بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش هجدهم)

کد مقاله: ۷۵۵ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ - مشاهده: ۳,۰۲۳

ابداع یک عنصر نو باید به وسیله ی کارفرما هدایت شود دلایل این کار چیست؟ (یک فرمول جدید، یک عنوان جدید یا یک ابداع جدید برای بسته بندی)

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

ماهیت طراحی (جدید، محصول جدید با نشان ثابت، ابداع عنصری نو، ابداع کلی فلسفه ای نو با نشان ثابت)


طراحی برای یک بسته بندی کاملاً جدید، چالشی هیجان انگیز و دشوار به شمار می آید. طراح نیازمند انجام دادن تحقیقات بازار و بررسی وضع رقبا به صورتی کاملاً جدی است تا بتواند راه حلی را ابداع کند که قابلیت فروش خود را داشته باشد. در برخی موارد عرضه ی محصولی جدید مدنظر است اما نام تجاری (نشان) تولید کننده ثابت است. هرچند این نیز نوعی مبارزه حرفه یی است اما نگرش نزدیکتری را به موضوع می طلبد. در این حالت طراح موظف است ویژگیهای کلیدی نام تجاری موجود را به دقت بررسی کند و آنها را به پیکر محصول جدید از طریق بسته بندی بدهد.
ابداع یک عنصر نو باید به وسیله ی کارفرما هدایت شود دلایل این کار چیست؟ (یک فرمول جدید، یک عنوان جدید یا یک ابداع جدید برای بسته بندی)
ابداع کلی فلسفه ای نو با نشان ثابت تلاشی کلیدی است در حفظ عمر تجاری محصول و جنبه های موفقیت طرح قدیمی که هر دو نیازمند بررسی دقیق هستند. در ضمن سیاستگذاری عملی باید بخوبی تحقیق شوند.

 

مشخصات دیگر نشان محصول (اجزای ثابت، لوگو، رنگ نشان، نوع و شکل حروف)

اجزای ثابت یک نشان هستند که نشان را با هویت شرکت تولیدی از یک سو و محصولاتش از سوی دیگر پیوند می زنند، اینکه کارفرما چگونه از آنها استفاده می کند خود زمینه ای است که قبل از طراحی باید بدان پرداخت. مطالعه ی هویت سازمانی اصلی بسیار مهم در طراحی است. هرگز لوگو و رنگ نشان را نباید بعنوان عناصری پیش پا افتاده و گذار نگریست. اغلب نقطه ی قوت فروش یک محصول همین عناصر هستند که کارفرما سالها روی آن سرمایه گذاری کرده است تا نام مطمئنی را در بازار جا اندازد.

 

نوشته ها (عنوان اصلی، عنوان فرعی، اطلاعات تولید کننده، فهرست محتویات تاریخ تولید و مصرف، قیمت، اطلاعات فرعی)
نوع بازار (رده ی سنی، جنس، گروه اجتماعی، سایر موارد)

پرسش کلیدی دیگر این است: برای کی؟ پاسخ این پرسش بر انتخاب رنگ، نوع و اندازه ی حروف، تصویر سازی به کار رفته و مواد بسته بندی کاملاً اثر می گذارد. با عنایت به این پاسخها محصول نهایی با بازار هدف و انگیزشهای خرید هماهنگی روشنتری پیدا خواهد کرد.
 

محصولات رقیب (تحقیقات بازار، وضع موجود، آزمایش بازارهای نو)
تبلیغات (بودجه، مدت عرضه، سبک، لحظه خرید، سایر موارد)

تبلیغات و بسته بندی یک محصول باید در راستا و موازی هم عمل کنند. در طراحی نه تنها باید محصول را در لحظه ی خرید در قفسه ی فروشگاه تجسم کرد بلکه باید جهت گیری کلی تبلیغات یک شرکت را با نگاه به محصول، درک کرد. تبلیغات باید در قالب بازار هدف و نشانه شناسی بسته بندی باشد. برای تکمیل مطالعه گزارش خلاصه و مؤثری از سیاست های بازاریابی و تبلیغات محصول جدید ضروری است.
 

واژه های کلیدی

 

نخستین واژه ها یا عبارت های کلیدی که محصول را برای کارفرما توصیف کند کار مفیدی است. این مورد را باید اغلب میان پیشنهادهای تبلیغات و بازاریابی به دست می آورد: آیا محصول، کاربردی جدی دارد یا تفریحی است؟ داغ یا سرد است؟ ساده یا پیچیده است؟ این پیوند در راستای بازار هدف و حدود قیمتی و همچنین شیوه ی فروش محصول است.
 

فرم، شکل و رنگ در بسته بندی
 درآمدی بر فرم و شکل

 

فرم شاید اولین عنصر از عناصر تشکیل دهنه ی یک شی باشد که بی درنگ ادراک می شود. بر همین اساس یکی از اصلی ترین مسائل طراحی معاصر به حساب می آید. در حالی که در گذشته فرم و شکل هر چیزی در اصل و به طور مستقیم از ملاحظات عملکردی منتج شد (اشاره به جمله ی معمار معروف امریکایی سولیوان که گفته بود: فرم تابع عملکرد است. (Form Follows Functions) به بیان ساده، فرم پنداری است که از سطح بیرونی شیء استباط می شود به عبارت دیگر فرم راهی است که شی از آن طریق ادراک می شود و خود را می نمایاند. اگر بخواهیم از زاویه ی دیگر به موضوع بنگریم می توانیم فرم را حالت سه بعدی شکل (Shape) بدانیم. شکل نیز حاصل ترکیب خطوط هندسی و غیر هندسی است. تعبیر دیگر در مورد شکل، خطوط محیطی هر شیء است. خطوط بسته تشکیل سطح هم می دهند. به همین ترتیب می توان پیش رفت تا از فرم به شکل و سپس به سطح، خط و نقطه رسید.
فرم می تواند حامل پیامهای مهمی درباره ی محصول باشد. پیامهایی همچون سریع، پیچیده، راحت، خطرناک، ایمن، مدرن یا کهنه. براساس آنچه گفته شد بسته بندی یک محصول نیز شخصیت مستقل خود را در القای پیام های مورد نظر دارد. فرم و شکل ادارک شده یک محصول می توانند خریدار را به سمت تشخیص انتخاب مناسب هدایت کنند یا در مقابل، گمراه نمایند.
فرم، کیفیت هویت داری است که دارای وزن، حجم و اندازه می باشد. اشیاء به وسیله ی فرم و نه رنگ مشخص می شوند و انسان ابتدا به فرم و سپس به رنگ جلب می شود. رنگ برای زیبایی فرم به کار گرفته می شود و به نوعی مکمل پیام فرمی است. با نگاهی به طبیعت (ضمن دریافت نوعی تقسیم بندی کلی برای فرم با عنوان فرمهای طبیعی و فرم های هندسی که عموماً دست ساخت هستند) فرم هایی را می نامیم که در عین زیبایی ذاتاً عملکردی هستند، اشکال نازک و انعطاف پذیر با وزش باد به اهتزاز در می آیند تا از آسیب در امان بمانند. ساقه ی گندم و تار عنکبوت نشانگر پاسخ های بی عیب و نقص طبیعت به معضلات وزن، کشش، نقش و انتخاب مواد می باشند.
 

فرم خوب

از جنبه های مهم طراحی یک فرم خوب، ایجاد هماهنگی بصری است که می تواند از راه تناسب، تعادل، تقارن و تکرار حاصل شود. از جمله نسبت های تاریخی جا افتاده در طراحی می توان به نسبت های 3 به 4، 3 به 5، 4 به 5 و نیز 5 به 8 اشاره کرد. در طراحی یک جعبه ی ساده، چنانچه محدودیت هایی در کار نباشد و صرفاً بحث زیبایی در میان باشد می توان از نسبت های یاد شده استفاده کرد، تعادل از جنبه های دیگر توازن است که با استفاده از شکل ها و خطوط به دست می آید.
تقارن نیز یکی از عوامل معادله ی توازن است. تقارن می تواند به شکل متقارن یا نامتقارن نسبت به یکی از محورهای طولی، عرضی، عمودی یا یک محور فرضی در نظر گرفته شود. بسته بندیهایی که از تعادل صحیحی برخوردار نیستند دائماً ذهن بیننده را مخدوش ساخته و گیرایی بصری کلی را کاهش می دهند. درست همانند موسیقی که تکرار تم اصلی به ایجاد حس پیوستگی کمک می کند در طراحی فرم نیز تکرار می تواند ادراکی از نظم پیوسته را موجب شود. تکرار یک فرم یا شکل می تواند فرم یا شکل تازه ای را به وجود آورد.
در یک جمع بندی کلی برای القای زیبایی باید حداقل سه عامل هماهنگی نظم و تنوع وجود داشته باشند تا فرم و شکل کلی مطلوب به نظر برسد. برخی از عواملی که در اینجا اشاره شد می توانند پیام آورد ادراک کلی زیبایی در ذهن فرد باشند.
 

فرم و شکل بسته بندی
ادامه دارد....
گردآوری:
ابراهیم رستمی (کارشناس چاپ)
Gmail:erostami1355@gmail.com

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پنجم )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش ششم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هشتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش نهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش یازدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوازدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سیزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهاردهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پانزدهم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش شانزدهم)

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفدهم)

 

 

 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی