كوررنگي

کد مقاله: ۱۷ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۵/۱۱ - مشاهده: ۱,۸۸۹

تشخيص طبي رنگ ها نعمتي خدادادي است كه اكثر ما از آن برخورداريم. رنگ هايي مانند قرمز و سبز يشمي فقط براي افرادي كه داراي قدرت تشخيص طبيعي رنگ هستند، معني دار است.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
تشخيص طبي رنگ ها نعمتي خدادادي است كه اكثر ما از آن برخورداريم. رنگ هايي مانند قرمز و سبز يشمي فقط براي افرادي كه داراي قدرت تشخيص طبيعي رنگ هستند، معني دار است.
كوررنگي اصطلاح مبالغه آميزي است براي اشخاصي كه بعضي رنگ ها را تشخيص نمي دهند. ۸ درصد از مردها و كمتر از ۱ درصد از خانم ها از بدو تولد دچار نقص در تشخيص رنگ هستند. ميزان كوررنگي از اشكال در تشخيص ساير رنگ ها تا نديدن كامل رنگ ها است. اگر نقص در تشخيص رنگ ها اندك باشد و شخص بتواند رنگ ها را تشخيص دهد اين اشكال به سختي قابل تشخيص است، اين اشكال موقعي قابل تشخيص است كه شخص كاملا رنگ هارا از هم تشخيص ندهد.
چه عواملي باعث اشكال در تشخيص رنگ مي شوند؟
تشخيص رنگهابه فعاليت پيچيده چشم و مغزبستگي دارد.عوامل مادرزادي كوررنگي قابل توضيح اند. سلول هاي مخروطي و استوانه اي در شبكيه موجود هستند. سلول هاي استوانه اي مسوول بينايي در هنگام شب و شرايط تاريكي هستند. سلول هاي مخروطي مسوول تشخيص رنگ ها هستند و در نور روز عمل مي كنند. سلول هاي مخروطي سه نوع آبي، سبز و قرمز هستند كه هر سه با هم عمل مي كنند و باعث مي شوند كه ما رنگ ها را از آبي تيره تا قرمز تشخيص دهيم. شكل گيري اين سلول ها ارثي است. يك ژن غيرطبيعي ممكن است باعث شود كه يك رنگ خاص حذف شود. شخصي كه يك ژن غيرطبيعي به ارث برده باشد، ممكن است در تشخيص سايه ها و تشخيص رنگ قرمز و سبز مشكل داشته باشد.
انواع ديگر اختلال ديد رنگي
بالا رفتن سن نيز مي تواند در تشخيص رنگ ها اختلال ايجاد كند. مثلا با كدر شدن تدريجي عدسي چشم در افراد مسن ،رنگ هاي خاكستري، سبز تيره و آبي تيره با مشكل تشخيص داده مي شوند.
برخي داروها نيز ممكن است سبب اختلال ديد رنگ شوند.
بيماري هاي شبكيه يا عصب بينايي هم مي تواند اختلال ديد رنگ ايجاد كند.
روش تشخيص اختلال ديد رنگ
صفحاتي وجود دارند كه شماره هايي با رنگ روي آن نوشته شده، اگر بيمار كوررنگي داشته باشد بسته به نوع آن، شماره ها را اشتباه مي خواند.
اختلال ديد رنگ ارثي بوده و درماني ندارد. آنها يي كه به علت آب مرواريداست با عمل اصلاح مي شود. كنتاكت لنز رنگي از شدت بينايي مي كاهد، ولي اندكي به افرادي كه اختلال ديد رنگ دارند كمك مي كند تا سايه هاي رنگي را تشخيص دهند.
در شغل هايي كه حدت بينايي اهميت دارد، تشخيص رنگ ها مهم است. در شغل هاي نظامي، هواپيمايي، كشتيراني، پزشكي و كارهايي كه با بينايي دقيق سروكار دارند در موقع استخدام از افراد، امتحان ديد رنگ به عمل مي آيد.

[بازگشت به فهرست]