چرا موفق و پولدار نمی شویم

کد مقاله: ۲۴ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۵/۲۲ - مشاهده: ۱,۹۲۲

یكی از دلایل خیلی مهم كه باعث شكست اكثر افراد می شود این است كه آنها هیچ وقت تعریف درستی از ثروت و پول دار شدن در ذهن ندارند همه آنها می دانند پول می خواهند ولی چقدر نمي دانند اكثراً می گویند پول بیشتر ولی هیچ كس از مقدار درست آن اطلاعی ندارد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
یكی از دلایل خیلی مهم كه باعث شكست اكثر افراد می شود این است كه آنها هیچ وقت تعریف درستی از ثروت و پول دار شدن در ذهن ندارند همه آنها می دانند پول می خواهند ولی چقدر نمي دانند اكثراً می گویند پول بیشتر ولی هیچ كس از مقدار درست آن اطلاعی ندارد.
وقتی ما می گوییم میخواهیم پول دار شویم ذهن ناخود آگاه ما می بیند كه در جیب ما یا خانه ما مثلا هزار تومان یا بیشتر پول است پس می گویند شما پول دار هستید و بدنبال پول و یا نقشه ای برای پول دار شدن شما نمی رود.
دو فاكتور برای ذهن ناخود آگاه خیلی مهم است اولی مقدار دقیق پول و دومی زمان بدست آوردن آن.
مثلا ما باید بگوئیم یك میلیون تومان پول می خواهیم تا تا دو ماه دیگر.
در این صورت است كه ذهن ناخود آگاه ما می توانند برای پول دار شدن ما برنامه ریزی نماید و آن را به مرحله اجرا در بیاورد.
دومین دلیل مهم كه باعث می شود ما به اهداف خود نرسیم این است كه هدفهای ما تغییر می كنند مثلا یك روز ما می خواهیم یك میلیون تومان پول بدست بیاوریم و روز دیگر این رقم زیاد و كم می گردد یك روز می خواهیم به دبی سفر كنیم و روز بعد ترجیح می دهیم برويم شمال كشور، درست است كه ما برای خودمان مقدار و زمان تعیین كرده ایم ولی در مقدار و یا همان هدف خود تغییر ایجاد كرده ایم و این امر باعث می گردد ما نتوانیم به اهداف خود برسیم

[بازگشت به فهرست]