سخرانی آقای مهندس مهدی یوسفیان

کارخانه جوب و کاغذ مازندران / موضوع سخنرانی: وضعیت صنایع سلولزی در کشور/ اولین سمپوزیوم صنعت کاغذ ، کارتن و مقوا / ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 

طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● آدرین پلاست پارسیس   ● فرنام تجارت   ● ایرانیان رول   ● اطلس کاغذ   ● صدر کاغذ نوید

گزارشات برتر