تبلیغات در خبر نامه اینترنتی

خبرنامه اختصاصی
ارسال خبرنامه اختصاصی:
تبلیغات هر بار ارسال ریال
ارسال خبرنامه اختصاصی
برای 35.000 ایمیل
 

5.000.000

جهت مشاهد خبر نامه اینترنتی اینجا را کلیک نمایید
تبلیغات در خبر نامه اینترنتی  
تبلیغات

ماهیانه ریال

سه ماهه ریال شش ماهه ریال یکساله ریال

بنر بزرگ
در ابعاد
645*80 پیکسل

ارسال بصورت 
هفته ای
 جهت 35000 شرکت

3.600.000

9.600.000

17.000.000

30.000.000

 

  

تبلیغات

ماهیانه ریال

سه ماهه ریال شش ماهه ریال یکساله ریال
بنر کوچک
در ابعاد
240*40 پیکسل
ارسال بصورت
هفته ای
 جهت 35000 شرکت

1.200.000

3.000.000

4.800.000

8.400.000

 تمامی بنرها امکان لینک به سایت آن شرکت و یا لینک به یک صفحه تبلیغاتی درون سایت را دارند

جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره های 88732575  -  88734581 تماس بگیرید