تغييرات ويژگيهاي مهندسي چوب گونه راش در جنگلهاي سنگده (مازندران)

کد خبر: ۸ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱ - مشاهده: ۱,۷۵۴

راش ايران(Fagus orientalis Lipsky) يكي از مهمترين پهن برگان تجارتي جنگلهاي خزري است .

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
راش ايران(Fagus orientalis Lipsky) يكي از مهمترين پهن برگان تجارتي جنگلهاي خزري است . چوب اين گونه به دليل كيفيت بسيار خوبي كه دارد پيوسته مورد توجه صنايع چوب كشور به ويژه صنعت مبلسازي مي باشد . در اين تحقيق ويژگي هاي مهندسي چوب راش جنگلهاي سنگده ساري با رعايت آيين نامه D143-52 استاندارد ASTM در دو حالت سبز ( تر ) و خشك اندازه گيري شده و براي تعيين تاثير عوامل رطوبت ، جهات جغرافيايي و ارتفاع تنه ، داده هاي حاصل از آزمايشهاي مختلف با استفاده از روش آماري فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كاملاَ‌ تصادفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با استفاده از گروه بندي دانكن گروه بندي شدند

[بازگشت به فهرست]