و بدون اتلاف وقت تمام بشقاب خوراك سوسك را بخوريد . اگر بنشينيد و به خوراك سوسك نگاه كنيد ، بعد از گذشت ساعت ها هنوز هم هيچ كاري نكرده ايد و هيچ اتفاق تازه اي نيفتاده است . پس فورا آن را بخوريد و پس از آن به سراغ كارهاي ديگرتان برويد . اولين اقدام افراد موفق اين است كه قبل از انجام هر كاري فورا به سراغ مهمترين كارخود مي روند و آن را به اتمام مي رسانند، يعني فورا خوراك سوسك خود را مي خورند. بدترين كاراين است كه كاري را كه به هيچ وجه لازم و ضروري نيست به بهترين وجه انجام دهيد. گوشه اي بنشينيد و فهرست كارهاي عقب افتاده خود را روي كاغذ بياوريد ، يعني تمامي افكارتان را بنويسيد . وقتي آن را مي نويسيد همه شفاف و قابل لمس مي شوند . كارهايي كه نوشته نشده اند، منجر به سردرگمي ، ابهام و اشتباهات بسيار مي شوند.

حال ، كارهاي نوشته شده را به ترتيب مهمترين تا بي اهميت ترين آنها به روش كد گذاري حروف ابجد به شرح زير مرتب كنيد:

١ - كد (( الف )) را در مقابل كارهاي بسيار مهم قرار دهيد :

كارهايي كه بايد حتما و هر چه زودتر انجام شوند ، و گرنه با پيامدهاي جدي مواجه خواهيد شد . اين كارها همان هايي هستند كه انجام دادن آنها را به خوردن خوراك سوسك تشبيه كرديم .

٢ - كد (( ب )) را در مقابل كارهايي قرار دهيد كه پيامد انجام ندادن آنها زياد شديد نيست ، يعني اگراين كارها راانجام ندهيد ، ناراحتي و مشكل ايجاد مي شود ، اما تاثير آن به شدت موارد (( الف )) نيست . يادتان باشد كه هرگز نبايد قبل از انجام تمامي موارد (( الف )) به سراغ كارهاي (( ب )) برويد.

٣ - كد(( ج )) كارهايي هستند كه انجام دادن آنها خوب است ، اما ترك آن ها پيامدي ندارد . 

٤ - كد (( د )) براي كارهايي است كه مي توانيد انجام دادن آن ها را به اشخاص ديگر محول كنيد . پس اين كار را بكنيد و كس ديگري را مامور انجام دادن آنها نماييد.

٥- كد (( ه )) را براي كارهايي در نظر بگيريد كه بايد آن ها را به كلي حذف كنيد. اينكارها را معمولا ازروي عادت و يا چون از آنها خوشتان مي آيد انجام مي ديد.

پس از كد گذاري فهرست كارهايتان بايد فورا با گروه (( الف )) شروع كنيد . براي كارهاي (( الف )) يكي پس از ديگري مهلت تعيين كنيد . كار بدون تعيين مهلت هيچ اضطراري براي انجام شدن در شما ايجاد نمي كند و به احتمال زياد آن را به عقب خواهيد انداخت . حال نوبت به برنامه ريزي كاملا ساده براي انجام كارهاي (( الف )) براساس مهلت هاي تعيين شده مي رسد. ديگر نوبت اقدام فوري براساس برنامه است. به ياد بسپاريد برنامه متوسطي كه بسيار خوب اجرا شود خيلي بهتر از يك برنامه عالي است كه هيچ اقدامي براي انجام آن صورت نگيرد.

انجام دادن هر يك از كارهاي گروه (( الف )) سكوي پرشي است كه به شماانرژي بخشيده و شما را آماده كارهاي بعدي كرده و از طرف ديگر اعتماد به نفس شما را نيز بيشتر مي كند. بااجراي اين روش ساده خواهيد ديد كه كارآيي شما دو تا سه برابر گذشته مي شود و ياد مي گيريد كه هر روز خوراك سوسك خود را قبل از هر اقدامي بخوريد .

چگونه يك بشقاب خوراك سوسك را مي خوريد ؟!

چگونه يك بشقاب خوراك سوسك را مي خوريد ؟ پيشنهاد مي كنم يك قاشق يك قاشق بخوريد ! يكي از مهم ترين روش هاي غلبه بر تنبلي اين است كه به جاي آن كه به كل كار بزرگي كه پيش رويتان قراردارد فكر كنيد ، ذهن خود را فقط روي همان قسمت از كاري كه در حال انجام آن هستيد ، متمركز كنيد . هر زماني كه خواستيد كار بزرگ و مهمي راانجام دهيد ، خود را موظف كنيد كه هر بار فقط تا جايي كه مي توانيد جلو برويد و از كارهاي انجام شده خود انرژي لازم را براي ادامه راه كسب كنيد.

اقدام مهم ديگر براي مبارزه با تنبلي ، فقط و فقط اقدام فوري است . به محض آن كه اولين گام را برداريد خود را در مسير ادامه كار خواهيد يافت ، كافي است پيوستگي و مداومت در انجام ان را حفظ كنيد .

بد نيست بدانيد كه با اين روش مي توانيد حتي يك فيل بزرگ را بخوريد ، چه رسد به يك بشقاب خوراك سوسك !

[بازگشت به فهرست]