آزمایش نور دهی اصلی (بخش سی و هفتم)

کد مقاله: ۸۱۲ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ - مشاهده: ۱۳,۹۰۳

با تست هایی که در سه قسمت قبلی توضیح داده شد زمان نوردهی از پشت وزمان شستشو را بسیار دقیق پیدا می کنید

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

آزمایش نور دهی اصلی:
با تست هایی که در سه قسمت قبلی توضیح داده شد زمان نوردهی از پشت وزمان شستشو را بسیار دقیق پیدا می کنید.زمان شستشو ونوردهی از پشت برای هر بسته کلیشه وبا یکپچ تولیدی،ثابت باقی می ماند.میزان تاثیر نور بر کلیشه وپلیمر شدن به سه پارامتر زیر بستگی دارد:
- حساسیت کلیشه خام
- شدت نور UVخروجی از لامپهای نوردهی
- دانسیته فیلم نگاتیو
پلیمریزشدن از روی سطح کلیشه شروع میشود وبا ادامه نوردهی به عمق کلیشه می رسد.توجه نمایید که فیلم نگاتیو با خطوط ظریف وترام های خیلی ریز اجازه عبور نور خیلی کمی را می دهد ودر این شرایط زمان نوردهی باید طولانی تر باشد.

اجرای آزمایش نوردهی اصلی:
برای اجرای تست نوردهی اصلی مراحل زیر را انجام میدهیم:
- یک قطعه کلیشه خام را که از فیلم نگاتیو مورد استفاده بزرگتر باشد را بر می داریم.
- روکش محافظ روی کلیشه را بردارید وفیلم تست نگاتیو را دقیق روی سطح مونومر(سطح حساس)کلیشه قرار دهید.
تذکر:گرد و خاک و کثیفی موجود روی سطح شفاف فیلم نگاتیو باید به دقت پاک شود.
- لبه های کلیشه را با یک ماسکینگ(Masking strip)می پوشانیم.
- باید توجه کنید که وکیوم به خوبی انجام پذیرد وفیلم نگاتیو به صورت کامل با سطح کلیشه در تماس باشد.هوای میان فیلم وکلیشه باید کاملاً تخلیه شود تا از بروز اشکال در نوردهی جلوگیری شود.
- در مراحل جداگانه زمان های متفاوت نوردهی را به وسیله فیلم تست نگاتیو بدست می آوریم.
- بعد از نوردهی اصلی،کلیشه را در مرحله شستشو با توجه به نتایج بدست آمده بشویید و برای پنج دقیقه در خشک کن قرار دهید.

ارزیابی نتیجه آزمایش:
زمان نوردهی صحیح،موجب تولید نقاط ترام با قطر 25/0میلیمتر وخطوط جدا با پهنای17/0میلیمتر بدون هیچگونه عیب ظاهری میشود.اگر نقاط پاک شود.با خطوط،چین وچروک داشته باشد نوردهی بسیار کم بوده است.
شما باید توجه کنید که چین وچروک های اندک،در طی زمان خشک شدن ظاهر میشود،بنابراین نمی توان قبل از مرحله خشک شدن درباره وضعیت کلیشه اظهار نظر نمود.میانگین زمان نوردهی اصلی ودرست که در تولید خطوط صحیح وتران های جدا و واضح برای کلیشه های با ضخامت حداکثر سه میلیمتر پیشنهاد می شوند،عبارتند از:
- پنج تا هشت دقیقه با لامپ جدید
- هفت تا ده دقیقه با لامپی که بیشتر از بیست ساعت کار کرده است.
این مقادیر هنگامی که با کلیشه های ضخیم تر وعمق برجستگی حدود سه میلیمتر کار می کنیم باید دو برابر گردد.افزایش عمر لامپ،مدت زمان نوردهی را طولانی تر میکند.
واحد نوردهی توسط دستگاه شمارش گر بسیار دقیق کنترل می شود و می توان برای کنترل روی ضخامت ویا موارد دیگر با استفاده از این امکان ،تغییرات بسیار جزیی ودقیقی در زمان نوردهی ایجاد کرد.
نوشته ها وخطوط معمولی نگاتیو نیاز به زمان نوردهی کمتری نسبت به عناصر تصویری پزتیو دارد. زمان های طولانی تر ممکن است عمق های حروف نگاتیو را کاهش دهند.البته حروف نگاتیو باید عمق مطلوبی داشته باشند.این ثابت شده است که عمق یک صد میکرون برای خطوط با ضخامت 8/0میلیمتر کافی است تا یک نتیجه چاپی مناسب بدست آید.

ادامه دارد:
ثبت مدت زمان نوردهی اصلی برای کارهای هافتون:
 

گردآوری:
ابراهیم رستمی (کارشناس چاپ)

Gmail:erostami1355@gmail.com
 

   

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پنجم )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش ششم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هشتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش یازدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوازدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سیزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهاردهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پانزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش شانزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هجدهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نوزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیستم)

بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش بیست و یکم)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش بیست و دوم)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش بیست و سوم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش بیست و چهارم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش بیست و پنجم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش بیست و ششم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیست و هفتم)
بررسی عوامل تولیدو چاپ کارتن (بخش بیست و هشتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیست و نهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی ام)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی و یکم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی و دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی و سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی و چهارم)
ررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی وپنجم)
ررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی و ششم)


[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی