اقدامات پیشگرانه ویروس کرونا در شرکت کارتن میهن :

کد مقاله: ۱۰۲۲ - تاریخ درج: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - مشاهده: ۲۳۲

شرکت کارتن میهن به کلیه پرسنل خود رعایت اصول ضدعفونی راتاکید نموده است

رای: ۴.۰۰
توسط ۲ کاربر - رای دهید
۱- کل کارخانه ضدعفونی شده است
۲- تمام سطوح مرتبا ضدعفونی می گردند
۳- درزمان ورود کارخانه هرشخص باید از نظر تست تب بررسی شود 
۴- بجای استفاده از اثر انگشت برای حضوروغیاب فقط یک نفرنگهبان دردفتر ثبت می کند 
۵- همه افراد مجبورند دستکش یکبار مصرف استفاده نمایند ودراختیارشان قرارگرفته شده است
۶-مواد ضدعفونی کننده دراختیار تمام پرسنل قرار گرفته است ودربیشترمکانهای کارخانه نصب شده است
۷- همه موظف به استفاده ازماسک هستند. وماسک دراختیار همه قرار گرفته است 
 
 

[بازگشت به فهرست]