مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق

کد مقاله: ۹۹۹ - تاریخ درج: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - مشاهده: ۲۰۳

مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق در تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۸ در سالن کنفرانس شرکت تعاونی برگزار گردید

در این مجمع گزارش عملکرد تعاونی و صورت های مالی ان به اطلاع اعضا رسید و اعضا این صورت ها را تایید نمودند
 
 
 
 
 

به این مطلب رای دهید: BtnUp   BtnDown   1 امتیاز

[بازگشت به فهرست]