تنها و پر بازدید ترین مجله الکترونیکی سایت اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران

 
 
 
 

مجله الکترونیکی سایت اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران

 مجله اول هر ماه منتشر می گردد
مجله ها هر ماه برای 35000 عضو خبرنامه ای سایت ایمیل می گردد

 

شماره اول این مجله بصورت آزمایشی در هفته اول شهریور ماه 1394 منتشر شد
 

هزینه های آگهی در مجله فوق به شرح زیر می باشد
صفحه کامل = 1.000.000 ریال
روی جلد =
5.000.000 ریال
پشت جلد = 2.000.000 ریال

جهت مشاهده هر مجله روی عکس آنها کلیک نمایید