زوایای آنیلوکس (بخش چهل و نهم)

کد مقاله: ۸۷۰ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ - مشاهده: ۳,۳۰۵

زوایای آنیلوکس

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
 
زاویه 30درجه:

زاویه 45درجه:

زاویه 60درجه:

زاویه 90درجه:

زاویه مورب خطی:


ساده ترین شکل حکاکی نورد آنیلوکس در زاویه 90 درجه است. این حفره های هرمی شکل دور تا دور نورد آنیلوکس در یک ردیف در کنار همدیگر قرار می گیرند. بعد از تمام شدن حکاکی، ردیف اول از حفره ها به ترتیب حکاکی ردیف های دیگر آغاز می شود که نتیجه این حکاکی منظم و دقیق، حفره هایی هستند که با محور نورد آنیلوکس زاویه 90درجه را ایجاد می کنند.
حفره های 45 درجه که با محور سیلندر زاویه 45 درجه را تشکیل می دهند، در مقایسه با حفره های 90 درجه کیفیت چاپ قابل قبولتری را از خود ارائه می دهند. حفره های دیگر، حفره های 60 درجه هستند که به شکل شش ضلعی بوده و با محور آنیلوکس زاویه 60 درجه ایجاد می کنند. حفره های 30 درجه با محور نورد آنیلوکس زاویه 30 درجه را می سازند. همه این زوایا از نظر هندسی به گونه ای هستند که بدون هیچ فاصله در کنار هم قرار می گیرند.
به دلایل مکانیکی (در هنگام کنده کاری) و دلایل چاپی (نحوه انتقال مرکب) توصیه می شود که از زوایای 90 و 30 درجه کمتر استفاده شود و بهتر است به جای آنها از زوایای 60 و 45 درجه استفاده شود. استفاده از حفره های 60 درجه به حفره های 45 درجه ارجحیت دارد، زیرا حفره های شش ضلعی قدرت انتقال مرکب بالاتری را دارند. به بیان دیگر در یک ناحیه مشابه روی نورد آنیلوکس دارای حفره های 45 درجه و همان ناحیه روی نورد آنیلوکس دارای حفره های 60 درجه، تراکم حفره های 60 درجه نسبت به 45 درجه 12 درصد بیشتر است، به همین علت حفره های 60 درجه مرکب را بهتر و یکدست تر از بقیه زوایا انتقال می دهند.
از زوایای مورب خطی در چاپهایی که معمولا نیازبه کیفیت بسیار بالا باشد (مانند چاپ High Graphicبر روی کارتن) استفاده میشود.

عوامل موثر در انتخاب نورد آنیلوکس:
1-تعداد سلولها (cell-count)به معنی تعداد ردیفهای سلولها در هر اینچ خطی
2-عمق سلول:که حجم سلول را تععین میکند
3-اندازه دهانه سلول:که با عمق سلولها رابطه نزدیکی دارد
4-زاویه سلول:که شامل زاویه90،60،45،30میباشد اما زاویه 60درجه بهتر است چون هم از پیچازی جلوگیری میکندوهم اینکه تعداد بیشتری سلول در یک ردیف قرار میگیرد.

مناسبترین زاویه برای چاپ:
امروزه از نوردهای آنیلوکس با حفره های شش ضلعی 60درجه برای بیشتر کارهای چاپی فلکسو استفاده می شود. به این دلیل که در یک اینچ تعداد بیشتری از این حفره ها در کنار هم قرار می گیرد و از این رو می توان Lpi بیشتر و عمق سلولی کمتر را بوجود آورد. مرکب در سلولهای60درجه در مقایسه با حفره های30 درجه در هنگام چرخش نورد آنیلوکس در چاپ از سلولی به حفره دیگر منتقل نمی شود. چرا که در آنیلوکس 60درجه محور اصلی حفره ها به صورت افقی در کنار هم قرار نگرفته است.

ساخت حفره های آنیلوکس:
حفره ها روی نورد آنیلوکس به دو شیوه ایجاد می شود:
1- حکاکی مکانیکی نورد آنیلوکس با استفاده از الماس
2- حکاکی لیزری

در روش اول با استفاده از الماس این حکاکی انجام می گیرد که در این شیوه نمی توان Lpi بالایی در نوردهای آنیلوکس ایجاد کرد. حفره های این روش به سه شکل حکاکی می شوند:
1- حفره های به شکل هرم های نوک تیز
این حفره ها دارای نوک تیز به شکل هرم هستند که با الماس های هرمی ایجاد می شوند. این حفره ها به طور کامل از مرکب پر می شوند ولی نمی توانند مرکب را به طور کامل به سطح کلیشه انتقال دهند. بسته به کشش سطحی و ویسکوزیته مرکب و موارد از این دست، همیشه یک مقداری از مرکب در این حفره ها باقی می ماند. در این حفره ها به مرور زمان مرکب باقی مانده خشک شده و مشکلاتی مانند سایه، طرح یا شکل ناخواسته روی چاپ ایجاد می کند.

2- حفره های به شکل هرم نوک تخت
عمق این حفره ها کمتر از حفره های هرم های نوک تیز است در ابتدا مشکل چندانی در مقدار انتقال مرکب ندارند و حتی چاپ بهتری را نسبت به حفره های نوک تیز ارائه می دهند.

3- هرم های تخت
حفره های به این شکل با الماس های دارای زاویه کج حکاکی می شوند. این حفره های دارای عمق کم و سطح مقطع بیشتری هستند به طوری که حفره ها با کف وسیع تر مرکب را بهتر و بیشتر انتقال می دهند.

- حکاکی لیزری
- حفره های نوک تیز

این شکل از حکاکی لیزری به طور حتم ساده ترین روش نسبت به سختی های ساخت حفره های به شکل هرم های نوک تیز است. در این شکل از حفره ها مرکب به طور کامل از حفره خارج نمی شود و مرکب باقی مانده باعث کثیف و لکه دار شدن آنیلوکس و به دنبال آن اشکال ناخواسته در چاپ می شود.
- حفره های معمولی
این نوع حفره ها همانند حفره های هرم نوک تخت هستند، با این تفاوت که در این حفره ها قسمت قوس یا منحنی به صورت تخت و گوشه دار است. از این شکل حفره به طور واضح می توان دریافت که عمق بهتر و بیشتری را نسبت به حفره هایی به شکل Sharp calotte انتقال می دهد.
- حفره های به شکل U
به منظور انتقال بهتر مرکب توسط یک حفره بهتر است که حفره دیواره راست تری داشته باشد. حفره های حکاکی شده با لیزر در مقایسه با حفره های حکاکی شده به شیوه مکانیکی بهتر و با کیفیت تر هستند. همه حفره هایی که در بالا توضیح داده شدند حجم یکسانی از مرکب را دربر می گیرند. نکته اینجاست که باید دید کدام یک مرکب را بهتر انتقال می دهد یا به عبارت دیگر کدام حفره تمام مرکب درون خود را به سطح کلیشه انتقال می دهد.
انتقال مرکب به طور حتم به مواردی مانند: ویسکوزیته مرکب، کشش سطح، فشار چاپ، بستر چاپی و موارد دیگر بستگی دارد.
گفتنی است بر هر نورد آنیلوکس با هر زاویه ای، زاویه نقاط (ترام) روی کلیشه چاپی تفاوت می کند. همچنین باید تعداد خطهای کلیشه با تعداد خطهای نورد آنیلوکس همخوانی داشته باشد. اگر با یکدیگر همخوان نباشند مشکلات زیادی پیش خواهد آمد. بیشتر مشکلات اغلب به خاطر همین مسائل پیش می آید که اندازه یا تراکم ترام های روی کلیشه با دهانه حفره ها و تعداد حفره های روی نورد آنیلوکس همخوانی ندارد.

دو نمونه رایج سلول مورد استفاده در نورد آنیلوکس:

نکته:
ممکن سه نورد آنیلوکس که تعداد سلولهای مشابه داشته باشند، ممکن است حجمهای مختلفی بنا به عمق سلول داشته باشند.
 

زوایای نورد آنیلوکس:
ادامه دارد....

گردآوری:ابراهیم رستمی
Gmail:erostami1355@gmail.com

بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 1 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 2)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 3)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 4)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 5 )
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 6)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 7)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 8)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 9)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 10)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 11)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 12)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 13)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 14)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 15)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 16)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 17)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 18)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 19)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 20)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 21)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 22)
بررسی عوامل تولید وچاپ کارتن (بخش 23)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن(بخش 24)

بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 25)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 26)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 27)
بررسی عوامل تولیدو چاپ کارتن (بخش 28)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 29)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 30)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 31)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 32)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 33)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 34)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 35)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 36)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 37)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 38)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 39)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 40)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 41)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 42)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 43)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 44)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 45)
بررسی عوامل تولید و چاپ کارتن (بخش 46)
بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 47)

بررسی عوامل تولیدوچاپ کارتن (بخش 48)


[بازگشت به فهرست]
طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● توسعه انرژی مهرآراد   ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی