ارزش زمان

کد مقاله: ۲۵ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۵/۲۵ - مشاهده: ۱,۷۱۵

براي فهميدن ارزش ده سال :از زوج هاي تازه طلاق گرفته بپرس

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
براي فهميدن ارزش ده سال :از زوج هاي تازه طلاق گرفته بپرس
براي فهميدن ارزش چهار سال:از فارغ التحصيلان دانشگاه بپرس
براي فهميدن ارزش يك سال :از دانش آموزي كه در امتحانات آخر سال رد شده بپرس
براي فهميدن ارزش نه ماه :از مادري كه نوزاد مرده به دنيا آورده بپرس
براي فهميدن ارزش يك ماه :از مادري كه نوزاد زودرس به دنيا آورده بپرس
براي فهميدن ارزش يك هفته:از سردبير يك روزنامه هفتگي بپرس
براي فهميدن ارزش يك ساعت :ازعشاقي كه در انتظار يكديگر به سر ميبرند بپرس
براي فهميدن ارزش يك دقيقه: از شخصي كه قطار،اتوبوس،يا هواپيما را از دست داده بپرس
براي فهميدن ارزش يك ثانيه:از بازمانده يك تصادف بپرس
براي فهميدن ارزش يك دهم ثانيه: از شخصي كه در المپيك مدال نقره به دست آورده بپرس
براي فهميدن ارزش يك دوست: از كسي كه آن را از دست داده بپرس

[بازگشت به فهرست]