کاریابی|استخدام|

 
 
نیروهای آماده به کار متخصص

جهت دریافت مشخصات بیشتر و مشاهده سوابق کاری با دفتر سایت

تماس بگیرید
 
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
امید جهان فرد
شماره تماس 09353704421
آدرس ایمیل jahanfardomid@gmail.com

سوابق کاری

9 سال سابقه کار در شرکت کارتن سازی
آشنایی با ماشین آلات مقواسازی
برنامه ریزی تولید در کارخانه
اشنایی با قطعات ماشین آلات و انبار داری
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
رضا منوچهری
شماره همراه 09151118663

سوابق کاری - در صنعت کارتن سازی

سرپرست سالن تولید - سرپرست تولید - سرپرست فروش - رئیس طراحی - رئیس فروش
بیش از 20 سال سابقه مدیریت و سرپرستی در صنعت کارتن
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
سعیده زکی زاده
آدرس ایمیل s.zakizadeh@gmail.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی­ارشد (مهندسی منابع طبیعی-چوب شناسی و صنایع چوب)
کارشناسی (مهندسی منابع طبیعی-چوب شناسی و صنایع چوب)
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
سید احسان علوی تبـار
آدرس ایمیل eh_alavitabar@yahoo.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی (مهندسی علوم و تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ)
 
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
مهیلا رسولی       
آدرس ایمیل m_rasuli_1892@yahoo.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی­ارشد (مهندسی صنایع خمیر­و کاغذ)
کارشناسی (مهندسی صنایع چوب و کاغذ)
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
نگین نیک بین       
آدرس ایمیل neginn22@yahoo.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی­ارشد (مهندسی صنایع خمیر­و کاغذ)
کارشناسی (مهندسی صنایع چوب و کاغذ)
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
فاطمه سلطانی        
آدرس ایمیل soltani2107@yahoo.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی­ارشد (مهندسی صنایع خمیر­و کاغذ)
کارشناسی (مهندسی صنایع چوب و کاغذ)
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
مصطفی حیدری نیا
آدرس ایمیل
fafali_sh2002@yahoo.com

سوابق تحصیلی

 
کارشناسی (مهندسی صنایع چوب و کاغذ)
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
شاهرخ ابراهیمی
آدرس ایمیل shahrokh_1912@yahoo.com

سوابق تحصیلی

 

     مهندسی صنایع خمیر و کاغذ (فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرج)

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
میترا رجبی نژاد
آدرس ایمیل mitra201162@yahoo.com

سوابق تحصیلی

 
مهندسی صنایع چوب و کاغذ
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
امیرمهدی حسینی
آدرس ایمیل mrmhd_hosseini@yahoo.com

سوابق تحصیلی

دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب وکاغذ دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم وتحقیقات

کارشناسی (مهندسی منابع طبیعی-چوب شناسی و صنایع چوب)
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
ابوالفضل شکیبی
آدرس ایمیل  shakibi_20@yahoo.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی­ارشد (مهندسی منابع طبیعی-چوب شناسی و صنایع چوب)
کارشناسی (مهندسی منابع طبیعی-چوب شناسی و صنایع چوب)
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
کامران پورهوشیار ضیابری
آدرس ایمیل kamranpourhooshiar@yahoo.com

سوابق تحصیلی

 دانشجو کارشناسی­ارشد (مهندسی منابع طبیعی - صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران)
کارشناسی (مهندسی صنایع چوب و کاغذ )
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
هادی اشتری
آدرس ایمیل hadiashtari@gmail.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی (مهندسی چوب شناسی و صنایع چوب )
کارشناسی ارشد (منهدسی علوم و صنایع خمیرکاغذ و سلولز )
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
 فائزه سادات
آدرس ایمیل akhavan_hejazi@yahoo.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی (مهندسی صنایع چوب و کاغذ /گرایش بیولوژی و آناتومی چوب )
کارشناسی ارشد(منهدسی منابع طبیعی-صنایع چوب و کاغذ /گرایش کلی  )
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
فهیمه میرزازاد
آدرس ایمیل s.zakizadeh@gmail.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی (مهندسی منابع طبیعی- صنایع چوب و کاغذ )
کارشناسی ارشد(مهندسی منابع طبیعی-چوب شناسی و صنایع چوب  )
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
فرزاد درویش قدیما
آدرس ایمیل farzad622004@yahoo.com

سوابق تحصیلی

 
کارشناسی ارشد(مهندسی  چوب و کاغذ )
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
ابراهیم ایوبی
آدرس ایمیل s.zakizadeh@gmail.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی (منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ )
کارشناسی ارشد(منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ – چوب شناسی و صنایع چوب  با گرایش دندرو کرو نولوژی  )
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
صابر منصوری
آدرس ایمیل mansoorisaber2@gmail.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی (مهندسی صنایع چوب و کاغذ )
 
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
سیده زهرا رشیدی
آدرس ایمیل zrashidi88@yahoo.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی (لیسانس صنایع چوب و کاغذ  )
 
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
امید غفار زاده ملاباشی
آدرس ایمیل omid_ghafarzade@yahoo.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی (مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ )
کارشناسی ارشد(تکنولوژی خمیر وکاغذ)
 

طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● صنعت آزما توسعه ایرانیان   ● زرفام   ● khodadoost   ● اصفهان   ● صنعت آزما توسعه ایرانیان

logo-samandehi
گزارشات برتر (پلاتینی )
 
گزارشات برتر (طلایی)
گزارشات برتر