بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن(بخش پنجم)

کد مقاله: ۶۸۴ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ - مشاهده: ۶,۳۸۴

چسبیدن لایه ها چگونه صورت میگیرد؟(How It Bonds) بیشتر چسبهای پایه آب عمل چسباندن را با از دست دادن موجودی آب خود در سطح شیئی که بایستی به سطح شیئی دیگر بچسبد به انجام میرساند

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
در مورد لایه های کاغذ در صنعت کارتن سازی به محض اینکه آب از خطوط چسب روی کنگره (فلوت)به داخل کاغذ نفوذ کرد،موجودی نشاسته “Adhesive Solid"غلیظ شده چسبیده میشود ونهایتا"وقتی که کاغذ فلوت تحت فشار سیلندر پرس ماشین سینگل فیسر یا فشار تسمه دبل فیسر در حالی که موجودی نشاسته غلیظ وچسبنده روی قله کنگره به لاینر منتقل گردید با استحکام دو لایه را به هم می چسباند.

نشاسته هایی که توسط پمپ به ماشین مقوا سازی منتقل میگردد بهتر است چسب خام نامیده شود.در این حالت واقعا" چسب نیست،در حین فرآیند به نوک قله فلوت منتقل میشود و در مجاورت حرارت زیاد سیلندر کنگره وسیلندر پرس وبا حرارت صفحه های داغ دبل فیس پخته شده وژله شده وبه چسب واقعی تبدیل میشود.

به عبارت دیگر نشاسته در مجاورت حرارت سریعا"به چسب غلیظ وسخت تبدیل میشود ،باید توجه داشت که این موجودی نشاسته خام در خمیر است که آب را بخود جذب میکند و وقتی در مجاورت حرارت قرار گرفت به چسب تبدیل میشود.

موجودی آب البته در موقع انجام چسبیدن لایه ها جذب کاغذ شده وبخشی از آن نیز تبخیر وبه هوای اطراف منتشر میشود.

برای تامین کارایی چسب نشاسته افزودنی ها ومواد زیر بایستی به اجرا در آید

1-بخشی خمیر کمی چسبنده وغلیظ با ژله کردن نشاسته در مجاورت حرارت با افزودن کاستیک سودا بعنوان Carrier(حمل کننده)بایستی ساخته وبه حجم نشاسته خام که در آب حل شده تا اینکه :

- نشاسته خام را داخل آب معلق نگه داشته ومانع ته نشین شدن آن گردد.

- ویسکوزیته ای را تامین نماید تا چسب نشاسته بعلت لزج بودن بر سطح سیلندر نگهداشته وچسب از روی سیلندر قابل انتقال به نوک قله کنگره فلوت باشد.

2-با افزودن کاستیک سودا نقطه ژله شدن نشاسته تا حد امکان پایین آورده میشود.

3-براکس(Borax)اضافه میشود تا :

- نشاسته خام در برابر حرارت آب داخل چسب را به خود جذب نماید.

- اگر نشاسته نتواند آب را جذب کند یعنی آب قبل از آنکه توسط نشاسته خام جذب شود تبخیر گردد نشاسته ژله نشده ونقش چسب را اجرا نخواهد کرد.

- نشاسته در مرحله ژله شدن قدرت چسبندگی مناسب را بیابد.

- موقع ساختن چسب بایستی فرمول را با دقت اجرا کرد و از کاهش و افزایش بی رویه مواد خودداری کرد.

ترکیبات چسب نشاسته

ترکیبات چسب نشاسته عبارتند از آب ،نشاسته خام ،نشاسته پخته شده ،کاستیک سودا(آمونیاک)، ((boraxبراکس وفورمالدهید.

البته فرمول ساخت بستگی به نوع نشاسته (ذرت،گندم،سیب زمینی و...)وهمچنین دستگاه،سیستم ساخت وعوامل دیگر داردفرمول خاصی برای تهیه چسب نمیتوان توصیه کرد.(معمولا در کشورهای اروپایی فرمول توسط سازنده نشاسته ارائه وپیشنهاد میشود)

نشاسته:

نشاسته ای که در کارتن سازیها مورد استفاده قرار میگیرد معمولا از ذرت گرفته میشود ومیتواند به صورت خالص یا در حالی که با مواد شیمیایی آماده سازی شده به مصرف برسد ،یک نوع نشاسته برای تهیه قسمت پخته شده "Carrier"بعنوانSpecial Carrier Starchساخته میشود.

این نوع Carrier Starch در ثبات ویسکوزیته تاثیر زیادی دارد و چسبی که با اینCarrier ساخته میشود آب را در خود نگهداشته وبه آسانی از دست نمیدهد ،در نتیجه نشاسته خام موجود در چسب در مجاورت حرارت سیلندرپرس بهتر ژله شده فلوت ولاینر بهترومحکمتر به هم می چسبد.

نشاسته در بعضی موارد به صورت پودر وگاهی به صورت گرانول(Granular)ساخته میشود،نشاسته به صورت گرانول در صورتیکه ساخت چسب فقط با میکسر پایینone tank systemساخته شود بر نشاسته بصورت پودر ترجیح دارد،چون داخل میکسر مخصوصا وقتی که بخش Carrierچسب ساخته میشود به صورت لخته در نمی آید.

نشاسته وقتی که به داخل آب ریخته میشود ذرات نشاسته در درجه حرارت نرمال وبدون حرارت فقط در آب پخش شده وبه صورت خمیر رقیق شیری رنگ در می آید ولی در آب حل نشده وآب هم به خود جذب نمی کنند.

اگر همزن را متوقف کنیم ذرات نشاسته ته نشین شده ولخته تشکیل میدهند که پخش کردن آن در آب میکسر مشکل است.
با حرارت ذرات نشاسته که در آب منتشر شده اند شروع به جذب کردن آب نموده ومتورم میشوند.

نشاسته خام در منبع پایین در 69c(برای هر نوع نشاسته متفاوت است)شروع به متورم شدن میکندواین عمل تا 90cادامه می یابد.

آب تبلور:

آب تبلور به چه معناست؟

آب تبلور آبی است که به همراه مولکولهای بعضی بلورهای جامدهای یونی است. هنگامی که یک جامد یونی از محلول آبی متبلور می ‌شود به عنوان مثال باریم کلرید محلول در آب است و ما به وسیله‌ی تبخیر یک مقدار از محلول و اشباع کردن محلول، مقداری بلور BaCl2 به دست می آوریم.
در این هنگام تعدادی از مولکولهای آب در شبکه بلور به دام افتاده و با بلور پیوندهای ضعیف واندروالسی برقرار می کند.
در این هنگام ما به جای BaCl2 خالص، نمک متبلور آن را داریم و فرمول آن به صورت ((BaCl2, 2H2O(s) می ‌باشد.
به این گونه بلورهای نمکی که با مولکولهای آب همراه هستند، هیدرات و به آبی که این بلورها را همراهی می کند و در شبکه ی بلوری این نمکها وارد شده است، آب تبلور گفته می شود.

براکس:(Borax)

Na₂B₄o₇.10H₂o
Na₂[B₄o₅(OH)₄].8H₂o

براکس بصورت پودر وبه اشکال مختلف گرانول در بازار عرضه میشود،شکل گرانول با دانه های ریزبر گرانول با دانه های درشت ترجیح دارد.

براکس همچنین از نظر آب تبلور بر دو نوع است در حقیفت از نظر استحکام در دو نوع وجود دارد:

الف:10 molویاDecahyrate(10ملکول آب تبلور)

ب:5 molویاPentahydrate(5ملکول آب)

بطوریکه که در فرمول براکس مشاهده میشود در برابر هر یک ملکول براکس اگر 5ملکول آب باشد در مقایسه با موجودی براکس در هر کیلوگرم نسبت به براکس که 10ملکول آب تبلور دارد بیشتر خواهد بود.

مثلا 0.765پاند(0.347کیلوگرم)براکس با 5ملکول آب تبلور برابر است با یک پاند(0.453کیلوگرم)براکس با10ملکول آب تبلور،اگر بدون در نظر گرفتن آب تبلور در فرمول نشاسته نوع براکس تعویض شود با مشکل جدی برخورد خواهیم کرد.

همیشه باید در فرمول صریحاً نوع براکس بر حسب آب تبلور قید شود.

براکس که به نشاسته خام داخل آب منبع پایین افزوده شد این امکان را فراهم میکند که این محلول وقتی که در برابر حرارت قرار گرفت ذرات نشاسته مقدار زیادی آب به خود جذب نموده ودر حد بالایی متورم شده وغلیظ وکش دار تر از نشاسته ای که بدان براکس اضافه نشده باشد میگردد.

میزان براکس نبایستی بیش از حد باشد ،به کاربردن بیش ازحد براکس هرگز باعث آن نمیشود که ذرات نشاسته آب بیشتری به خود جذب کنند بلکه نشاسته که در برابر حرارت ژله شده ،پودری شکل شده (شکرک میزند)وقدرت چسبندگی کاهش میابد ولایه ها به آسانی تا آخر سطح ورق با دست باز میشوند،پس هرگز نباید براکس رابا هدف بالا بردن ویسکوزیته بکاربرد.

کاستیک سودا

سدیم هیدروکسید:به انگلیسی: Sodium hydroxide: Caustic Soda یا سود سوزآور با فرمول شیمیایی NaOH که ) کاستیک سودا (به انگلیسی ماده‌ای جامد و سفیدرنگ با دمای ذوب 1390درجه سانتی‌گراد و چگالی 2/13 می‌باشد. این ماده، به سهولت می‌تواند رطوبت هوا را جذب نماید و به همین دلیل، باید هنگام حمل و نقل، تحت پوشش‌های حفاظتی لازم قرار گیرد. این ترکیب، در تماس با پوست، دارای اثر خورندگی است و برای جلوگیری از اثرات سوزانندگی آن، هنگام استفاده باید مورد توجه قرارگیرد.

آبپوشهای آن شناخته شده‌اند و محلول قلیایی قوی در آب پدید می‌آورد، یعنی در آب بطور کامل به یون‌های تشکیل دهنده‌اش (+Na و -OH) تفکیک می‌شود.

هرگونه کاستیک سودا تجاری در شکلهای:گرانول ریز،پرک،مایع وجامد میباشد.درجه خلوص آن بدون هیچ ماده افزودنی باید 76%باشدکه برای ساختن چسب نشاسته مناسب است.

اگر بشکه ( نوع جامد)کاستیک سودا صدمه دیده وسوراخ شده باشد باید اول به مصرف برسد ودر صورتیکه سوراخ یا شکستگی بشکه زیاد باشد باید بلافاصله به فرشنده عودت داده شود زیرا رطوبت محیط خود را جذب کرده وکارایی آن کاهش میابد.

درب بشکه کاستیک سودای جامد و کیسه،کاستیک سودای پرک بایستی کاملا بسته نگهداری شود تا اشکال فوق بروز نکند.
کاستیک سودا ماده قلیایی قوی است ودر موقع حمل نقل وکار با این ماده بایستی صورت با پوشش نایلونی محافظت کرده واز دستکش وعینک استفاده کرد،یک بطری سرکه همیشه در دسترس باشد تا اگر کاستیک سودا به پوست بدن ،دست وصورت پاشید بلافاصله سرکه را روی محل مالید.

کاستیک سودا وقتی در اب حل میشود گازی متصاعد میکند که نباید تنفس شود وقتی که کاستیک سودا به نشاسته خام وپراکنده شده در آب افزوده ومخلوط حرارت داده شود ،ذرات نشاسته متورم ودر حرارت پایینتری(در مقایسه با زمانی که کاستیک سودا به آن اضافه نشده است)ژله میگردد ودر برابر کاستیک سودا تمام ذرات نشاسته بصورت یکسان در درجه حرارت پایین تر متورم میگردد بعبارت ساده تر متورم شدن وژله شدن نشاسته به کمک کاستیک سودا قابل کنترل خواهد بود،البته میزان مصرف حدی دارد ونبایستی بیش از حد استفاده کرد . زیرا اگر کاستیک سودا زیاد بکار رود،ذرات ژله شده نشاسته به ذرات ریزتری شکسته ومیسکوزیته پایین می آید.

فرمالدهید: CH2O:

به منظور جلوگیری از فاسد شدن چسب نشاسته پس از ساختن وآماده کردن چسب به آن اضافه میگردد.در موقع حمل ونقل واستفاده از فرمالدهید وسائل حفاظتی بایستی بکار برده شودچون برای پوست وچشم مضر وآزار دهنده است،از تنفس این ماده بایستی خود داری گردد.

عواملی که نفوذ چسب را تحت تاثیر قرار می‌دهند عبارتند از:

pH چسب – رطوبت کاغذ – تخلخل کاغذ

نفوذ چسب می‌تواند تحت تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در حین تهیه و ساخت چسب نیز قرار گیرد. ساده‌‌ترین روش کنترل نفوذ چسب به‌وسیله پیش آماده‌‌سازی در ماشین می‌باشد.

ژلاتینی شدن:

ژله‌ای شدن، واکشیده شدن سریع گرانول‌‌های نشاسته‌ای می‌باشد که ‌آب جذب کرده‌اند. ژلاتینی شدن در شکل‌گیری یک پیوند و چسبندگی خوب و مقاومت لایه‌های به‌هم چسبیده بسیار مهم است. نقطه ژله‌ای شدن را می‌توان با تغییر در مقدار مصرف نشاسته و اضافه کردن سود تنظیم کرد.

پیوند موقتی و نهایی

پیوند موقتی در طی ژله‌ای شدن چسب تشکیل می‌شود اما در این مرحله پیوند و چسبندگی لایه‌ها کافی نبوده و ورق یک لایه در این فاز نباید تحت اثر فشار یا کشش قرار گیرد، چون چسبندگی کامل نشده و لایه‌ها از هم باز می‌شوند و در این حالت باید اجازه داد تا کاملا پیوند تشکیل شده و خشک شود. در این قسمت ممکن است در تشکیل پیوند مشکلاتی نیز ایجاد شود که عبارتند از :

- پیوند ضعیف

- پیوند ناقص

- پیوند کریستالی

عدم نفوذ کافی چسب به دلیل نداشتن ویسکوزیته و شرایط مطلوب جهت جریان‌‌پذیری مناسب سبب بوجود آمدن پیوند ضعیف می‌شود. نفوذ ناکافی چسب سبب می‌شود تا لایه‌های کاغذ به یکدیگر متصل نشده و ورق نامطلوبی حاصل گردد.

دلایل این اشکالات به شرح ذیل می‌باشد:

- گرم شدن بیش از حد کاغذ که سبب ژله شدن (سفت شدن) چسب قبل از نفوذ در کاغذ می‌شود.

- فرمولاسیون نا مناسب چسب (ویسکوزیته و نقطه ژله‌ای شدن)

- عدم وجود چسب نامناسب جهت نفوذ به کاغذها.

تشکیل خطوط چسب نشاسته زمانی‌که ورق مقوا از هم جدا می‌شود نشانگر پیوند ناقص می‌باشد. این مشکل از کامل نشدن فرایند ژلاتینی شدن نشاسته بوجود می‌آید. اگر آب موجود در چسب که سبب نفوذ نشاسته و تکمیل فرایند ژلاتینی شدن گرانول های نشاسته و پیوند کاغذها به‌هم می‌شود، به میزان کافی در دسترس نباشد، این اشکال ایجاد می‌شود که دلایل آن به شرح ذیل می‌باشد :

1- انتقال کم حرارت 2- ویسکوزیته کم چسب در حین انتقال 3- رطوبت اضافی در کاغذ

حباب‌‌دار شدن ورق و یا کریستالی شدن پیوند نیز می‌تواند به دلیل عدم تماس کافی کاغذ و نوک فلوت‌ها باشد.

کاغذ فلوتینگ بعد از اینکه تبدیل به کنگره شد و نوک قله آن به چسب آغشته شد با کاغذ لاینر که‌ از روبرو و به سمت آن در حرکت است تماس پیدا کرده و با کمک فشار سیلندر پرس و حرارت آن به همدیگر چسبیده و بدین ترتیب مقوای تک رویهSingle face ساخته شده و از ماشین کنگره‌ساز خارج می‌شود. این مقوای تک رویه بعد از ساخته شدن به پل که در بالای ماشین قرار دارد روانه شده تا هم در آنجا ذخیره شده و هم به صورت ممتد و بدون پارگی برای ساخت مقوای دو رویه به قسمت‌‌های دیگر ماشین انتقال یابد.

تمامی‌سیلندرهای موجود در دستگاه کنگره‌ساز باید نسبت به هم فواصل مساوی Gapدر طول داشته باشند و این فواصل با دقت بسیار بالایی تنظیم می‌شوند. لازم به یادآوری است که دما در مجموعه کنگره‌ساز 190-160 درجه سانتیگراد است و دمای پایین‌‌تر از آن علاوه بر شکل‌گیری ناقص کنگره موجب پیوند ناقص چسبندگی بین کنگره و لاینر می‌گردد.


نکاتی در باره چسب نشاسته:
-وقتی چسب نشاسته کارایی خوبی دارد که تازه باشد

-نقطه ژله شدن (یعنی درجه حرارتی که در آن درجه چسب ژله میشود)وقتی که چسب مدت طولانی درسیستم باقی بماند
 ویسکوزیته بالا می رود وباعث میشود که سرعت چسبیدن لایه های مقوا پایین بیاید.

-چسب سرد کارایی خوبی ندارد.

زمانی که درجه حرارت چسب پایین می آید ویسکوزیته بالا میرود همچنین حرارت زیادتری لازم دارد تا به نقطه ژله شدن Gel Point برسد.

برای اطمینان از بهترین نتیجه، چسب باید در حرارت 38cنگهداشته شود.

-برای پائین آوردن ویسکوزیته از افزودن آب خودداری کنید موجودی نشاسته خام در چسب ونقطه ژله شدن مهمتر از ویسکوزیته است.

-اگر چسب در درجه حرارت 38cبود ولی ویسکوزیته آن خیلی بالا رفته بود برای پایین آوردن ویسکوزیته میتوان برای مدتی از بهم زن استفاده کرد.

-جریان رفت وبرگشت خوبی برای چسب مخصوصاً روی سینگل فیسر برقرار کنید ،جریان خوب زمان نظافت تشتک ومحفظه برگشت را (پاک کردن نشاسته های لخته وژله شده)کاهش میدهد.

-از ورودذرات کاغذ،قطعات ژله شده نشاسته وسایرمواد خارجی به مسیر برگشت ممانعت بعمل آوریدچون این ذرات مجدداًبه تشتک چسب ماشین های سینگل فیسر و ماشین چسب برگشت شده وبه غلطک چسب منتقل میگردند وموجب بروز قسمتهای نچسبیده در مقوا خواهند شد.

-غلطک چسب گیر،وسیلندر کنگره پایین را همیشه با هم موازی نگهدارید،ناموازی بودن موجب بروز کاس از نوع Sخواهد شد.

-تیغه پاک کن (Scraper Blades)را همواره تمیز نگهداشته وبه خوبی تنظیم نمایید کثیف بودن تیغه پاک کن وهمچنین نامیزان بودن آن چسب را به خوبی از روی غلطک چسب گیر ((Doctor rollپاک نکرده وموجب انتقال چسب اضافی در بخشی از طول سیلندر چسب میشود این مسئله کاسی از نوع Sرا بدنبال دارد.

-بکار بردن چسب تنها برای چسباندن لایه های مقواست،پس بیش از نیاز نبایستی چسب به نوک کنگره ها منتقل شود تا چسبندگی مطلوب وبدون بروز معایب واشکالات کاسی وخیسی و... در ورق حاصل شود چسب مازاد غیر اقتصادی بوده از طرفی سرعت چسبیدن را کاهش داده وبروز معایب کاسی وWash boardingرا بدنبال دارد ودر مواردی که با مشکل کاسی وحل آن روبرو هستید کاهش میزان چسب را آخرین وسیله رفع اشکال بحساب آورید(در بخش کاسی ورق توضیح داده خواهد شد.)

- چسب می بایستی دارای ویسکوزیته لازم بوده ونیز کاملا تمیز وعاری از باکتری ها باشد چون چسب یک ماده غذایی میباشد و در آب نشاسته (ماده غذایی ) وآب موجود میباشد در صورت وجود گرمای لازم تمام شرایط ایده ال برای رشد باکتری ها فراهم بوده و در زمان کمی ما شاهد فاسد شدن چسب می شویم که این حالت باعث پایین آمدن کیفیت چسب به مرور زمان خواهد شد

برای حفاظت از چسب موارد زیر رعایت شود:

- مخازن چسب بعد از هر سری ساخت چسب تمیز ومرتب شسته شود وسعی شود چسب تازه به هیچ عنوان با چسب کهنه که زمان زیادی از تولید آن گذشته مخلوط نشود.

- در صورت گذشت 2 روز از زمان تولید چسب آنرا با فرمالین ضد عفونی کرده وسعی شود هر چه سریعتر استفاده شود

- در صورت مشاهده چسب فاسد که دارای بوی بد نیز می باشد آنرا از مخازن تخلیه نموده و تمام مسیر عبور چسب را با شستشو و عبور آب + فرمالین از مسیر آن ضد عفونی نمایئد .

- همیشه سعی شود به اندازه نیاز تقریبا یک روز کاری چسب ساخته شود و خصوصا در فصل گرما از ساختن زیاد از حد نیاز چسب خود داری شود تا همیشه چسب تازه با کیفیت خوب داشته باشیم .

- همیشه درب کیسه های سود کاستیک ونیزبراکس و نشاسته ها بسته باشد و آنها را در مجاورت وتماس با هوای آزاد قرار ندهیم تا کیفیت خود را از دست ندهند.

- در زمان ساخت چسب به اندازه درست وزن مواد تشکیل دهنده دقت شود تا چسب با فرمول درست ساخته شود .

باید توجه داشته باشیم آن چسبی کیفیت مورد قبول را خواهد داشت که توسط میکس شدن به ویسکوزیته لازم برسد .

- اضافه نمودن آب جهت پایین آوردن ویسکوزیته (میزان غلظت) کاری اشتباه وغلط است .ونیز آب مصرفی در چسب نیز حائز اهمیت می باشد و بهتر است آب با درصد سختی پایین مورد مصرف در چسب قرار گیرد وبه همین جهت (در صد سختی آب ) می باشد که در برخی مناطق با یک فرمول ثابت ویسکوزیته وکیفیت چسب یکسان نمی باشد .

سود کاستیک در چسب عامل اصلی جهت چسباندن دو لایه کاغذ به هم می باشد و بدلیل سوز آوری سود کاستیک دو لایه کاغذ ضمن مخدوش شدن توسط سود کاستیک سوز آور در همدیگر حل شده وباعث چسبیدن به هم در آن نقطه می شود .
به همین دلیل است که استفاده از سود های سوز آور خنثی یا کم اثر چسب حاصله توانایی چسباندن لایه ها را به هم ندارد ویا اینکه لایه های مقاومتر در کرافتها نفوذ ناپذیر نیز به سختی به یکدیگر می چسبند .

در تولید کاغذ های کرافت نفوذ ناپذیر می تواند با اضافه کردن حدود 1 کیلوگرم سود کاستیک در زمان ساخت چسب به ترکیب آن قدرت نفوذ وتاثیر چسب را بیشتر نمائیم.

اگر میزان سودکاستیک را بیش از حد زیاد نمائیم شاهد کف زیاد در چسب خواهیم بود که این حالت می تواند باعث عدم پوشش درست چسب در تمام نقاط سیلندر باشد ونیز پرت چسب نیز زیاد خواهد شد.

براکس نیز عامل موثر در کش آمدن چسب ونیز حفظ ویسکوزیته لازم در چسب و بهتر پوشش دادن چسب روی سیلندر می باشد ونیز تحریک پذیری چسب در مقابل حرارت را نیز افزوده و باعث می شود چسب در تماس حرارت به راحتی به نقطه ژله رسیده و به راحتی رطوبت خود را از دست بدهد.

به هر حال نچسبیدن در کارتنها به عنوان اساسی ترین مشکل در خطوط کروگیت بوده و داشتن یک چسب سالم با فرمول درست واصولی می تواند گام بسیار مهمی در رفع این مشکل در پروسه تولید باشد .

چون در بسیاری از کارخانجات نداشتن فرمول درست و در نهایت چسب قابل قبول و قابل اطمینان باعث پایین آمدن راندمان و کیفیت در تولید شده است.

ساخت چسب می بایستی با استفاده از بهترین مواد با کیفیت خوب و فرمول درست وبا دقت بسیار توام باشد و زیرا که هزینه در این قسمت بسیار مهم وهدر رفتن سرمایه نیست ونیز صرفه جویی در خرید مواد اولیه با کیفیت قابل قبول در ساخت چسب نیز کار درستی نمی باشد زیرا اگر چسب با کیفیت پایین وبا استفاده از مواد اولیه بدون کیفیت ساخته شود می تواند مقادیر زیادی کاغذ گران قیمت تر با کیفیت غیر قابل قبول و با راندمان پایین تولید نماید

برخی از چسبهای آماده مورد استفاده در صنعت کارتن سازی:

از انواع دیگر چسب های مورد مصرف در خطوط کروگیت می توان به Z4 وZ5 اشاره نمود که بصورت چسب های آماده می باشند که فقط با آب ترکیب شده و یا مقداری حرارت بصورت قابل استفاده میباشد که از مزایای آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-مصرف کمتر در هر متر مربع نسبت به روش تهیه قبلی چسب

-عدم نیاز به تجهیزات پیچیده ساخت چسب در محل تولید ورق کارتن

- ثابت بودن ویسکوزیته در طول مدت مصرف و نگهداری طولانی مدت

-سهولت نگهداری و جابجایی پودر چسب ( قبل از استفاده )

-امکان استفاده در سرعت های بالای تولید ورق کارتن

-صرفه جویی در انرژی مصرفی ( بخار ، برق ، نیروی انسانی و ...)

-سرعت و سهولت آماده سازی و نسبت اختلاط مناسب تر جهت صرفه جویی در مصرف نشاسته صنعتی

-امکان آماده سازی با آب سرد و در کوتاهترین زمان ممکن ( 25-30 درجه سانتیگراد)

-کاهش میزان مصرف به مقدار 20-25 درصد

-قابل استفاده در سرعت های بالای تولید ورق کارتن ( 40-250 M/m )

-قابلیت نفوذ بالا در ورق های لاینر و کرافت که نفوذ پذیری کم و درصد چوب بالایی دارند

-عدم ته نشینی و دوفاز شدن.

ادامه دارد....
 
 کاستیک سودا براکس

   

 


 

ابراهیم رستمی Gmail:erostami1355@gmail.com 
 بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش اول )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش دوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش سوم)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش چهارم)
مصاحبه با آقای رستمی ،نویسنده کتاب طراحی و چاپ کارتن
 

[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی