سخنرانی جناب آقای مهندس حمیدرضا عظیمی

شرکت عظیم کارتن / موضوع سخنرانی : تکنیک های نوین بازاریابی در بازارهای صنعتی / اولین سمپوزیوم صنعت کاغذ ، کارتن و مقوا / ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر