نحوه محاسبه و ساخت کارتن (بخش بیست و پنجم)

کد مقاله: ۷۸۴ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ - مشاهده: ۹,۳۳۰

برای ساخت کارتن برای یک محصول که دارای حجم مشخصی میباشد بسته به نوع کارتنی ونوع فلوتی که برای آن مورد استفاده قرار میگیرد روش مشخصی وجود دارد که ابتدا کارتنهای معمولی یاRSC(Regular Slotted Container) بیان میشود

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

B+Eفلوت

نحوه ی محاسبه طول ورق:

به هر طول پنج میلیمتر وبه هر عرض هم پنج میلیمتر،لبه اتصال را سی میلیمتر در نظر میگیریم.

2+30×[(عرض+5)+(طول +5)]=طول ورق کارتن

نحوه ی محاسبه سردرب ورق:

از عرض خارجی پنج میلیمتر کم کرده تقسیم بر دو کرده وسه میلیمتر به آن اضافه میکنیم.

(5-عرض خارجی):سردرب

 

نحوه ی محاسبه عرض کارتن:

ده میلیمتر به ارتفاع وبه هر درب هم سه میلیمتر اضافه میکنیم.

(زیر درب+3)+(ارتفاع+10)+(سردرب+3):عرض کارتن

مثال:برای ابعاد بالا یک کارتنB+Eفلوت طراحی کنید

1102=2+30×[(5+176)+(5+350)]:طول ورق کارتن

88=181-5:سردرب

346=(88+3)+(10+154)+(88+3):عرض ورق

C+Eفلوت

نحوه ی محاسبه طول ورق:

به هر طول شش میلیمتر وبه هر عرض هم میلیمتر اضافه میکنیم،لبه اتصال را سی وپنج میلمتر در نظر میگیریم

2+35×[(عرض+6)+(طول +6)]طول ورق

نحوه ی  محاسبه سردرب:

از عرض خارجی هفت شش میلیمتر کم کرده تقسیم بر دو میکنیم وبه آن چهار میلیمتر اضافه میکنیم.

4+2÷(6-عرض خارجی):سردرب

نحوه ی محاسبه عرض ورق:

دوازده میلیمتر به ارتفاع وبه هر درب چهار میلیمتر اضافه میکنیم.

(زیر درب+6)+(ارتفاع+10)+(سردرب+6):عرض ورق

مثال :برای ابعاد بالا یک کارتن C+Eطراحی کنید.

1111=2+35×[(176+6)+(135+6)]:طول ورق

92=2+4÷(182-6):سردرب

362=(6+92)+(154+12)+(6+92):عرض ورق


کارتن های نیم کارتن تلسکوپیH RSC(Half-Regular Slotted Container)

برای ساخت نمونه های نیم کارتن تلسکوپی(کارتن موز)ابتدا نمونه ی زیر ساخته میشود (طبق فرمول بالا با توجه به نوع فلوت)وبرای ساخت درب یا رویه کارتن با توجه به نوع فلوت به ابعاد اضافه میشود به طور مثال اگر کارتن دارای فلوت C بود به هر طول وعرض پنج میلیمتر اضافه میکنیم وهمچنین به ارتفاع کارتن رویه اگر Cفلوت بود پنج میلیمتر اضافه میکنیم.

اگر نمونه کارتن پنج لایه باشد برای ساخت رویه به هر طول وعرض هشت میلیمتر وبه ارتفاع هم هشت میلیمتر اضافه میکنیم.

این دو نمونه کارتن از پر مصرف ترین کارتنهای مورد استفاده بود که روش ساخت آنها شرح داده شد.

جدول محاسبه طول کارتن:

ردیف

نوع فلوت

طول

عرض

ارتفاع

جمع طول

1

E

2

2

20

28

2

B

3

3

30

42

3

C

5

5

30

50

4

B+E

5

5

30

50

5

C+E

6

6

35

59

6

B+C

7

7

35

63

جدول محاسبه عرض:

ردیف

نوع فلوت

ارتفاع

درب

جمع عرض

1

E

4

1

6

2

B

6

2

10

3

C

10

3

16

4

B+E

10

3

16

5

C+E

12

4

20

6

B+C

16

5

26

ادامه دارد...
گردآوری:
ابراهیم رستمی (کارشناس چاپ)

با تشکر از استاد محمد حسینی که در تهیه ی این بخش راهنمایی های ارزنده ای داشتند.)

Gmail:erostami1355@gmail.com
 

   

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پنجم )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش ششم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هشتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش یازدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوازدهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سیزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهاردهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پانزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش شانزدهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هجدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نوزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش بیستم)

بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش بیست و یکم)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش بیست و دوم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش بیست و سوم)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش بیست و چهارم)

   
 
 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● کاغذ ستاره گیلان   ● کاغذ نیل   ● Oxenwood international   ● افق کوروش پلاست   ● چ

logo-samandehi
گزارشات برتر (پلاتینی )
صادرات کارتن به عراق
بررسی صادرات 11 ماه کارتن در سال 1399
رونق صنعت ورق و کارتن در سال2020-2021
چرا هند رهبر جهانی کاغذهای باطله است
کمبود آخال کاغذ در صنایع کاغذ سازی آلمان

تأثیر بسته‌بندی سلولزی بر بازارهای کرونایی جهان
کمبود آخال کاغذ در صنایع کاغذ سازی آلمان
چرا هند رهبر جهانی کاغذهای باطله است

پیش بینی بانک جهانی در خصوص تولید زباله تا سال 2050
تولید جهانی خمیر کاغذ الیاف کوتاه کرافت سفید
تولید جهانی کاغذ و مقوا در سال 2018
تولیدات کاغذ بر اساس انواع آن 2008-2018
وضعیت جهانی کاغذ باطله تا چند ماه آینده
 
گزارشات برتر