جملات و اصطلاحات مفید مکاتبات بازرگانی

کد مقاله: ۷۳۴ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ - مشاهده: ۳,۱۴۷

در قسمت اعظم نامه نگاری های بازرگانی ساختاری کلیشه ای حاکم است. در صورتی که برخی از این کلیشه ها یاد گرفته شود می تواند تا اندازه ای کارگشا باشد. در زیر تعدادی از این ساختار ها را همراه معادل متداول آنها را در نامه نگاری فارسی برای شما می آورم.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
جملات و اصطلاحات مفید مکاتبات با
در ابتدا برخی از متداولترین اصطلاحات بازرگانی بین المللی را برایتان می آورم.

اصطلاحات بازرگانی بین المللی برای جلوگیری از سوء تفاهمات در مبادلات بین المللی صورت می گیرد.
مثلاً :
خواهشمند است رقابتی ترین قیمت فوب بندرعباس خود را برای محصول خود اعلام فرمائید.

Please quote your most competitive FOB Bandar Abbas price for your product.

تعدادی از این اصطلاحات در زیر آمده است:

قیمت کالا با بیمه و حمل

(CIF (cost, insurance, and freight

قیمت کالا با حمل

(C&F (cost and freight

قیمت کالا تا تحویل روی عرشه کشتی

(FOB (free on board

قیمت کالا تا تحویل کنار کشتی (روی اسکله)

(FAS (free alongside ship

قیمت کالا تا تحویل داخل قطار

(FOR (free on rail

قیمت کالا تا تحویل در آدرس مورد نظر خریدار

(Franco domicile (free buyer's address

قیمت کالا تا تحویل بیرون کارخانه

Ex-works/ ex-factory

قیمت کالا تا تحویل بیرون انبار

Ex-warehouse

تعدادی از ساختارهای متداول مکاتبات بازرگانی به ترتیب زیرند:
   

با کمل مسرت متوجه شدیم که

We are pleased to learn that

با توجه به آگهی شما در ....

With regard to your advertisement in ...

احتراماً به اطلاع اینجانب (ما) برسانید

Please kindly let me (us) know

خواهشمند است استعلام فرمائید که آیا

Would you please inquire if

کمک شما در این رابطه موجب امتنان و دین اینجانب خواهد بود

I would be obliged to you for your assistance in this respect.

احتراماً به استحضار می رساند که

Please kindly be advised that

خواهشمند است قیمت تمام شده برای تحویل در کارخانه و شرایط پرداخت ... را اعلام فرمائید

Would you kindly quote your ex-work prices and the  terms of payment for …

درصورتی که کیفیت محصولات شما انتظارات ما را برآورده نمایند ...

If the quality of your products comes up to our ...expectations

درصورتی که نمونه های شما مورد تأئید مشتری ما قرار گیرند ...

Providing that your samples meet with our customer's ...approval

در کشور ما بازار امیدوار کننده ای برای محصولات شما وجود دارد و احیاناً قادریم سفارشات بزرگی به شما بدهیم.

There is a promising market in our country for your products, and we may be able to place large orders.

چشم انتظار دریافت پاسخ مطبوع شما در اسرع وقت می باشیم.

We are looking forward to receiving your favorable response as soon as possible.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم.

We would like to thank you in advance for your kind cooperation.

معمولاً ازطرف ما با اعتبار اسنادی پرداخت صورت می گیرد

We normally effect payment by L/C (letter of credit).

خواهشمند است برای کارهای گمرکی پیش فاکتور خود را به صورت زیر ارسال فرمائید:

Please kindly send us your pro-forma invoice for customs purposes as follows:

با کمال مسرت پیشنهاد خود را برای محصولاتمان در اندازه و رنگ های زیر ارائه می دهیم:

We are pleased to make you an offer for our products in below sizes and colors:

برخی از اقلام سفارش شما را می توان بلافاصله تحویل داد ولی بقیه اقلام تا اواسط ماه بعد منوط به دریافت پیش پرداخت از سوی شما تأمین خواهد شد.

Some items of your order can be delivered immediately, but the others can be supplied by the middle of next month subjecting to our receiving the pre-payment made by you.

امیدواریم که قبول نمائید قیمت های ما برای محصولاتی با این کیفیت بالا در بازار شما رقابتی می باشد و انتظار دریافت سفارش اولیه شما را داریم.

We hope you agree that our prices are very competitive on your market for these high quality products and look forward to receiving your initial order.

در پاسخ به نامه مورخه اول ماه جولای شما، با کمال مسرت به پیوت فهرست بهای خود را به شما ازائه می دهیم.

In response to your letter of 1st July, we have pleasure in enclosing our price list for you.

درصورتی که قیمت های مشروح محصولات خود را در اختیار ما بگذارید موجب قدردانی ما خواهد بود.

We would appreciate it if you could kindly let us have your detailed quotation for your products.

ما برای سفارشاتی با ارزش 1000 دلار و بیشتر تخفیف 5% در نظر می گیریم و سفارشات بالای 10000 دلار مشمول تخفیف 10 % می شوند.

We will allow you a 5% discount on orders of 1000 USD in value and over, and orders exceeding 10000 USD are subject to 10% discount.

با تشکر از استعلام شما در مورد علاقه تان به محصولات ما،

Thank you for your inquiry about your interest in our products

با کمال خوشوقتی پائین ترین قیمت های خود را برای اقلام استعلامی شما ارائه می دهیم.

We are pleased to submit our lowest prices for the items you inquired about.

احتراماً به یاد داشته باشید این پیشنهاد در ظرف 10 روز منقضی می گردد.

Please kindly remember that this offer will be expired in 10 days.

قیمتها بدون اطلاع از قبل در معرض تغییر می باشند.

Prices subject to change without prior notice.

از آنجائی که موجودی ما با محدودیت مواجه اند، خواهشمند است سفارش خود را در اسرع وقت در اختیار ما بگذارید.

Since our supplies are limited, please let us have your order as soon as possible.

تا هنگامی که موجودی ما باقی باشد.

While our stocks last.

برای مقادیر 1000 و بالاتر قادریم تخفیف ویژه 20% را برای قیمتهای اعلام شده منظور نمائیم.

For the quantity of 1000 and more, we can allow you a special discount of 20% on the prices quoted.

ما قادریم تخفیف 5% را برای سفارشاتی با ارزش بیش از 1000 دلار به شما ارائه دهیم.

We can grant you a 5% discount on orders exceeding 1000 USD in value.

چون قیمت های ویژه خود را به شما اعلام نمودیم، این پیشنهاد دستخوش تخفیفات معمول نمی گردد.

Since we have quoted our special prices, this order is not subject to the usual discounts.

در سراسر (طول) سال

All year round

ما قادریم در فاصله کوتاهی پس از دریافت سفارش شما آن را تحویل دهیم.

Delivery can be made shortly after we receive your order.

ادغام دو شرکت در 21 مارس 2016 اجرا می گردد.

The merger of the two companies will come into effect on March 21, 2016.

آیا اجازه داریم توجه جنابعالی را به کاهش قیمتهای محصولاتمان به علت تعطیلات آتی جلب کنیم.

May we draw your attention to the price reduction of our products due to forthcoming holidays?

در صورتی که سفارش خود را قبل از سال نو به ما دهید، قادریم تخفیفات ویژه ای را ارائه دهیم

We can offer special discounts if you place order with us before the New Year.

به مناسبت این ایام، فروش ویژه خود را آغاز کرده ایم.

To mark the occasion, we have begun our special sales.

تا جائی که به تصفیه حساب مربوط می شود،‌ پیشنهاد پرداخت نیمی از مبلغ فاکتور را درهنگام دریافت کالا می دهیم.

As far as the settlement is concerned, we suggest paying half the amount of your invoice on receipt of the goods.

درصورتی قادریم مسئله سفارش را درنظر بگیریم که شما 10% کاهش قیمت را برای ما منظور فرمائید.

We can consider placing an order if you give us a price reduction of 10%.

بزودی زمان تحویل محموله را به اطلاع شما می رسانیم.

We will soon let you know when the consignment is delivered to you.

به محض دریافت تأئیدیه سفارش از سوی شما، در بانک شما گشایش اعتبار اسنادی صورت خواهد گرفت.

A letter of credit will be opened with your bank as soon as we receive your order acknowledgement.

به محض دریافت تأئیدیه گشایش اعتبار اسنادی برای مبلغ فوق الذکر ارسال محموله هوایی صورت خواهد گرفت.

Air shipment will be made as soon as we receive confirmation that a letter of credit has been opened for the amount mentioned above.

عطف به اعلام قیمت شما،‌ احتراماً به پیوست سفارش ما برای تحویل فوری ایفاد می گردد.

With reference to your quotation, enclosed please kindly find our order for immediate delivery.

خواهشمند است تأئید فرمائید که قادرید مقدار فوق را تا تاریخ مورد نیاز تأمین نمائید.

Please confirm that you can supply the above -mentioned (a/m) quantity by the required date.

اکنون سفارش شما در حال انجام است و تحویل محموله مطابق دستورالعمل شما صورت خواهد گرفت.

Your order is already being carried out, and the delivery will be made in accordance with your instructions.

متأسفانه به اطلاع می رساند که اقلام سفارش داده شده در انبار موجود نمی باشند.

We regret to inform that the items ordered are out of stock.

ما قادریم برای کالای سفارش داده شما جایگزینی با همان قیمت و کیفیت مشابه را ارائه دهیم.

We can offer a substitute which is the same price and of similar quality for the goods ordered by you.

محموله در حال ارسال از طریق حمل دریای توسط .... از بندر.... می باشد که به بندر ... در 24 نوامیر می رسد.

The goods are being consigned via … Port for shipment by ….. arriving at …. Port on Nov. 24.

جزئیات بیشتر شامل فهرست بسته بندی ها و علائم در فاکتور شماره .... پیوستی ما دیده می شود.


Further details , including packing list and marks, can be found in our attached Invoice No. ….

محموله های ارسالی به چه طریق ارسال می شوند؟

How will the consignments be dispatched?

احتراماً به پیوست فاکتور اجناس مورد بحث، فهرست های بسته بندی، بارنامه، گواهی مبداء و بیمه نامه ارائه می گردد.

Attached/Enclosed please kindly find our invoice for the goods in question, the packing lists, the B/L (the bill of lading), the certificate of origin and insurance policy.

احتراماً به استحضار می رساند که امروز صبح محموله ارسالی برای حمل جاده ای تحویل شد.

We are pleased to inform you that the consignment was collected this morning for road transport.

اقلام زیر برای تحویل به آدرس شما در تاریخ سوم مارس 2015 ارسال شدند.

The following items were consigned to your address for arrival on March 3, 2015.

قطعات باید بطور مجزا در کاغذ روغنی پیچیده شده و در جعبه های محکم چوبی دارای لایه ضد آب بسته بندی گردند.

The parts should be wrapped separately in oil paper and packed in strong wooden cases with waterproof lining.

باید تمام بسته ها با علامت IRP 1 علامت گذاری شده و به طور متوالی از 1 تا 6 شماره گذاری گردند.

All packages are to be marketed IRP 1 and numbered consecutively 1-6.

احتراماً هزینه های حمل و انبارداری را پرداخت فرمائید و به حساب بدهکاری ما منظور کنید.

Would you kindly pay freight and warehousing charges and debit them to our account.

برخلاف اطلاعیه حمل شماره .... مورخه 8 فوریه شما، محموله ارسالی که برای رسیدن در تاریخ 12 مارس برنامه ریزی شده بود هنوز به دست ما نرسیده است.

Contrary to your shipment notification No. …. Of Feb. 8th, the consignment scheduled for arrival here on March 12has not reached us yet.

سه کارتن از محموله تحویلی به ما در تاریخ 8 دسامبر گم شده بودند. خواهشمند است به این مسئله سریعاً رسیدگی فرمائید.

Three boxes were missing from the consignment delivered to us on Dec. 8. Please look into this matter promptly.

اجازه دهید اضافه نمائیم که ما از نحوه اقدام شما روی این سفارش رضایت داریم.

May we add that we are pleased with the way you executed this order.

در کمال خشوقتی حواله بانکی بانکی شما به مبلغ 30000 دلار را دریافت کردیم. این مبلغ به حساب بستانکاری شما منظور گردیده که در حال حاضر بطور کامل تسویه شده است.

We were pleased to receive your bank transfer for 30000 USD. It has been credit to your account, which is now completely clear.

مطابق حسابهای ما شما هنوز تصفیه حساب نکردید.

According to our records, you have not settled the account yet.

مکرراً از شما خواستیم که حساب معوقه خود به مبلغ 300000 دلار را تصفیه نمائید.

We have asked you repeatedly to settle your outstanding account for 30000 USD.

درصورتی که پرداختی از سوی شما تا پایان ماه صورت نگیرد،‌ مجبور خواهیم شد که اقدام قانونی انجام دهیم که به موقعیت اعتباری شما لطمه خواهد زد.

Unless we receive your payment by the end of the month, we will be compelled to take the legal action which would damage your credit standing.

عطف به ایمیل 30 نوامبر شما، باید به استحضار برسانیم که امکان عمل به تعهدات خود و پرداخت مبلغ معوقه 30000 دلاری که سررسید آن 5 دسامبر بود، هنوز برای ما میسر نمی باشد

Referring to your email of Nov. 30th, we have to inform you that it is not still possible for us to meet our obligations and pay you the outstanding sum of 30000 USD which was due on Dec. 5th.

در صورتی احیاناً که سفته پیوستی 90 روزه را امضاء فرمائید، حساب شما متعاقباً تنظیم خواهد شد.

If you will sign the enclosed 90-day promissory note, your account will be adjusted accordingly.

   
با تشکر از استاد مددی
شماره تماس : 09358094863
instagram.com/english.learners
   
   
   

[بازگشت به فهرست]