احتمال‎ زياد نابينايي‎ در افراد سيگاري‎

کد مقاله: ۱۵ - تاریخ درج: ۱۳۸۵/۰۵/۰۲ - مشاهده: ۱,۳۹۱

تحقيقات‎ اخير نشان مي‎ دهد احتمـال‎ نابينايي‎ در افراد سيگاري‎ دو برابر بيشتر از افراد غير سيگاري‎ است‎به‎‎‎ نوشتـه روزنـامـه ديلـي‎ ميـرور

تحقيقات‎ اخير نشان مي‎ دهد احتمـال‎ نابينايي‎ در افراد سيگاري‎ دو برابر بيشتر از افراد غير سيگاري‎ است‎به‎‎‎ نوشتـه روزنـامـه ديلـي‎ ميـرور , كارشناسان‎ معتقدند حدود 54 هزار سـيگـاري‎ در انگليس‎ از نوعي‎‎ تاري‎ ديد رنج‎ مي برنـد كه‎ حاصل‎‎ سيگار كشيدن‎‎ است‎ و همين عـامـل , دليل‎ اصلي‎‎ نابينايي در اين‎ افراد است‎بر اساس‎ اين‎‎ تحـقيـق‎ , رابـطه‎ بـيـن سيگار كشيدن‎‎‎ و نابينايي‎ همچون رابطه‎ ميان استعمال‎ دخانيات‎‎ و سرطان‎ ريه‎ است .
به نقل از سایت نیك صالحی

به این مطلب رای دهید: BtnUp   BtnDown   0 امتیاز

[بازگشت به فهرست]