خدمات از طریق پیامک

 کد های زیر را به شماره 3000258873 پیامک نمایید

کد  عملکرد کد ها
 10  منو کاربردی
 1  اعلام شماره حسابهای سایت
 2  هزینه اشتراک های سایت
 3  آدرس و شماره تماس دفتر مرکزی سایت
 4  آخرین آگهی فروش کاغذ بسته بندی
 5  آخرین اگهی فروش مقوا
 6  
 7  
 8  
 9