درس های از کاغذ سازی (نقش پتو در ماشین کاغذسازی)

کد مقاله: ۷۰۴ - تاریخ درج: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ - مشاهده: ۱,۳۲۰

بر روی ماشین کاغذ باید حرارت از سیلندرهای داغ ماشین کاغذ انتقال پیدا نماید که این کار توسط پتو یا Felts انجام می گیرد. در این فیلم شما با طرز کار این سیستم آشنا می شوید.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید

[بازگشت به فهرست]