چهره های ماندگار تاریخ صنایع سلولزی

 

چهره های ماندگار تاریخ صنایع سلولزی  

این بخش از تاریخ 20/01/1390 راه اندازی شده است

قرار گرفتن تصاویر بر اساس حروف الفبا می باشد
  

محمد قاسم پوستچی

حاج بهزاد (صادق ) شاهپوری مقدم

استاد عالی نسب

     
   
سید محمود گیوه چی    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● آدرین پلاست پارسیس   ● فرنام تجارت   ● ایرانیان رول   ● اطلس کاغذ   ● صدرکاغذنوید

گزارشات برتر