تمدید اشتراک بصورت آنلاین

تمدید اشتراک بصورت آنلاین
با نام کاربری و رمز عبور وارد می شوید و روی کلمه " تمدید عضویت " کلیک نمائید در قسمت بعدی اشتراک خود را انتخاب نموده و کلید ادامه را کلیک نمائید

 

در این مرحله دو روش برای پرداخت حق عضویت است
1- از طریق شبکه بانکی شتاب
2- از طریق حواله بانکی

در صورتیکه بخواهید با کارت بانکی پرداخت نمائید بر روی گزینه شبکه بانکی شتاب کلیک نموده و کلید مرحله بعد را کلیک نمائید

در این مرحله وارد صفحه بانک شده و مشخصات کارت و مبلغ را وارد می نمائید و کلیک پرداخت را کلیک می نمائید.
 

چنانچه بخواهید وجه مورد نظر را از طریق حواله بانکی پرداخت نمائید روی گزینه حواله بانکی کلیک نموده و مشخصات بانک، شماره پیگیری و تاریخ را وارد نموده و کلید مرحله بعد را کلیک نمائید.