راهنمای سیستم نیازمندیهای خرید و فروش

استفاده از سیستم نیازمندیهای خرید و فروش
1- ابتدا با استفاده از نام کار بری و رمز عبور وارد کنترل پنل خودتان شوید
2- بر روی نیازمندیها کلیک نمایید


 


3- وارد صفحه نیازمندیها شده و روی اگهی جدید کلیک نمایید
 


4- با توجه به نیاز خودتان نیازمندیها فروش یا خرید را انتخاب نمایید
5- سپس سایر مشخصات را تکمیل نمایید
6- و در اخر کلید ذخیره را کلیک نمایید
 7- حالا نیازمندی شما در دید همگان بوده  و انها می توانند با شما تماس بگیرند