سخرانی آقای مهندس امیرمحسن ناظری

صنایع بسته بندی کارتن توحید / موضوع سخنرانی: آمار بازار و گرایش آینده بسته بندی جهانی / اولین سمپوزیوم صنعت کاغذ ، کارتن و مقوا / ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر