اقدامات پیشگرانه ویروس کرونا در صنایع کاغذ سازی سایان گستر ایرسا

کد مقاله: ۱۰۱۷ - تاریخ درج: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - مشاهده: ۱۵۲

در شرکت صنایع کاغذ سازی سایان گستر ایرسا تمهیدات زیر در نظر گرفته شده:

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
١- انگشت زدن برای ورود و خروج حذف شده است
٢- هر کس فقط با خودکار شخصی امضا می کند
٣-  هنگام تعویض شیفت به صورت تک تک وارد نگهبانی و خارج میشوند
٤- پرسنل اداری و ازمایشگاه در محل کار خود قرنطینه هستند به طوری که ساعت ٨ درب اتاق را قفل می کنند دستگیره در اتاق و وسائل مورد نیاز مثل تلفن و ... را با الکل ضد عفونی می کنند و تا پایان روز درب را باز نمی کنند از طریق پنجره اتاق و یا تلفن و یا واتساپ ارتباط را برقرار می کنند
٥-جهت کاهش انتقال ویروس صرف غذا در شرکت ممنوع شد
٦- ساعت کاری ٧/٥ تا ١٥ شد
٧- کلیه امضا ها از طریق واتساپ انجام میشود 
٨- جلسات در گروه های واتساپ انجام میگیرد
٩-اپراتور های تولید از محل دستگاه خود دور نمی شوند و در صورت لزوم به صحبت با همکاران با فاصله حداقل یک متر صحبت می کنند
١٠-افردای که در محل سکونت انها مورد تایید شده کرونا باشد تا حد امکان مرخصی اجباری و در صورت نیاز با سرویس تک نفره حضور خواهند داشت
١١- وسائل حفاظت فردی بیشتر از پیش توزیع میشود
١٢-اموزش به صورت چهره به چهره و مجازی در خصوص پیشگیری هر روز انجام میشود
١٣- به مشاغلی که امکان
 کار در منزل را دارند مجوز کار در منزل داده شد  ولی اجباری وجود ندارد
١٤- به دلیل اینکه پژوهش ها حاکی از آن است که اگر سطح ویتامین دی در خون بالای ٥٠ باشد تاثیر ویروس و کشندگی آن کم می شود از شنبه به مدت یک هفته یک روز در میان به همه ویتامین دی داده می شود
امیدوارم همگی با کمک هم کرونا را شکست دهیم...
 

[بازگشت به فهرست]