بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش نهم)

کد مقاله: ۷۲۶ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ - مشاهده: ۳,۷۳۲

کاغذ فلوت بخوبی کنگره شده ولی تمامی فلوتها در یک جهت خم شده واز حالت عمودی خارج گردیده اند .این حالت را خم شدگی حقیقی گویند.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
خم شدن فلوتها  Corrugation Leani

خم شدن فلوتها  Corrugation Leaning

کاغذ فلوت بخوبی کنگره شده ولی تمامی فلوتها در یک جهت خم شده واز حالت عمودی خارج گردیده اند .این حالت را خم شدگی حقیقی گویند.
البته نوع دیگری از این مشکل به گونه ایست که علاوه برخم شدن فلوت له شدگی نیز بروز کرده است.
علل:
- سیلندرهای کنگره موازی نیستند(خم شدگی حقیقی بروز کرده است)
- فشار نابرابر بین سیلندرهای کنگره
-کاغذ فلوت خیس است.
- کشیده شدن فلوتها دربخشی مابین سینگل فیسر ومکاشین چسب (Glue Machine).
- فشار Rider roll زیاد است یا وزن غلطک زیاد است،البته شامل ماشین های چسب مجهز به Contact Barنمیشود.
-تسمه بالا وپایین دبل فیسر یکسان حرکت نمیکنند (کشش نا برابر بین دو تسمه)
-پلاته های داغ (ِDouble Backer Hot Plats)کثیف شده اند.
-لبه یک یا چند پلاته دبل فیسر بالا آمده است(پلاته ها تراز نیستند.)
مشکلبریده شدن فلوت در محل تیغه هاCorrugation Cut at fingers
علل:
-کثیف شدن تیغه ها (Guiding Fingers)ویا شکسته شدن تیغه.
- فشارتیغه های راهنما به فلوت زیاد است.
-کاغذ فلوت خیس است.


مشکل: کنگره های فلوت در بخشی از عرض ناقص شکل گرفته است(Loose corrugation) بصورت پراکنده وناهمگن فلوت ناقص روی ماشین سینگل فیسر شکل گرفته است.


علل:
-کاغذ فلوت زیاد خیس است یا به شدت خشک است.
-رول کاغذ فلوت یا شل شده پیچیده شده ویا دو پهن بوده است.
-بعضی از انگشتی های راهنما یا شکسته ویا کثیف ویا مستهلک شده اند.
-شمش نگهدارنده انگشتی تاب دار شده است.
-حرارت سیلندرهای کنگره در حد نرمال نیست.
-فشار سیلندرهای کنگره یا کم است ویا اینکه در طول سیلندرها نابرابر است.
-فاصله بین غلطک چسب وسیلندرکنگره پایین زیاد است.
-فشار در طول سیلندر پرس نابرابر است.


مشکل: خطوط خشک وبدون چسب در محل انگشتی ها روی لاینر سینگل فیسر Dry steaks at fingers on single facer side
خطوط باریک خالی از چسب روی لاینر سینگل فیسر که در نمونه گیری وآزمایش ید درمحل انگشتی ها کاملا قابل رویت است.


علل:
- انگشتی های پاک کن داخل غلطک چسب کثیف است ویا به درستی وسط چاک سیلندر تنظیم نشده اند.
- انگشتی ها (ویا تیغه های راهنما) به سیلندر کنگره پایین بسیار نزدیک وبه عبارت دیگربه این سیلندر چسبیده اند.
- انگشتی های راهنما در وسط چاکهای غلطک چسب قرار ندارند.
- چاکهای غلطک چسب از حد استاندارد عریض تر هستند.
- انگشتی کثیف،یا مستهلک بوده ویا کج شده اند.
- ویسکوزیته نشاسته بالاست به گونه ای که به داخل چاکهای غلطک چسب جریان نمی یابد .


مشکل: خطوط خشک وبدون چسب در محل انگشتی های روی لاینر دبل فیسر
Dry steaks at fingers on Double Backer side
خطوط خشک بدون چسب در جهت حرکت ماشین در امتداد انگشتی های روی سینگل فیسر بعلت منقبض شدن کاغذ فلوت در داخل چاکهای سیلندر کنگره بالایی بروز این مشکل میشود .


علل
-کاغذ فلوت خیس است.
-فشار ترمز رول کاغذ فلوت زیاد است.
چاکهای سیلندر کنگره بالایی عریض است.
-سیلندرهای کنگره کثیف شده اند.


مشکل: خطوط چسب روی لاینر سینگل فیسر منقطع است.(در قسمتهایی از طول خطوط چسب نقطه نقطه شده است.
Spotty Glue pattern on single facer side

خطوط چسب در مجاورت انگشتی های راهنما قطع شده به شکل خطوط تکه تکه ونقطه نقطه روی لاینر سینگل فیسر اثر گذارده است.


علل:
-جمع شدن ژله چسب روی تیغه ها ویا داخل تشطک چسب که موجب پاک شدن چسب از روی Applicator Roll(غلطک چسب) میشوند.
-فینگرها خورده شده ویا کج شده اند.
-فینگرها بیش از حد به کاغذ فلوت فشار وارد میکنند.
- ویسکوزیته چسب خیلی زیاد است.
- سطح چسب در تشطک پایین است.
- کاغذ فلوت خیس است.
- فشار ترمز رول کاغذ فلوت زیاد است.


مشکل:چروک خوردن کاغذ فلوت ویا لاینرWrinkles
چروک خوردن لاینر ویا فلوت که گاه در جهت حرکت ماشین اتفاق می افتد ولی معمولا در جهت عرض وبه صورت متناوب صورت میگیرد.


علل:
-وجود چروک روی کاغذ لاینر یا فلوت.
-کشش نابرابر در عرض کاغذ فلوت ویا لاینر .
-اگر چروک روی فلوت بوجود میاید شافت قوس دار (Bow Bar)را در جهت پایین تاب دهید (یعنی کشش را در وسط کاغذ زیاد کنید)
-اگر چروک روی کاغذ لاینر ایجاد شود فشار ترمز را کم وزیاد کنید وکشش لاینر را تنظیم نمایید ویا غلطکهای هرز گرد را تنظیم نمایید.
ادمه دارد...
 

ابراهیم رستمی


Gmail:erostami1355@gmail.com

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش پنجم )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش ششم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هفتم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش هشتم)

 

 

 


[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی