تاثیر طراحی وساخت کلیشه در چاپ کارتن (بخش سی و یکم)

کد مقاله: ۷۹۴ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ - مشاهده: ۱۱,۹۶۷
رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

نوردهی اصلی:

به صورت برجسته برروی تصویر شکل میگیرد.
- نور دهی یا به صورت تخت یا به صورت دوار انجام میگیرد.
- عملیات نوردهی توسط دستگاههایی که مجهز به لامپ های نوری با اشعهUVمیباشد به انجام میرسد.
در نوردهی اصلی مناطق برجسته با پلیمریزاسیون مونومرهای پلیت شکل می گیرند
تصویر بر روی سطح پلیت ساخته می شود و مخروطی شکل به سمت پائین در لایه های کلیشه رشد می کند.
برخلاف نوردهی از پشت نوردهی اصلی روی سمت امولوسیون کلیشه و با استفاده از فیلم نگاتیو انجام می شود.پس از اینکه ورقه محافظ از روی کلیشه برداشته شد بلافاصله فیلم نگاتیو روی کلیشه قرار میگیرد وبوسیله وکیوم شدن بر روی سطح کلیشه ثابت میشود.
نوردهی مناسب تمام عناصر تصویر را محکم با پایه کلیشه که بوسیله نوردهی از پشت ساخته شده است به سرعت اتصال می دهد

زمان نوردهی اصلی مورد نیاز بستگی به عوامل مختلف دارد که عبارتند از :
1-حساسیت کلیشه خام
2 -عمق برجستگی مطلوب
3-مدت نوردهی از پشت
4 -ظرافت عناصر تصویر نگاتیو
پیشنهاد میشود که در دوره های زمانی مختلف شدت اشعه نور UVرا چک کنید زیرا در اثر گذشت زمان ،از شدت نور خروجی لامپ UVکاسته خواهد شد.

تاثیر زمان نوردهی اصلی در تراکم تصاویر:

زمان نور دهی اصلی باید به اندازه کافی طولانی باشد اما از نور دهی بیش از حد نیاز باید پرهیز کرد.باید عناصر ظریف اصلی تصویر از فیلم نگاتیو به کلیشه انتقال یابد که این عمل تعیین کننده مدت زمان نوردهی است.
اندازه های زیر حداقل اندازه هایی است که باید ملاحظه گردد:
-خطوط 17/0میلیمتر
-نقاط ترام25/0میلیمتر
-اندازه حروف پنت 4
-ترامهای سایه روشن2%در 48 خط در سانتیمتر
اگر پیشنهادهای ذکر شده را رعایت کنید عناصر تصویر بدون از دست دادن وچاق شدن جزئیات تصویر به طور صحیح به کلیشه منتقل خواهد شد.حتی اگر قرار است عناصر تصویری ظریف تولید گردد ضروری است که شرایط فرایند بهینه سازی شود.

زمان نور دهی بسیار کوتاه

- پلیمریزاسیون به پایه نمیرسد وپایه در عناصر تصویر به صورت کامل صورت نمیگیرد.
- در طی شستشو،پایه عناصر تصویر گرد خواهند شد. خطوط باریک موج دار می شوند ودیگر به هم نمیچسبند.
- هر ترام یا ناحیه های ترامه با ته رنگ کم (سایه روشن ها) با فشار شکسته میشودوجزئیات تصویر از بین میرود.
- سطح برجسته چاپ مثل پوست پرتقال میشود وزمان مصرف کلیشه به طور چشمگیری کاهش پیدا میکند.
 

 نوردهی اصلی طولانی تر

نوردهی به اندازه کافی،سبب میشود تمام عناصر تصویری به طور کامل بر روی کلیشه ثبت شود.زمان نور دهی طولانی تر به ویژه بر روی عناصر تصویری فیلم نگاتیو اثر میگذارد.
- نگاتیو وترام های مناطق سایه را تخت ویا عناصر تصویری نزدیک به یکدیگر میشوند وجزییات تصویر از بین میرود.
- نور دهی بیشتر سبب میشود وضوح عناصر کلیشه از دست رفته وپر شدگی در ترام وتصویر در طی فرآیند چاپ ایجاد شود.
- هنگام انجام دادن کارهای هافتون چاقی ترام افزایش می یابد،تصاویر مات به نظر میرسد وکنتراست ها وسایه ها بد چاپ میشود.
- در حین عملیات چاپ کلیشه به تمیز شدن مکرر نیاز دارد.

نواحی نور دهی ودقت در انتقال تصاویر از فیلم به کلیشه

یکی از مهمترین مشخصه های فتوپلیمر کلیشه های چاپ این است که اطلاعات تصویررابه صورت دقیق از فیلم به کلیشه انتقال دهد ومناطق برجسته به خوبی شکل گیرند .تصاویر دوبعدی فیلم به صورت سه بعدی باز وسطحی که از کپی دقیق تصویر از روی فیلم تشکیل شده است تولید می شوند. این ثابت شده است که حتی با زمان نور دهی متفاوت تغییر شکلی در اندازه سطح برجسته وجود نخواهد داشت.

عرض خطوط وقطر ترامها باید دقیقا همانی شود که برای آن در فیلم نگاتیو تعریف کرده اند .اما با افزایش زمان نور دهی عمق سلولها (حفره ها) وحروف نگاتیو کاهش می یابد.تعیین حداقل زمان نوردهی که برای تمام عناصر تصویر به کلیشه وتولید پایه صحیح نیاز است،یکی از مهمترین کارها برای تشخیص نواحی نوردهی است.
نور اشعه UVباید پخش گردد زیرا مرکز نورونور مستقیم برای این کار مناسب نیست. نور پخش شده سبب میشود که پایه اجزای تصویر با افزایش نوردهی تخت تر گردد،بنابراین حروف نگاتیو وعناصر مختلف تصاویر،عمق خود را از دست میدهند.بنابراین حروف نگاتیو وعناصر مختلف تصاویر،عمق خود را از دست می دهند.بویژه جزئیات تصاویر در فیلم نگاتیو مثل مشخصه های ناحیه های ترام سایه روشن در کارهای هافتون براین دیده اثر میگذارد.
اگرتصاویر شامل جزئیات خیلی ظریفی باشد (خطوط نازک،ترامهای خیلی کوچک)یا اگر مجبور باشیم عمق برجستگی کلیشه را بیشتر کنیم،ممکن است به طور محسوسی نیاز به زمان نوردهی طولانی تر برای بدست آوردن برجستگی با دوامی از تصویر داشته باشیم. اگر این مورد اتفاق بیافتد عمق برجستگی های حروف نگاتیو کم میشود.
 

نوردهی کارهای هافتون

ادامه دارد...
 

 

گردآوری:
ابراهیم رستمی (کارشناس چاپ)

Gmail:erostami1355@gmail.com
 

   

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پنجم )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش ششم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هشتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش یازدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوازدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سیزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهاردهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پانزدهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش شانزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هجدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نوزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیستم)

بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش بیست و یکم)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش بیست و دوم)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش بیست و سوم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش بیست و چهارم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش بیست و پنجم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش بیست و ششم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیست و هفتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیست و هشتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیست و نهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سی ام)

 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● گلستان   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی