سایه داشتن مرکب (بخش چهل و چهارم)

کد مقاله: ۸۴۳ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ - مشاهده: ۷,۶۲۲

مشکل:بخشی از تصویر چاپ نشده است،تصویری مشابه تصویر اصلی در کنار آن چاپ میشود

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
سایه داشتن مرکب:

مشکل:بخشی از تصویر چاپ نشده است،تصویری مشابه تصویر اصلی در کنار آن چاپ میشود
علت:مرکب سریع خشک میشود
راه حل:افزودن اکستندر، کاهش سرعت چاپ

حلقه روشن در اطراف چاپ
مشکل:محدوده داخل تصویر چاپ شده روشن تر از است یا مرکبی در آن وجود ندارد
علت:فشار کلیشه به آنیلوکس زیاد است
-فشار کلیشه به کارتن زیاد است
-زیرسازی نامناسب کلیشه
راه حل:تنظیم کردن فشار کلیشه به آنیلوکس
-کم کردن فشار کلیشه به کارتن
-تنظیم سطح کلیشه

لخته وژله شدن مرکب
مشکل:مرکب لخته شده،وجود ذرات معلق در مرکب
علت:پایین بودن PHمرکب
-ترکیب مرکب های مختلف
راه حل:تعدیل PH،مشاوره با کارخانه تولید کننده مرکب
-مرکب های مختلف را باهم ترکیب نکنید.

لکه لکه بودن مرکب
مشکل:وجود نقاط تاریک وروشن که ممکن است رنگ را کثیف جلوه دهند
علت:زیر لایه دارای ضخامت یکسانی نیست یا شاخص های جذبی یکسانی ندارد
-ویسکوزیته مرکب بسیار پایین است
-فشار نا مناسب که میتواند به علت تراز نبودن کلیشه ها کثیفی سطح کلیشه ها یا کثیف بودن سیلندر چاپ باشد
-انتخاب غیر بهینه کلیشه کلیشه های آلوده
راه حل:استفاده از کلیشه با سختی (شور)کمتر
-اضافه کردن مرکب تازه برای رسیدن به ویسکوزیت مناسب
-تمیز کردن کلیشه ها وسیلندر آنیلوکس،تعویض کلیشه
-مشاوره با کارخانه تولید کننده کلیشه
-تمیز کردن کلیشه با حلالهای مناسب یا تعویض آنها

سوراخ سوراخ بودن رنگ
مشکل:منافذ مدودر کوچکی در در درون تصویر وجود دارد که گاهی اوقات با پدیده Screeningاشتباه میشود.
علت:مرکب سریع خشک میشود
-کف بیش از حد
-استفاده بیش از حد از ضد کف
راه حل:کنترل جریان هوا بین خشک کن ها
-به بخش مشکل کف کردن مراجعه کنید
-اضافه کردن مرکب تازه به منبع یا جایگزینی تمام مرکب داخل منبع با مرکب جدید

Screening
مشکل:منافذ کوچکدر ناحیه تصویر،اغلب اشکال منظمی سازگار با با الگوی آنیلوکس دارند
علت:مرکب بر روی غلطک آنیلوکس بسیار سریع خشک میشود.
-تغذیه نامناسب آنیلوکس
-طرح های مشابهی ممکن است توسط کلیشه ایجاد شود
راه حل:مشاوره با کارخانه تولید کننده مرکب
-کاهش سرعت چاپ،افزایش جریان مرکب
-مشاوره با کارخانه تولید کننده کلیشه

ته نشینی مرکب
مشکل:وجود ذرات یا رسوب در پایین مخزن
علت:مرکب قدیمی است
-مرکب برگشتی با ویسکوزیته پایین تر
راه حل:انبار گردانی
-مخلوط کردن وترکیب کردن با مرکب تازه قبل از استفاده مجدد

خط بندی
مشکل:خطوط مرکب کمرنگ یا بدون مرکب در جهت مسیر چاپ
علت:لایه مرکب به واسطه آنیلوکس فرسوده یا پر شده بسیار نازک است،سختی کلیشه بالا یا ویسکوزیته بسیار پایین است
-تنظیم فشار نامناسب بر روی سیلندر چاپ ویا غلطک آنیلوکس بواسطه کلیشه ها یا زیر لایه های ناصاف
راه حل:تمیز کردن یا تعویض سیلندر آنیلوکس،ساختن دوباره کلیشه،کنترل وتعدیل PHوویسکوزیته مرکب
-تعدیل فشار واثر تا حداقل سطح تماس ممکن
-تعویض یا تعمیر بخش آسیب دیده، بررسی علت برای جلوگیری از رخداد مجدد

رد داشتن
مشکل:مرکب در ناحیه ای ظاهر میشود که هیچ چاپی در آنجا وجود ندارد
علت:لایه مرکب بسیار ضخیم است
-مرکب بسیار آرام خشک میشود
-مشکلات مکانیکی
-مشکل طراحی به واسطه پوشش زیاد درجه Trappingویا مکان دایکات
راه حل:کاهش ویسکوزیته مرکب تا رسیدن به رنگ وچاپ قابل قبول تغییر فرمول مرکب برای داشتن یک رنگ پر رنگ برای بدست آوردن لایه نازک تر،تعدیل فشار تمامی بخش های مجاور غلطک
-تعدیل سرعت خشک شدن مرکب با دستور العمل کارخانه تولید کننده مرکب
-تعدیل وتمیز کردن تمام تسمه ها وسطوح
-تغییر جانمایی طرح

Trapping
مشکل:عدم دستیابی به پوشش رنگ خوب در نواحی که بیش از یک رنگ بکار برده می شود
علت:اولین لایه بسیر آرام خشک میشود
-رنگهای بعدی بسیار سریع خشک می شوند
-تنظیم فشار نامناسب بر روی سیلندر چاپ
-ویسکوزیته نامناسب
-کلیشه نادرست
راه حل:مشاوره با کارخانه تولید کننده مرکب،کنترل ظرفیت خشک کن
-کنترل جریان هوا در بین خشک کن های رنگ
-تعدیل فشار بر روی مرکب های سطح یک و دو
-به طور عمومی هر لایه رنگ بالاتر به ویسکوزیته بالاتری نیاز دارد،بنابراین،بنابراین مطابق با این دستور العمل آن را تعدیل کنید

-استفاده از کلیشه بهینه


ادامه دارد....

گردآوری:ابراهیم رستمی
Gmail:erostami1355@gmail.com

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 1 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 2)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 3)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 4)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 5 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 6)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 7)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 8)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 9)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 10)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 11)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 12)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 13)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 14)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 15)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 16)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 17)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 18)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 19)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 20)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 21)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 22)

بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 23)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش 24)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 25)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 26)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 27)
بررسی عوامل تولیدو چاپ کارتن (بخش 28)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 29)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 30)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 31)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 32)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 33)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 34)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 35)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 36)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 37)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 38)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 39)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 40)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 41)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 42)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 43)

 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی