سخنرانی جناب آقای مهندس کوهستانی از شرکت گلوکوزان

موضوع سخنرانی : نشاسته در صنعت کاغذ و کارتن / اولین سمپوزیوم صنعت کاغذ ، کارتن و مقوا / ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر