سخرانی آقای مهندس مهدی یوسفیان

کارخانه جوب و کاغذ مازندران / موضوع سخنرانی: وضعیت صنایع سلولزی در کشور/ اولین سمپوزیوم صنعت کاغذ ، کارتن و مقوا / ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر