نورد آنیلوکس (بخش چهل و هشتم)

کد مقاله: ۸۶۶ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ - مشاهده: ۲,۷۸۰

فراوانی سلولی روی آنیلوکس(Line screen) رابطه غیرمستقیم با حجم نورد آنیلوکس دارد

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

فراوانی سلولی در نورد آنیلوکس:
به معنای تعداد حفره های آنیلوکس در هر اینچ است.Cell count به معنای تعداد حفره های آنیلوکس در هر اینچ است. هر چه میزان حفره ها در هر خط بیشتر باشد توانایی آنیلوکس برای چاپ با کیفیت بالا بیشتر است.
فراوانی سلولی روی آنیلوکس(Line screen) رابطه غیرمستقیم با حجم نورد آنیلوکس دارد. هر چه تعداد خطها بیشتر باشد حجم انتقال مرکب توسط نورد آنیلوکس کمتر می شود و هر چه تعداد خطوط کمتر باشد حجم حفره ها بیشتر خواهد بود.
حجم نورد آنیلوکس با واحد BCM(Billions of cubic microns) اندازه گیری می شود.
رابطه بین نقاط کلیشه چاپی با فراوانی ترام (line screen) نورد آنیلوکس، به طور مستقیم روی کیفیت کار چاپی تأثیر می گذارد. باید توجه کرد که وقتی از یک کلیشه چاپی با فراوانی ترام پایین مثل lpi55 استفاده می کنیم، باید از یک نورد آنیلوکس با فراوانی ترام حدود lpi 500-250 استفاده کرد.
به عبارت دیگر رابطه بین فراوانی ترام کلیشه و آنیلوکس 1 به 5 است.
اگر بخواهیم یک کلیشه 100 خط در اینچ را چاپ کنیم که قسمتی از تصویر آن 2% است باتیستی یک نورد آنیلوکس 600 خط در اینچ انتخاب شود. یا برای کلیشه 100 خط در اینچ با ترام 4% احتیاج به یک نورد آنیلوکس 440 خط در اینچ است. ترام های روی کلیشه چاپی نباید کوچکتر از حفره های روی نورد آنیلوکس باشد. وقتی ترام های کلیشه کوچکتر از حفره های روی نورد آنیلوکس باشد، به داخل حفره های آنیلوکس وارد می شود. در این مرحلهDot dipping اتفاق می افتد که منجر به کثیف شدن چاپ می شود.
اگر اندازه ترام های کلیشه کوچک باشد یعنی Lpi کلیشه بالا باشد و از آنیلوکسی با Lpi پایین استفاده شود، با پدیده Dot dipping مواجه خواهیم شد.
برعکس اگر تراکم حفره های روی نورد آنیلوکس بیشتر از ترام های کلیشه باشد، ترام به جای حفره های آنیلوکس، با فاصله های بین دو حفره برخورد می کند و مرکب کافی را دریافت نمی کند. در این مواقع با از بین رفتن نقطه چاپی و یا کاهش دانسیته نقاط مواجه می شویم.
برای کارهای تنپلات و تک رنگ بهتر است از نوردهای آنیلوکس با Lpi پایین اما حجم سلولی بالا مورد استفاده قرار بگیرد. برعکس در مورد کارهای ترامه و چند رنگ می بایست آنیلوکسی با Lpi بالا و حجم سلولی کم در نظر گرفته شود.
هر چه میزان جزییات کار بیشتر باشد، میزان خط در اینچ افزایش و حجم حفره کاهش پیدا می کند. در مرکب های پایه آبی و چاپ رنگهای ترکیبی بهتر است رنگها دارای خصوصیات یکسانی باشند. سپس با توجه جزییات و حساسیتهای کار در هر رنگ میزان Lpi و حجم سلولی انتخاب می شود.

برای داشتن کمترین ضخامت لایه مرکب باید به نکات زیر توجه داشت:
درجه تخلخل سطح چاپ شونده برای تعیین نازک ترین ضخامت لایه مرکب برای چاپ یک رنگ ، نقش اساسی دارد . به خصوص زمانی که عملیات چاپ انجام شده و مسایلی چون پخش شدن مرکب ، ار دست دادن رنگ انعکا سی یا جذب آن به وجود می آید .

در این شرایط بایستی کلیه خواص ضخامت مرکب را در نظر داشت تا از پدیده هایی مثل جایی که الیاف کاغذ تمایل به جذب مرکب دارد ، ممانعت کرد .

-سیستم مرکب دهی پیشرفته با توانایی کار با ویسکوزیته بالای مرکب، ازدیگر عوامل موثر در ایجاد ضخامت کم لایه مرکب است.

-ویژگی های کاربردی مرکب (این که چطور تحت شرایط محیطی بسته بندی عمل می کنند) . یک نکته مهم در تعیین نازک ترین ضخامت لایه مرکب ، دستیابی به یک رنگ خاص است . قبل از تعیین حجم سلولی آنیلوکس بایستی برای یک انتخاب درست ، ویژگی های مرکب مصرفی را مدنظر داشت .

 

زوایای نورد آنیلوکس:
ادامه دارد....

گردآوری:ابراهیم رستمی
Gmail:erostami1355@gmail.com

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 1 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 2)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 3)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 4)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 5 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 6)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 7)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 8)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 9)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 10)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 11)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 12)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 13)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 14)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 15)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 16)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 17)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 18)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 19)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 20)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 21)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 22)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 23)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش 24)

بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 25)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 26)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 27)
بررسی عوامل تولیدو چاپ کارتن (بخش 28)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 29)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 30)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 31)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 32)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 33)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 34)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 35)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 36)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 37)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 38)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 39)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 40)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 41)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 42)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 43)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 44)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 45)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 46)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 47)

 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی